FAQVarför denna sajt?

Den 11:e november 2011 anmäldes ett större antal individer inom Sveriges regering, riksdag och försvarsmakt för bl a brott mot folkrätten, terrorism, stöd till terrorism och folkmord.

Brotten begicks under kriget i Libyen 2011.

Den här sajten har ambitionen att följa utredningen vid den internationella åklagarkammaren i Stockholm.Vad hände i Libyen?

NATO:s anfall mot Libyen våren 2011 var inte ett “de västliga demokratiernas försvar” av ett utsatt folk.

Det var ett cyniskt angrepp av finansiella anglo-amerikanska intressen på det land som hade bäst förutsättningar att leda afrika och mellanöstern in i ljusare framtid.

I dag är Libyen en sönderbombad krigszon under nominell kontroll av den terroriststämplade sammanslutningen Al-Qaida.Varför inte internationella brottsdomstolen i Haag?

Förutom en chefsåklagare misstänkt för våldtäkt så har ICC som sådant en bakgrund och historia som diskvalificerar den att utreda och/eller åtala någon för någonting överhuvudtaget.

Det är ett privat finansierat politiskt djur skapat för syftet att stödja globaliseringsagendan: den allt mer accelererade process där länder överger allt mer av sitt eget inflytande till ett allt mer polisstatsliknande FN som allt oftare uppträder som någon slags världsregering.

Hade det inte varit för FN-stadgans kapitel 7 (vilket inkluderar artikel 42) så hade det mest framträdande internationella juridiska instrumentet för att reglera mellanstatliga förbindelser varit Kellogg-Briand överenskommelsen från 1929 – och den förklarar alla krig olagliga.

Kellogg-Briand överenskommelsen gäller än i dag – även för Sverige (SÖ 1929:23) – men det är det ingen som bryr sig om. 

Comments are closed.