Om Mohamed Omar

Mohamed Omar är journalist, poet och författare. Även Sveriges kändaste islamist! E-post: mohamed.omar@friaordet.nu

Bo Werne – en muslimsk kulturpersonlighet

Bo WerneBlir jag ombedd att nämna några svenska muslimska kulturpersonligheter ligger nog tre namn närmast till hands: Ivan Aguéli, Kurt Almqvist och Tage Lindbom. Till dessa kan man utan reservationer lägga Korantolkaren Knut Mohammed Bernström. Någon som inte är lika känd, men som likväl uträttat en stor gärning, är Bo Werne.

Bo Werne är en humanistiskt lagd affärsman från södra Sverige. På 50-talet studerade han juridik i Lund. Han är också muslim. År 2000 gav han ut boken Tro och gärning i islam i två band. Det är ett oerhört viktigt verk som kastar nytt ljus över Eric Hermelins berömda översättningar av persisk poesi. Werne har sorterat dikterna efter ämne och försett dem med kommentarer ur ett islamiskt perspektiv. Tro och gärning i islam passar utmärkt att användas för högläsning vid gemensamma andakter i både moskén och hemmet. Läs mer

Egyptiska sufier ansluter sig till Tahrirpartiet

Sheikh AzayimSufier har alltid varit politiskt aktiva i Egypten, men inte i egenskap av sufier, utan i egenskap av egyptiska medborgare. Medlemmar i sufiordnarna har samtidigt varit engagerade i politiska partier och organisationer från vänster till höger, samt i Muslimska brödraskapet, som har sina rötter i sufiorden hasafiyya.

Hassan al-Banna, som grundade brödraskapet 1928, förblev livet igenom positivt inställd till sufismen, även om han, på grund av påverkan från islamiska modernister, kritiserade vissa aspekter.

Egyptens legendariske president Gamal Abdel Nasser, som normalt inte brukar betraktas som islamist på grund av sina motsättningar med brödraskapet, hade en sufishaykh som rådgivare. Islamismen, eller hellre islamismerna, är en heterogen rörelse och brödraskapet har ingalunda monopol på beteckningen ”islamister”. Läs mer

Palestinska fraktioner ska underteckna överenskommelse

Khaled Meshaal och Mahmud AbbasNästa vecka, uppger den franska nyhetsbyrån AFP, skall de två stora palestinska fraktionerna mötas i Kairo. Khaled Meshaal från Hamas och Mahmud Abbas, som representerar Fatah, ska underteckna en överenskommelse om att bilda enhetsregering och hålla demokratiska val inom ett år.

Motsättningarna mellan Hamas och Fatah stegrades 2006 då Hamas vann en jordskredsseger i valet och fick 76 av de 132 möjliga platserna i det palestinska parlamentet.

Israel har visat stort missnöje inför närmandena mellan Hamas och Fatah. Premiärminister Benjamin Netanyahu meddelade Mahmoud Abbas att han måste ”välja mellan fred med Israel och fred med Hamas”. Vidare sade han: "Det kan inte vara fred med båda eftersom Hamas strävar efter att förgöra staten Israel." Läs mer

Palestina i fokus: Jorsalafararen

Johan Lindström SaxonIdag inleder jag serien ”Palestina i fokus” som jag pålyste häromdagen. Jag har läst Johan Lindström Saxons bok Det nya Palestina från 1921. Det kommer inte att räcka med en artikel för att tränga ihop alla Saxons viktiga iakttagelser. Jag blir nödgad att återkomma till den framöver.

Förläggaren och journalisten Saxon (1859-1935) reste genom det heliga landet strax efter första världskriget. Tyskland och dess allierade, det ottomanska kalifatet, hade besegrats och Palestina hade lagts under engelskt mandat.

Det är en annorlunda upplevelse att läsa en skildring av Palestina från tiden före staten Israels bildande 1948. Dessutom ger Saxon oss möjlighet att lyssna till arabiska röster. Detta var före ”Förintelsen” och judar och judendom hade ännu inte omgärdats med hysch-hysch och massor av märkliga tabun.

Han kallar sig ”Jorsalafarare” vilket påminner oss om att driftiga nordbor under vikingatiden faktiskt reste ända till Jerusalem. Jorsala var deras namn på staden. Läs mer

Möte med en sufist i Gaza

Sufisten Abu Fadl i GazaSufismen har blomstrat i Palestina under hela dess islamiska historia. I modern tid har den dock ifrågasatts av västerländska orientalister, sekularister, socialister och wahhabiter/salafiter. Men sufiordnarna är fortfarande aktiva i Palestina. Jag har bett en palestinsk vän till mig i Gaza ställa några frågor till sufisten Abu Fadl Ahmad Mansour Qirtam, direktör för det nationella centret för forskning och studier. Han lyfter fram en viktig punkt, nämligen att den som nedvärderar sufismen, nedvärderar Saladin och Izz ad-Din al-Qassam.

MO: Hur är förhållandet mellan Hamas och sufisterna?

Abu Fadl: Det finns ingen direkt koppling mellan sufisterna och Hamas, men det utesluter inte att det bland oss finns personer som sympatiserar med Hamas. Vi har studenter på vårt center som är medlemmar i Hamas. Det finns de som är mer positiva och de som är mindre positiva, men generellt kan man säga om Hamas så som man säger om alla andra, nämligen att kull man huwa sharif ya’tazz bi sufiyya (”varje ärbar man är stolt över sufisterna”). Läs mer

Fel bok, dummer!

Sions vises protokoll på arabiskaDet är från oss den alltomfattande terrorn utgår.

   Protokoll nr 9

Pastor Terry Jones beslutade efter påtryckningar från högre ort att ge upp sin planerade Koranbränning den 11 september 2010. Det skulle dröja till i mars i år innan Koranen verkligen förstördes av pastorn och hans vänner.

Pastorn har i intervjuer lagt skulden för attacken mot World Trade Center på Koranen och den islamiska trosläran. Som Jesu lärjunge borde han lära sig besinning i stället för att handla i affekt. Han bör fråga sig: Vad hände egentligen den 11 september? Stämmer den officiella berättelsen om 19 muslimska kapare?

Vid en fördomsfri närmare granskning av händelserna den 11 september uppdagas att det inte var de 19 kaparna som störtade tornen, utan att det var en så kallad "falskflaggad operation”, planerad och verkställd av element inom den amerikanska administrationen och sionistiska nätverk.

Den amerikanske journalisten Christopher Bollyn har i boken Solving 9-11 – The Deception That Changed The World (2010) utförligt kartlagt krafterna bakom operationen. Sionister, inte muslimer, bär med stor sannolikhet det yttersta ansvaret för denna stora tragedi. Finns det någon bok eller skrift som kan sägas ha väglett förövarna av detta brott så är det inte Koranen, snarare Sions vises protokoll. Läs mer

Devolution istället för evolution – intervju med Michael Cremo

Michael CremoMichael A. Cremo har ett hedersdoktorat i naturvetenskap och teologi. Han arbete inriktar sig på vediska sätt att betrakta människans ursprung och äldsta tillvaro. Den förkortade populära utgåvan av Forbidden Archeology, benämnd The Hidden History of the Human Race, har översatts till tjugo språk. Cremos senaste bok är Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin’s Theory (Människans devolution: ett vediskt alternativ till Darwins teori). Cremo är särskilt intresserad av att undersöka arkeologins och antropologins historia från alternativa världsåskådningars ståndpunkt, i synnerhet världsåskådningar grundade på indiskt tänkande, som utgår ifrån medvetandet. Han har varit medlem av Internationella sällskapet för Krishnamedvetande sedan år 1974. Intervjun blev färdig den 3 december 2009.

MO: I din bok Forbidden Archeology, som utgavs år 1993, lägger du fram vetenskapliga bevis för att anatomiskt sett nutida människor funnits i miljontals år. Hur kom du fram till denna slutsats?

MC: Tidigt på 1970-talet började jag studera Indiens gamla skrifter på sanskrit. Bland dessa skrifter finns Puranaerna eller historieböckerna. Puranaerna berättar att människor funnits i miljoner år, ända sedan livet på jorden började. Jag ställde då upp en hypotes: Om det är sant att det funnits människor på jorden i många miljoner år, så borde det finnas bevis för detta i den arkeologiska litteraturen. Så då inledde jag min forskning. Läs mer

Palestinavänner blir alltid kallade antisemiter – intervju med Lasse Wilhelmson

Omar och Lasse W på en propalestinsk demonstrationLasse Wilhelmson hör till Sveriges mest frispråkiga och orädda sionismkritiker. Han har judisk släktbakgrund och har bott i Israel. Följande intervju publicerades första gången i den nedlagda nättidningen As-Sirat den 2/11 2010.

AS: Den första frågan har du fått många gånger förr, den rör sionismen. Skulle du kunna redogöra för vad den går ut på?

LW: Sionismen är idén om en judisk stat där berget Sion finns, det vill säga i Palestina. Det finns en gammal dröm bland judar om att återvända till Sion. Under påskhögtiden läser man högt ”i morgon Jerusalem” på var och varannan sida i böneboken Haggada, som handlar om judarnas uttåg ur Egypten till det heliga landet. Men modern forskning visar att allt detta bygger på myter. Judarna är varken ett folk eller en etnisk grupp och de flesta har ingen som helst gammal anknytning till Palestina, utan är för över tusen år sedan konverterade berber och khazarer. Läs mer

Sionister och wahhabiter utplånar muslimernas kulturarv

Bebyggd grav i MamillaDet sionistiska Simon Wiesenthalcentret i USA har sedan 2005 planerat att bygga ett ”Toleransens museum” på den gamla muslimska grav – platsen ”Mamilla” i Jerusalem. Museet ska fira ”toleransen”, men var är hänsynen för muslimernas tro, kultur och känslor?

Mamillas gravplats är belägen i västra Jerusalem, som erövrades av Israel 1948, och sägs innehålla lämningar efter mer än sjuttio tusen döda muslimer. Vissa av gravarna sägs vara mera än tusen år gamla eller äldre, flera dem tillhör sahaba, profeten Muhammeds lärjungar, och andra muslimska helgon, eller awliyya som de kallas på arabiska. Historiskt har fromma människor önskat bli begravda i Mamilla på grund av den baraka, välsignelse, som helgonen förmedlar. Men ingen har jordfästs där sedan sionistregimen ockuperade området. Läs mer

Palestina i fokus

Palestinsk flickaFria ordet är en nättidning som ingår i den världsvida Palestinarörelsen och ett av tidningens huvudmål är att informera om det palestinska folkets kamp för frihet. Denna kamp får, oavsett hur mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet, aldrig komma i skymundan. För att göra mig själv till en bättre Palestinavän och en effektivare Palestinaaktivist ska jag bege mig ut på en resa – en intellektuell resa. Jag ska läsa så många böcker jag bara kan och orkar om Palestina, helst på svenska. Palestinas kultur, geografi, historia och religion. Jag ska läsa både nya och gamla böcker och dela med mig av mina intryck och reflektioner till Fria ordets läsare. Det är annars lätt att Palestinafrågan reduceras till slagord. Vi måste skaffa oss ordentliga kunskaper om Palestina och palestinierna, våra vänner, på samma sätt som vi lär oss om Israel och sionisterna, våra fiender. Jag hoppas att ni kommer att göra mig sällskap på resan och att vi alla kommer att lära oss något vi kan ha användning för i den intellektuella jihad för Palestina som Fria ordet vill stå för. Den första boken jag ska läsa är Det nya Palestina: minnen och intryck från en färd genom Bibelns land, skriven av Johan Lindström Saxon, tryckt år 1921. Jag ser fram emot er kritik – både positiv och negativ.

Araber och arabism – intervju med Ahmed Rami

Ahmed RamiDenna intervju gjordes under 2010, det vill säga före upproren i arabvärlden. Ahmed Rami, som kallar sig själv islamist, är grundare av Radio Islam. I en uppmärksammad rättegång 1989 dömdes han till sex månaders fängelse för "hets mot folkgrupp". Han har skildrat sin levnadshistoria och sin politiska kamp i boken Ett liv för frihet (1989).

MO: Flera västerländska orientalister har karakteriserat den arabiska mentaliteten som torr och steril, som en ”ökenmentalitet”, till skillnad från indoeuropéerna som hyllas för sin andlighet och kreativitet. Är araberna andefattiga?

AR: Araberna är ingen biologisk ras. Jag är etnisk berber, men jag betraktar mig som en del av den arabiska kulturen. Jag har en arabisk identitet. Men först och främst är jag muslim och tillhör den islamiska umman, det vill säga den världsvida islamiska nationen. Koranen är skriven på arabiska och arabiska är alla muslimers gemensamma, sakrala språk. Läs mer

Nej till sionism och wahhabism

Nej till sionism och wahhabismSom Fria ordets läsare vet vid det här laget så står jag för en lika kompromisslös antisionism som antiwahhabism. Detta för att både sionismen och wahhabismen är ideologier som kränker människans förnuft, frihet och värdighet och som oundvikligen leder till våld och intolerans. Som radikal muslim är jag radikal motståndare till både sionismens statsterrorism och wahhabismens anarko-terrorism, sionismens destruktiva inflytande över kultur och medier i väst och wahhabismens hjärntvätt av muslimer genom "skolor", predikstolar och tevekanaler. Sionismen betraktar jag som den islamiska världens yttre fiende, wahhabismen som dess inre. Sionisterna ockuperar Jerusalem, wahhabiterna Mecka och Medina. Sionisterna försöker judaisera Palestina och utplåna dess historia. Wahhabiterna försöker wahhabisera inte bara Palestina, utan hela den islamiska världen. I Egypten har man förstått detta. Där har man demonstrerat både utanför Israels och Saudiarabiens ambassader. På banderollen som syns på bilden står det: ”Nej till amerikansk imperialism och dess wahhabitiska verktyg i Egypten och i regionen.” Muslimerna vaknar.

Källa: Angry Arab

Läs:

Farhad Abdi: ”Wahhabismen”

Lasse Wilhelmson: ”Vad är sionismen?”

Massaker i Syrien

Demonstration i SyrienDet blev en blodig långfredag igår. Oppositionen samlade sig till landsomfattande marscher. Säkerhetsstyrkorna uppges ha svarat genom att meja ner ett hundratal pro-demokratiska demonstranter. Dessa bar på olivkvistar, en symbol för fred.

Gårdagens demonstrationer gick under namnet "Stora fredagen" och är de mest omfattande protestyttringarna hittills mot president Bashar al-Assads regering. Läs mer

Darwinismens dödgrävare – intervju med Harun Yahya

Harun YahyaHarun Yahya (f. 1956) är en islamisk författare och tänkare från Turkiet, kanske mest känd för sin intellektuella jihad mot darwimismen och frimureriet. Han har haft flera framgångsrika duster med den evolutionstroende ateisten Richard Dawkins. På grund av Harun Yahya och hans medarbetares ansträngningar är det idag nästan omöjligt att förespråka evolutionsteorin i Turkiet.

Men Yahya har också kritiserat sionismen som han menar är en rasistisk ideologi och till stor del sammanflätad med frimurnas agenda. I boken Judendom och frimureri (1986) tar han upp extremistjudarnas och frimurarnas planer att undergräva religion och normal sedlighet.

Yahya verkar för förbrödring mellan muslimer. Fred och samförstånd bör råda mellan shi’iter och sunniter. Hans mål är att ena alla islamiska stater i en s.k. ”turkisk-islamisk union” med det ottomanska riket som modell. Läs mer

Muhammad Iqbals dödsdag

Muhammad IqbalIdag den 21 april var det 133 år sedan Muhammad Iqbal (1877-1938), ”skalden som skapade Pakistan”, gick bort. Men Iqbal var inte bara poet, han var också filosof, mystiker och politisk teoretiker.

Denna sorgedag högtidlighölls i alla städer i den islamiska republiken Pakistan. Föreläsningar har hållits som belyser olika aspekter av Iqbals liv och gärning. Det ceremoniella vaktbytet ägde rum vid hans mausoleum i Lahore. Statsmän, intellektuella och prominenta kulturpersonligheter samlades vid mausoleet för att visa sin aktning och be för hans själ och för Pakistans välgång. Läs mer

Erbakan in memoriam

ErbakanDen turkiske islamisten Necmettin Erbakan kritiseras i en artikel av Svenska kommittén mot antisemitisms (SKMA) ordförande Willy Silberstein.

Svenska kommittén mot antisemitism försöker tvinga Islamiska förbundet att ta avstånd från vad den definierar som ”antisemitism”. I en artikel på debattsajten Newsmill (10/4 2011) höjer kommitténs ordförande, Willy Silberstein, ett varningens finger mot förbundets ordförande Omar Mustafa. [1] Föreläsare som inte är godkända av sionisterna, det vill säga som inte erkänner ”judarnas rätt till nationellt självbestämmande”, på klarspråk ”folkmord på palestinierna”, får inte bjudas till Sverige. Ty att inte erkänna ”judarnas rätt till nationellt självbestämmande” i ett land som tillhör palestinierna är ”antisemitism” enligt kommitténs sätt att se på saken. Läs mer

Sufister tänker försvara gravmoskéer

Sufister protesterarSufisternas riksråd i Egypten har beslutat att bilda kommittéer [1] som ska försvara landets gravmoskéer från wahhabiternas vandalism. Ungdomar har anmält sig som frivilliga för att hålla vakt. De kallar sig själva ”Guds krigare”.

Shaykh Azayem, ledare för sufiorden Azamiyya varnade wahhabiterna med krig om skändningarna inte upphörde. En lärare vid al-Azharuniversitetet i Kairo, Ahmed al-Sayeh, uppges ha bett sina släktingar skicka honom en kulspruta, med vilken han ämnar döda dem som vandaliserar muslimernas gravar. [2]

I en predikan nyligen sade Egyptens mufti (högste religiösa ämbete) att de som ämnar förstöra muslimernas gravar bör avhuggas tunga, händer och fötter. Särskilt varnade han dem som hotat att ge sig på imam Husseins moské i Kairo. [3] Imam Hussein var profeten Muhammeds dotterson. Han som stupade som martyr under slaget vid Karbala år 680 e.Kr. Hans huvud anses vara begravt i moskén i Kairo.

Ali Gomaa sade vidare att de som gjort sig skyldiga till att förstöra gravar är "juhala", det vill säga "okunniga" eller "primitiva", och att de genom sina onda handlingar har lämnat islam, sanningen och mänskligheten (khurujun an ad-din wal haqq wal insaniyya).

Läs mer

Senusiordens återkomst

Senusiordens flaggaÖver det befriade Benghazi vajar en röd, svart och grön flagga. Det är senusiordens flagga. Denna sufiorden grundades i Mecka av Muhammed ibn Ali as-Sanusi (1787-1859). Han härstammade från profeten Muhammeds familj – Ahlul Bayt.

Den 19 april rapporterade den franska nyhetsbyrån L' Agence France-Presse (AFP) om senusiordens roll i motståndet mot Libyens diktator Muammar Gadaffi: ”Moderate Libyan Sufis insist they are not Qaeda”.

Enligt Gadaffi består rebellerna av ”al-Qaidaanhängare”, men AFP:s rapport uppvisar en mycket annorlunda bild. Man intervjuar bl.a. sufister ur senusiorden som stöder upproret. Läs mer