Processen


2012-03-26

JO Hans-Gunnar Axberger beslutar att inte granska anmälan 1643-2012.


2012-03-17

Åklagarna JO-anmälda av 86 personer.

Anmälan har dnr 1643-2012:

  • Läs anmälan här!

2012-03-05

Riksåklagarens beslut:

Ingen förundersökningen om krigsbrott i Libyen kommer att inledas.


2012-02-10

Begäran om omprövan insänd till utvecklingscentrum vid Stockholms åklagarkammare.


2012-01-16

highcrimes.org i samtal med åklagarmyndigheten.


2012-01-13

Chefsåklagare Thomas Häggström och kammaråklagare Roger Waldenström avger formellt “svar” på anmälarnas fyra frågor.

Svarsbrevet svarar inte på en enda av frågorna.


2011-12-30/31

Fyra följdfrågor ställs till chefsåklagare Thomas Häggström och kammaråklagare Roger Waldenström med anledning av deras uppfattning att svenska medborgare, svenska skattebetalare och svenska totalförsvarspliktiga inte har att göra med krig som förs i deras namn av den svenska staten.

Läs frågorna här.

Stöd frågorna och anmälan här.


2011-12-30

Begäran om överprövan avslagen av chefsåklagare Thomas Häggström och kammaråklagare Roger Waldenström.

Skälet som anges är de som anmält inte har anknytning till målet.

Förhållandet att anmälda brott faller under allmänt åtal nämns överhuvudtaget inte.


2011-12-09

Överprövan inskickad!


2011-11-21

Åklagare Lise Tamm meddelar att hon inte avser inleda förundersökning.

Motiveringen: Det förfarande som anmälts är inte brottsligt.

2011-11-04

Regering, riksdag och försvar anmäls för krigsbrott med anledning av kriget i Libyen.

  • Läs anmälan här!
  • Se de misstänkta här!
  • Stöd anmälan här!

Comments are closed.