Följdfrågor

Följdfrågor rör avslag av begäran om överprövan av AM-185260-11: Regering, riksdag och försvarsmakt under utredning för krigsbrott i Libyen

Frågorna ställda 2011-12-30 och 2011-12-31.

Klicka här för en översikt över processen.

Re: “Avslaget på vår begäran av överprövning i ärende AM-185260-11″

Bäste åklagare Häggström/Waldenström

Vidarebefodrar för ordningens skull de frågor en av oss har rör Ert beslut och resonemang:

Ni har avslagit vår begäran eftersom vi anmälare skulle ha bristande anknytning till ärendet och därmed sakna berättigat intresse av en överprövning.

I detta vill jag inledningsvis framföra följande. Majoriteten av oss som har begärt överprövning av ärendet är röstberättigade svenska medborgare och skattebetalare. Många är även värnpliktiga i totalförsvaret.  Därmed har vi  “sådan anknytning till ärendet” att det föreligger ett “berättigat intresse” för överprövning. Allt som den svenska staten gör utomlands sker för nationens, det vill säga medborgarnas räkning samt på deras bekostnad. Om Sveriges stat anställer död och förödelse i ett annat land kommer Sveriges  medborgare att drabbas av de direkta kostnaderna och övriga konsekvenser – som exempelvis kostnaderna för omhändertagandet av flyktingar från det förödda landet samt möjliga hämndaktioner från drabbade utlänningar. Dessa omständigheter (och möjligen även åtskilliga andra omständigheter) anknyter oss till ärendet.

Jag fordrar svar på fyra frågor från er.

  1. Ni har endast erhållit namn och bostadsort på oss anmälare. På vilket sätt har Ni undersökt oss på anmälarlistan innan Ni kom fram till att ingen av oss har den tillräckliga anknytningen och det berättigade intresset?
  2. Vilken kategori av svenska personer kan ha den nödvändiga anknytningen till ärendet? Är anhöriga till döda svenska soldater tillräckligt anknutna till ärendet?
  3. Om svenskar (i egenskap av deltagare på vinnarsidan i kriget) icke av Er menas vara tillräckligt anknytna till krigsutbrottet och de av anfallskoalitionen begångna brotten, vore det i så fall en möjlighet att en person från den förlorade sidan (med eller utan svenskt medborgarskap) kan ha tillräcklig anknytning till ärendet?
  4. Om Ert svar på frågorna 2. och 3. innebär att varken någon svensk eller någon utlänning har den tillräckliga anknytningen till fallet behöver jag en beskrivning från er av den tänkbara typ av person som skulle ha tillräcklig anknytning.

Vänligen,

Carl Lundström

Avslutar med en reflektion en annan av oss anmälare gör:

Vi har här fått en hög ämbetsmans ord på att vi som medborgare inte har att göra med vad staten gör. I sanning ett förhållningssätt som vi inte har sett sen 1700-talet.

CC:ar in Lise Tamm och registratorer så att ärendet försäkras plats i diarier m m så att framtida forskare kan se hur det gick till på det unga 2000-talet.

Med vänliga hälsningar,

Kristoffer Hell

 

Comments are closed.