Darwinismens dödgrävare – intervju med Harun Yahya

Harun YahyaHarun Yahya (f. 1956) är en islamisk författare och tänkare från Turkiet, kanske mest känd för sin intellektuella jihad mot darwimismen och frimureriet. Han har haft flera framgångsrika duster med den evolutionstroende ateisten Richard Dawkins. På grund av Harun Yahya och hans medarbetares ansträngningar är det idag nästan omöjligt att förespråka evolutionsteorin i Turkiet.

Men Yahya har också kritiserat sionismen som han menar är en rasistisk ideologi och till stor del sammanflätad med frimurnas agenda. I boken Judendom och frimureri (1986) tar han upp extremistjudarnas och frimurarnas planer att undergräva religion och normal sedlighet.

Yahya verkar för förbrödring mellan muslimer. Fred och samförstånd bör råda mellan shi’iter och sunniter. Hans mål är att ena alla islamiska stater i en s.k. ”turkisk-islamisk union” med det ottomanska riket som modell.

En av dem som prisat Harun Yahya är sufimästaren shaykh Nazim al-Haqqani från Cypern. Redan 1987 förutspådde shaykhen en god framtid för honom och hans lärda gärning. Det vänskapliga samtalet mellan shaykh Nazim och Yahya finns att lyssna på här.

Under en presskonferens i Istanbul den 5 augusti 2007 sade han att han hyser stor respekt för sufismen.

I am not a Sufi, but I have the greatest respect for the adherents of Sufism. I mean, I respect all schools. Shiites, too … I am a Sunni, a Sunni Muslim. But I feel a deep love for Shiites, and a deep love for Sufis.

Yahya anser att vi befinner oss i den yttersta tiden och talar mycket om Imam Mahdis (as) ankomst. Han har också en mycket positiv syn på den islamiska republiken Iran och menar att dess nuvarande president, dr Ahmadinejad, står under Mahdis inflytande. I en intervju för Martin Dzuris Show den 5 april 2010 säger han:

Ahmadinejad is under the control of the Mahdi (pbuh), meaning he is devoted to him. As you know, the Iranian Constitution is valid until the coming of Hazrat Mahdi (pbuh). The Iranian Constitution will be annulled in effect with the coming of Hazrat Mahdi (pbuh). They will then just do what Hazrat Mahdi (pbuh) says. It will be an excellent time in that sense.

Yahya tycker att Turkiet och den islamiska republiken Iran ska närma sig varandra politiskt, ekonomiskt och kulturellt som ett steg på vägen mot den stora unionen. I en intervju för Tehran Times den 9 februari 2009 sade han följande:

I regard, insha’Allah, President Ahmadinejad as very sincere and genuine. I think he is a model for Muslims with his modesty and courage. The way he expresses his love for Hazrat Mahdi (PBUH) at every opportunity and encourages Muslims on the subject are very excellent traits.

President Ahmadinejad sent the world a very important message when he came to Istanbul. The way he prayed behind a Sunni imam was a message meaning, “We are all one, Shiites and Sunnis are brothers, and I support the unification of the Muslim world.” That message made him very valuable in both Shiite and Sunni eyes, and earned him enormous respect, insha’Allah.

Min intervju med Yahya blev färdig den 1 april 2010. Kontakten skedde via hans representant Ebru Bayrak.

MO: Det finns muslimer som säger att evolutionsteorin är förenlig med islam. Håller du med?

HY: En del muslimer som befinner sig på 1940- och 50-talens kunskapsnivå inbillar sig att evolutionsteorin har stöd av vetenskapen och gör fåfänga försök genom att använda mycket besynnerliga och ologiska argument, som till exempel att säga ”Muslimerna visste allt om utvecklingsläran långt före Darwin”, för att, som de uppfattar saken, försöka försona islam med utvecklingsläran.

Detta sätt att argumentera beror på djup okunskap. För det första, det tankefel som kallas evolutionsteorin uppstod inte med Darwin. Alla materialister har genom hela historien påstått att levande varelser framsprungit spontant ur sten och stoft och att de alla härstammar från varandra. Evolutionen är en hednisk tro som funnits i tusentals år. Sumererna och de forna egyptierna trodde på evolutionen. Till exempel trodde egyptierna att levande varelser uppstod spontant ur Nilens leriga vatten. Det är därför meningslöst att säga att ”evolutionen var känd före Darwin, muslimerna kände också till den” som om man hade gjort en ny upptäckt.

Naturligtvis kände muslimerna, och de första kristna och de första judarna, och sumererna och egyptierna till den kätterska idé som så småningom kom att kallas evolutionsteorin. Men precis som idag, kunde människor med sunt förnuft och samvete på den tiden, klart se att evolutionen var felaktig och att vissa personer hade anammat den på grund av deras materialistiska och ateistiska tänkesätt. För det andra, det finns inget vetenskapligt bevis som stöder idén om att levande varelser gradvis förvandlades från en till en annan. Om, som Darwin eller andra evolutionsförrespråkare som levde före honom påstod, levande varelser verkligen härstammade från varandra, då borde detta vara uppenbart i fossiler. Mer än 100 miljoner fossiler har hittats till dags dato. Men inte en enda fossil visar att en livsform har förvandlats till en annan eller att levande varelser har en gemensam förfader. Utan undantag visar dessa 100 miljoner fossiler att levande varelser uppstod plötsligt med alla sina egenskaper, med andra ord att de skapades och har förblivit oförändrade i hundratals miljoner år och att de aldrig genomgått någon evolution.

Gud gör det mycket klart i Koranen hur skapelsen går till. Allt är skapat genom att Gud sade ”Varde!” Det finns inget sådant som skapelse genom evolution. Dessa personer som söker, i sina egna ögon, att försona islam med evolutionsteorin, kan inte erbjuda en enda förklaring till hur änglarna eller andarna (djinnerna) skapades. De har inget svar på frågan om hur paradiset, paradisets boningar, dess träd, lustgårdar, jungfrur och houris skapades. Om våra bröder önskar svara dem som gör sådana okunniga påståenden genom att använda verser och vetenskapliga framsteg mot, bör de läsa min bok Qur’an refutes Darwinism, som de kan ladda ner gratis från www.harunyahya.com.

MO: När började du intressera dig för evolutionsteorin? Varför?

HY: När jag gick i gymnasiet fattade jag speciellt intresse för och forskade om de båda världskrigen; vilka som satte igång dem och hur människor kunde börja slakta varandra. Människor ändrar sig inte över en natt till att bli sådana som mördar sina grannar, regnar bomber över dem och torterar dem i koncentrationsläger. Och som följd av min forskning såg jag att det var darwinismen som uppmuntrade sådana lögner som att mänskliga varelser egentligen är en djurart, att de inte har något ansvar för någon annan, att de måste vara hänsynslösa för att överleva, att konflikt är en naturlag bland andra. Det är ett system som har slagit klorna i muslimerna och fortsätter att suga deras blod. Men vissa muslimer kan bara se så långt näsan räcker. Men vad finns bakom dessa saker? Vad ligger bakom all oro och korruption? De ser inte efter. Varför attackerar man islam och dess uttryck? De frågar sig aldrig detta, frågar inte vad som gjorde denna person till vad han är.

De bara tror att det beror på brist på religion och avsaknad av tro, men de undrar aldrig hur personen blev sådan. Men när vi ser sådana människor, ser vi alltid en sak: darwinismen.

Ju mer jag undersökte saken, desto mer såg jag hur muslimer och den muslimska världen förtrycktes. Jag utvecklade en stark beskyddarkänsla och trodde att jag måste få stopp på förtrycket. Först ökade jag mitt vetande så det blev tämligen omfattande. Jag började avslöja darwinismens brister redan när jag studerade på universitetet. Och Gud skänkte mig och mina kollegor stora, underbara framgångar.

MO: Hur kan en eventuell kollaps av darwinismen påverka samhället och dess värderingar?

HY: Den kommer att meverka till att sann tro och sann kärlek, gudsfruktan och att Koranens moraliska värderingar får övertaget i världen. De tror på avguden Darwin. De kommer att förbli lojala till denne avgud så länge som den består. Felaktigheterna i denna falska tro måste bevisas först. Vad jag gör är att berätta för människor att denna hemska korruption och lögn bara är knep. Vissa distanserar sig från tro och religion på grund av okunskap, de föreställer sig att ett religiöst levandssätt innebär att de inte kommer att kunna vara lyckliga och njuta av livet.

Faktum är, emellertid, att den som verkligen tror uppnår den största njutningen av alla. Han får uppleva djup kärlek. Det är den största njutningen i världen. Det är annorlunda mot att äta på restaurang eller åka på en turistresa eller att lyssna till musik; det är ojämförligt större än alla njutningar. Detta är njutningens dimension. Den är ett sjätte sinne. Det är vad den troende får ta mot. Varje stund är ytterst njutningsfull för någon som uppnår denna njutning, och han är glad för allting.

Minsta lilla sak skänker honom djup glädje. Även om människor som lever långt borta från religionen har allt, pengar, mat och dryck, rikedom, kan de inte vara lyckliga. Allting gör dem obekväma eftersom de inte ser med trons ögon. Deras mat gör dem obekväma; de ser på den som kolesterol som kommer att ta död på dem. De är alltid rädda för att deras hus ska brinna upp, eller tas ifrån dem, eller att de ska få ekonomiska svårigheter … de kan aldrig skaka av sig rädslan. De skickar sina barn till skolan och sedan oroar de sig för dem. Har något hänt? Har de blivit påkörda av en bil? De har verkligen bekymmer. Något är fel med deras ögon och de undrar om det är cancer. Något växer på deras läpp. Är det börjqn till cancer? De ser på sina kroppar – är det en utväxt? De är alltid oroade och rädda. Och de är inte bara rädda för sin egen skull, utan också för sina familjers skull. Och på grund av detta är de otroendes nerver alltid på helspänn. De röker hela tiden, eller också blir de väldigt aggressiva, eller börjar med narkotika. Detta är spritt över hela världen, som du vet. Men med tron blir världen bokstavligen ett paradis, och min strävan är att göra denna värld så vacker som paradiset, om Gud vill.

MO: Är det möjligt att vara opolitisk som muslim? Är det önskvärt?

HY: Det är inget fel att muslimer intresserar sig för politik. Det är till och med en utmärkt sysselsättning som kan göra dem starkare. Men det viktiga för muslimer är att inte glömma sitt ansvar och vända sig helt och hållet till denna värld. Detta är en stor fara för vissa muslimer nuförtiden. Vissa muslimer har nästan fullständigt övergett att kämpa på Guds vägar som att engagera sig i intellektuella aktiviteter mot ateismen, darwinismen och materialismen och att predika Koranen. Men varje muslim har en plikt att engagera sig i intellektuella aktiviteter för att sprida islam över jorden. Man får inte glömma detta ansvar och följa en annan väg, fastän den här vägen förstås är full av svårigheter. Vissa muslimer försöker undvika dessa svårigheter. Några av våra muslimska bröder undviker svårigheter och gör en religion av det världsliga livet, giftermål, och fortplantning, och det är därför islam inte dominerar i hela världen. Det är problemet. De måste överge detta. I Koranen möter profeterna stora svårigheter. Moses (as), Abraham (as), Josef (as) och alla profeterna, men Gud skänker dem seger. De kan undersöka Koranen, den är helt klar. Följeslagarna [sahaba] tog inte islam till världen genom att sitta hemma och dricka te. Profeten Abraham (as) kunde ha suttit hemma och druckit te om han så önskade. Vad som räknas är att acceptera livet med alla dess stora svårigheter. Det är lätt att vara en moskémuslim, en husmuslim. De träffas i sina hem och parkerar sina bilar längs gatan. Sedan ställer sig någon bakom en pulpet och börjar läsa en islamisk text eller Koranen. Alla dricker te och kaffe och sedan går man hem. Deras fruar möter dem i dörren och de sätter sig och äter kyckling och ris. Sedan sätter de på sig pyjamasen och går till sängs. Dessa personer är salongsmuslimer. Eller också går de till moskén en gång i veckan. De samlas kring imamen under fredagsbönen. Han skriker med sin högsta röst och talar om för dem alla deras misstag och vilka felsteg de gör, och så får de släppa ut lite ånga. Det är moskégångarna. Sedan, när de är uttröttade, åker de hem, äter sitt ris och sin melon och går till sängs. Deras hjärtan är nu lättade. Sedan tar de emot sin avlöning och sköter sitt. Men det finns inget sådant i Koranen. Profeten (saas) kunde ha fortsatt med sin affäsverksamhet om han velat, men det gjorde han inte. Profeten Abraham (as) hade inte behövt slå sönder avgudabilderna om han inte velat. Profeten Noa (as) skulle inte ha predikat med hela sin styrka och profeten Josef (as) skulle inte ha stått ut med allt förtal. Detta betyder att dessa saker måste ske, och att muslimer måste möta svårigheter.

MO: Varför bör muslimer bry sig om frimureriet?

HY: Vad jag vill uppmärksamma är ateismen och templet och den sataniska kulten. Jag pekar särskilt på dessa två saker. Templet är frimurarna. Frimurarna har sina tempel över hela världen, sina hemliga riter. Deras kult, deras bok, deras regler och filosofier är hemliga. Men kultens lära, den kult som de har spridit över hela världen, är darwinismen. Med andra ord, frimureriet är roten till darwinismen. Det utmärkande draget för denna kult är att de gudomliggör materien; de gör avgudar av små enskilda atomer. De tror att dessa små gudar slog sig ihop tillsammans för att forma först proteiner och sedan celler, och att de kan skapa mänskliga varelser. Med andra ord, forna tiders hedningar brukade dyrka några få avgudar, medan i darwinismens kult har man gjort avgudar av världens alla atomer. Jag menar att de tror att de alla har gudomliga egenskaper. De är galna nog att göra slumpen till en gud, de ger den gudomliga egenskaper. Vad de än tillfrågas om svarar darwinisterna: det är ett mirakel. Vi frågar hur proteinet kom till, och de säger att det var ett mirakel. Vi frågar om cellen. De säger att vi inte kan förklara den, det var ett mirakel. Hur kom det mänskliga ögat till? De säger att det var också ett mirakel. Vi frågar hur ögats hinnor, dess tekniska struktur och elektriska överföring kom till, och de säger att även det var ett mirakel. Vem är det som ser? Det är också ett mirakel, säger de. Som du kan se gör de materian till avgudar. Men jag har avslöjat denna hemliga kult. Jag har avslöjat frimurarnas tempel, visat det för folk, och jag har förstört deras kult.

MO: Var Darwin frimurare?

HY: Darwins farfar, Erasmus Darwin, var en högt uppsatt frimurare. Erasmus Darwin levde på 1700-talet och var samtida med Lamarck och hade ett mycket mörkt privatliv. Erasmus Darwin är mest känd för att vara en av Englands mest kända naturalister. Naturalismen är en åsikt som inte accepterar att Gud skapade levande varelser. Faktum är att denna åsikt, som ligger nära materialismen, utgjorde startpunkten för Erasmus Darwins teori om evolutionen. På 1780- och 90-talen utvecklade Erasmus Darwin de huvudsakliga riktlinjerna angående teorin om evolutionen, i enlighet med vilken alla levande varelser kom från en gemensam förfader av en slump och i enlighet med naturens lagar. Han förklarade sin teori i två böcker betitlade Temple of Nature och Zoonomia. Dessutom grundade han 1784 ett sällskap för ge spridning åt sina idéer, känt som Filosofiska Sällskapet. Åratal senare skulle Charles Darwin ärva sin farfars idéer till sin evolutionsteori.  Charles Darwins teori byggde på den struktur som etablerats av hans farfar, medan Filosofiska Sällskapet blev en av de största och mest passionerade främjarna av hans teori. Var upptäckte Erasmus Darwin idén om evolutionen? Varifrån kom hans intresse för detta ämne? Efter att ha sökt noggrant efter ett svar på denna fråga upptäcker vi det intressanta faktum att Erasmus Darwin var frimurare. Fast Erasmus Darwin var ingen vanlig frimurare, han var en av de högst uppsatta mästarna i organisationen. Han var mästare i den berömda Canongatelogen i Edinburgh i Skottland. Dessutom hade han nära band till de jakobinska frimurarna som organiserade franska revolutionen vid den tiden och med illuminati, vars främsta syfte var att uppmuntra religionsfientlighet. För mer information kan våra bröder läsa http://www.globalfreemasonry.com/global_freemasonry_05.html

MO: Vilken ställning har sufismen i islam?

HY: Det fantastiska sätt på vilket våra sufibröder söker att närma sig Gud, det sätt på vilket de tämjer sina fysiska begär är väl kända och deras tankar om evigheten, oändligheten och materians sanna natur är bra. Men av någon anledning tycker en del av våra bröder inte om att tänka på materien. Men detta är ett vetenskapligt faktum, som lärs ut i alla skolor, och ett som det är tekniskt omöjligt att förneka. Det finns materia på utsidan, men vi kan aldrig lära oss var materian kommer ifrån. Vi vet att elektriska signaler kommer innanför kolmörkret och den djupa tystnaden i våra hjärnor. Genom hela våra liv sitter vi på en stol i våra hjärnor, äter mat i våra hjärnor, kör bilarna i våra hjärnor, läser böckerna i våra hjärnor och ser på utsikten i våra hjärnor. Detta är Guds underbara kunskap. Djupet i tro, kärlek, gudfruktighet och moral hos de [sufierna] som tar till sig detta är helt enastående.

Tyvärr är några av våra muslimska bröder ovilliga att förstå att Gud står över tid och rum och att han genomsyrar alla platser. Vissa kan inte förstå detta. Jag visste inte att det fanns ett sådant problem i den muslimska världen. Det lärde jag mig först senare. De insisterar på att tro att Gud är i himlen, på en plats, Gud förbjude! Det är otroligt att de tror något sådant. De tillskriver Gud en plats, och säger att den allsmäktige Gud är i himlen och ser på oss därifrån, från långt i fjärran. Säkerligen är Gud bortom detta. Om någon är i ett rum och vi frågar om Gud är i det rummet också, och om de säger nej, Han är i himlen, då förnekar de Guds existens, och det är oacceptabelt för alla muslimer. Se här, i en vers säger Gud att ”Vi är närmare henne än hennes halspulsåder”. Var är vår halspulsåder? Den är inom oss? Vad betyder det? Det betyder att Gud är överallt.

Vissa av våra bröder pekar på en hadith och inbillar sig att Gud inte är överallt. Rasulullah (saas) frågade en ung flicka: ”Var är Gud?” Hon sade. ”I himlen.” Vår profet (saas) sade ingenting. De säger att den där hadithen är bevis på det. Det är sant, Gud är i himlen. Han är överallt: på Merkurius, Venus, Uranus, Pluto, Venus, Nordpolen, Sydpolen, på ekvatorn, till höger och till vänster. Därför, om någon som lyfter sina händer till himlen är i atmosfären, om han lyfter sina händer på månen, till exempel, eller på Merkurius, Venus eller Pluto, om alla på Nord- eller Sydpolerna och på ekvatorn lyfter sina händer, pekar de då inte åt alla håll? Men de kan inte ta in det. De insåg det för första gången när jag förklarade det. Med himlen, tänker de på en plats i relation till där de befinner sig. De säger, jag existerar, här är platsen där jag är och där är himlen. Vi lyfter våra händer till himlen. Men lyfter inte någon på Nordpolen också sina händer mot himlen? Människor som är på Sydpolen, eller i Afrika, Guinea Bissau, Thailand och överallt lyfter också sina händer mot himlen. Vad betyder det? Det betyder att överallt, i alla riktningar, som en glob. Och eftersom änglarna som finns överallt i universum också lyfter sina händer mot himlen, och eftersom djinnerna lyfter sina händer mot himlen, är himlen överallt. Och det betyder att allsmäktige Gud måste vara överallt. Det finns ingen plats där Gud inte existerar. Han är överallt och Herre över allting.

MO: Vad är skillnaden mellan jihad och terrorism?

HY: För närvarande är vi engagerade i en mäktig kamp. Med andra ord, jihad mot darwinismen, ateismen och materialismen genom böcker och dokumentärer och på internet. Jihad förs med intellektuella vapen. Källan till terror är darwinismen. Därför att darwinismen betraktar konflikt som nödvändig, och anser att det inte kan finnas någon utveckling utan konflikt. Att döda civilpersoner, att bomba och annat liknande ter sig helt naturligt för den som tror på darwinismen. Sannerligen, när man ser dem som säger att de utför terror i islams namn, kan man se att de nästan alla har vuxit upp i Europa eller Amerika eller också under det darwinistiska systemet. Dessa personer må se ut som och klä sig som muslimer, men mentalt är de helt och fullt darwinister. Att säga att man är muslim på sin legitimation gör en inte till en sann troende. Det är omöjligt för en sann troende att någonsin bli inblandad i terrorism. Islam lär oss att förlåta under alla omständigheter, kärlek, förståelse och förlåtelse. Gud säger att det till och med är bättre att förlåta någon som har begått mord. Han säger till oss att förlåta. En religion där till och med en mördare kan få förlåtelse är helt klart en religion av kärlek och tillgivenhet.

MO: Den muslimska världen är i behov av ledarskap, en stat som kan tjäna som modell och ge muslimer stolthet och självförtroende. Tror du att Turkiet kan bli en sådan modell?

HY: Turkiet är den islamiska världens naturliga ledare. Det är nödvändigt, i termer av social och historisk erfarenhet, att landet tar på sig den rollen. Vem du än frågar i den islamiska världen håller med om att Turkiet är den naturliga ledaren. Jag ser detta vid diskussioner med ledande personer från olika islamiska länder. Önskan att Turkiet ska agera som ledare kommer inte från någon idé om raslig överlägsenhet. Jag menar, det finns ingen irrationell och ologisk idé och en som inte heller stämmer med Koranens moraliska värderingar, något i still med ”vi vill vara ledare och alla andra ska följa” eller ”vi är överlägsna och andra raser måste följa efter oss”. Vad vi talar om är en moralisk överlägsenhet. Det föreslagna ledarskapet är i själva verket en önskan att beskydda och vaka över, att tjäna och gå igenom svårigheter för andras skull. Det är som en äldre bror. Ett av de viktigaste bevisen att det är den turkiska nationen som ska ta på sig detta historiska ansvar är sättet som vår profets (saas) hadither hänvisar till Istanbul eller Turkiet.  Som vi har fått oss berättat i vår profets (saas) hadither ska Hazrat Mahdi (as) utföra flera gärningar i Istanbul, han ska upprätta den turkisk-islamiska unionen genom att förena de splittrade turkiska staterna och ska också ha med sig de heliga relikerna [profetens mantel, flagga, svärd och så vidare]. Den som vill ha mer detaljerad information om detta kan gå till hemsidan www.turkishislamicunion.com.

MO: Den svenska riksdagen beslöt nyligen att erkänna det armeniska “folkmordet” under första världskriget. Vad är din reaktion?

HY: Redan från början har jag sagt att vi aldrig kan bygga sann vänskap och broderskap om vi ägnar oss åt att räkna de dödas ben. Jag har sagt förut att många av våra diplomater gjordes till martyrer av ASALA [The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia], det var en fruktansvärd massaker i Hodjali, men vi talar aldrig om detta. Vad vi säger är att vi önskar er det bästa, och låt oss vara vänner och bröder, därför att det är det som stämmer med Koranens moral. Fiendskap, ilska och hat gör ingen något gott. Men vänskap för alltid med sig skönhet och godhet. Gud befaller oss i Koranen att förlåta; vi förlåter vad som gjorts mot oss och våra azeriska bröder förr i tiden. Vi ska inte tala om det förgångna från och med nu, och vi ska inte se på saker ur ett darwinistiskt, materialistiskt och kommunistiskt perspektiv från 1900-talet. Vi lever nu i 2000-talet och de dagarna är långt bakom oss. Vi måste se mot framtiden. Vi ska omfamna våra grannar med kärlek och vänskap och erbjuda dem godhet och skönhet, därför att dessa är vår profets (saas) moraliska värderingar. Vad säger vår profet (saas)? ”Han som går till sängs mätt när hans granne är hungrig” är inte en av oss. Detta har en bred betydelse. Om någon är varm när någon annan fryser, han är inte en av oss. Om du är trygg, när de lever i skräck, är du inte en av oss. Det betyder att man ska leva under likadana villkor i alla omständigheter. De är våra bröder, skapade av Gud och härstammande från profeten Adam (as) och vår moder Eva. Det spelar ingen roll om deras tro är felaktig, de är fortfarande våra bröder. Av denna orsak, behöver sättet som vi ser på våra grannländer ändras till en politik som ger dem trygghet, en känsla av beskydd och kärlek.

MO: En del européer dras till islam men på samma gång känner de att islam är främmande för deras kultur och mentalitet. Tror du att det kommer att uppstå en europeisk islamisk kultur?

HY: De känner i allmänhet inte till den islamiska kulturen särskilt väl. Islamisk kultur betyder vänlighet mot alla oavsett klass, värdighet, modernitet, kvalitet, renhet, öppet sinne, demokrati och tankefrihet och trosfrihet. Sanna troende är de mest moderna, progressiva och värdiga människorna i våra dagar. Människor njuter i högsta grad av att vara i deras sällskap. De strävar efter att likna dem. Det var så det var på vår profets (saas) tid. Vår profet (saas) var en utomordentligt elegant, storsint, modern och ädel person. Det var nog för dem bara att se honom. De såg honom och blev muslimer. Det är så det måste bli nu. Vissa muslimers felaktiga förståelse och felaktiga utövande av islam har fått européer att tro något helt annat, och detta måste rättas till. Koranens moraliska värderingar kräver att de troende är goda förebilder för alla med sina dygder, estetiska skaparkraft, konstfärdighet, goda uppförande, vänlighet och behagliga konversation.

Översättning: Margareta Omar

Tidigare publicerad den 29 april 2010 på bloggen Alazerius

En reaktion på “Darwinismens dödgrävare – intervju med Harun Yahya

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>