Fakta och bakgrund – kriget i Libyen

I en FN-rapport från 2010 beskrivs Libyen som det bästa landet i hela Afrika för människor att bo i. Påståendet kan gälla för hela arabvärlden.

Qaddafi var grundaren till den Afrikanska Unionen. I januari i år applåderade Sverige och en rad andra länder Qaddafi för hur fantastiskt Libyen var:

 

highcrimes.org intervjuad
på RT 2011-11-10

 • Gratis el åt alla
 • Gratis sjukvård åt alla – även i utlandet
 • Gratis utbildning – även utomlands
 • Ränta olaglig – 0% på alla lån
 • Bensinen 44 öre litern
 • Försäkringar – gratis
 • Ny bil – staten betalar hälften
 • Nygift och vill bo i hus – staten bidrar med 335 000 kronor
 • Du vill bli bonde – staten betalar mark, utrustning, hus, boskap och utsäde


Uppenbarligen var det inte någon nöd hos det libyska folket som föranledde regeringen Reinfeldt-Bildt att hoppa på NATO:s plundringsräd ned till Libyen.

NATO:s förre överbefälhavare Wesley Clarke om att kriget planerades redan för tio år sedan:

Clarke vittnar om att Pentagon redan 2001 gavs updraget att planera ett krig mot Libyen – utan att det egentligen fanns några grunder för det.1,6 miljoner Tripolibor (av 1,7) visar sitt stöd för Qadaffi den 1:a juli 2011 – det motsvarar ca 95% av befolkningen i huvudstaden och en fjärdedel av befolkningen i hela landet.

Tre veckor senare anföll NATO.

Kriget mot Libyen och regimskiftet synes ha haft två huvudmotiv:

 1. Inlemma Libyen i de “västliga demokratiernas” globala finansiella kontrollstruktur – genom vilket privata och anonyma bankirfamiljer i London och New York styr samhällsutvecklingen
 2. Olja

Libyen under Qaddafi hade varit klokt nog att investera i guld och se till att landet inte var skyldig någon en enda dinar.

Det första de CIA-kontrollerade Al-Qaeda jihadister (av svensk media döpta till “rebellerna”) gjorde, redan innan kriget började, var att skapa en ny centralbank och ett nytt oljebolag.

Det var nog enda gången i världshistorien ett enligt uppgift förtryckt och frihetstörstande folk hade något sådant som sina två högsta prioriteter.

Att regimskifte verkligen var det dolda syftet med kriget bekräftas av utrikesminister Carl Bildt:s blogg den 21:a mars 2011, över en veckan innan den krigsproposition han skrev för Sverige röstades om i riksdagen:

“..vi var eniga om att viktigaste och svårast är de politiska insatserna för att försöka att bygga ett fungerande Libyen efter Khaddafi.”*

Den tidigare finanstorpeden John Perkins om hur det amerikanska imperiet lägger under sig nya länder utan krig:Dr. Webster Tarpley om hur kriser skapas och utnyttjas för att främja expansion med militära och polisiära medel:Dr. Michael Parentis bejublade föreläsning “Terrorism, Globalism and Conspiracy” – ger helhetsbilden:Inga av de krig som startats efter 9/11 är något som “bara hänt”.

De är resultaten av lång och noggrann planering av västliga finansoligarker i en plan att förvandla jorden till ett enda stort koncentrationsläger – där de delar av mänskligheten som lyckats överleva de planerade massreduktionerna – förvandlats till livegna.

Regering, riksdag och försvar anmälda för krigsbrott i Libyen

Den 4:e november 2011 anmäldes 284 individer inom statsförvaltningen till Internationella Åklagarkammaren i Stockholm för bl. a. brott mot mänskligheten. Anmälare var fem svenskar.

Läs anmälan här.

Se de misstänkta här.

Den 21:a november avfärdade åklagarmyndigheten anmälan med motiveringen:

“Det förfarande som anmälts är inte brottsligt.”

Den 9 december 2011 begärdes överprövan av detta beslut. Då fanns 59 namn på anmälan. Antalet stödanmälningar som inkommit via webben var knappt 500.

Se alla stödanmälningar här.

Läs överprövan här.

I överklagan krävdes bl. a. klargörande av myndigheten vilken relationen egentligen är mellan skattebetalande individer och stater som ägnar sig åt olagliga krig och brott mot folkrätten.

Jurister i Storbritannien menar nämligen att olagliga krig är grund för skattebefrielse, eftersom finansiering av kriminalitet är emot lagen och ingen myndighet kan tvinga människor att begå brott.

Det fina i kråksången?

Alla krig är olagliga – enligt SÖ 1929:23 (Kellogg-Briand fördraget).Veta mer?

 

John Perkins:
Confessions of an economic hitman

Webster Tarpley:
9/11 Synthetic Terror

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.