Terrorwahhabismen i Marocko

Bombattacken i MarrakechI torsdags den 28 april dödade wahhabiter 16 och skadade över 20 människor på en välbesökt restaurang i staden Marrakesh. [1] Den wahhabitiska terroristgruppen ”Al Qaeda in the Islamic Maghreb” har pekats ut ansvarig. [2]

Wahhabisekten är uppkallad efter dess grundare Muhammed ibn Abd al-Wahhab (d. 1792). Sekten erövrade Mecka och Medina på 1920-talet och har sedan dess med aggressiva metoder försökt göra sig till språkrör för sunniislam. Majoriteten av sunniislams teologer har dock avfärdat den som heretisk, dvs. icke-ortodox.

Wahhabiter, vilka själva kallar sig ”salafiter”, har länge terroriserat sina landsmän i Marocko. I maj 2003 lyckades 12 wahhabitiska självmordsbombare döda 45 personer. [3] Detta resulterade i massarresteringar av wahhabiter. Läs mer

Bo Werne – en muslimsk kulturpersonlighet

Bo WerneBlir jag ombedd att nämna några svenska muslimska kulturpersonligheter ligger nog tre namn närmast till hands: Ivan Aguéli, Kurt Almqvist och Tage Lindbom. Till dessa kan man utan reservationer lägga Korantolkaren Knut Mohammed Bernström. Någon som inte är lika känd, men som likväl uträttat en stor gärning, är Bo Werne.

Bo Werne är en humanistiskt lagd affärsman från södra Sverige. På 50-talet studerade han juridik i Lund. Han är också muslim. År 2000 gav han ut boken Tro och gärning i islam i två band. Det är ett oerhört viktigt verk som kastar nytt ljus över Eric Hermelins berömda översättningar av persisk poesi. Werne har sorterat dikterna efter ämne och försett dem med kommentarer ur ett islamiskt perspektiv. Tro och gärning i islam passar utmärkt att användas för högläsning vid gemensamma andakter i både moskén och hemmet. Läs mer

Egyptiska sufier ansluter sig till Tahrirpartiet

Sheikh AzayimSufier har alltid varit politiskt aktiva i Egypten, men inte i egenskap av sufier, utan i egenskap av egyptiska medborgare. Medlemmar i sufiordnarna har samtidigt varit engagerade i politiska partier och organisationer från vänster till höger, samt i Muslimska brödraskapet, som har sina rötter i sufiorden hasafiyya.

Hassan al-Banna, som grundade brödraskapet 1928, förblev livet igenom positivt inställd till sufismen, även om han, på grund av påverkan från islamiska modernister, kritiserade vissa aspekter.

Egyptens legendariske president Gamal Abdel Nasser, som normalt inte brukar betraktas som islamist på grund av sina motsättningar med brödraskapet, hade en sufishaykh som rådgivare. Islamismen, eller hellre islamismerna, är en heterogen rörelse och brödraskapet har ingalunda monopol på beteckningen ”islamister”. Läs mer

Palestinska fraktioner ska underteckna överenskommelse

Khaled Meshaal och Mahmud AbbasNästa vecka, uppger den franska nyhetsbyrån AFP, skall de två stora palestinska fraktionerna mötas i Kairo. Khaled Meshaal från Hamas och Mahmud Abbas, som representerar Fatah, ska underteckna en överenskommelse om att bilda enhetsregering och hålla demokratiska val inom ett år.

Motsättningarna mellan Hamas och Fatah stegrades 2006 då Hamas vann en jordskredsseger i valet och fick 76 av de 132 möjliga platserna i det palestinska parlamentet.

Israel har visat stort missnöje inför närmandena mellan Hamas och Fatah. Premiärminister Benjamin Netanyahu meddelade Mahmoud Abbas att han måste ”välja mellan fred med Israel och fred med Hamas”. Vidare sade han: "Det kan inte vara fred med båda eftersom Hamas strävar efter att förgöra staten Israel." Läs mer

Palestina i fokus: Jorsalafararen

Johan Lindström SaxonIdag inleder jag serien ”Palestina i fokus” som jag pålyste häromdagen. Jag har läst Johan Lindström Saxons bok Det nya Palestina från 1921. Det kommer inte att räcka med en artikel för att tränga ihop alla Saxons viktiga iakttagelser. Jag blir nödgad att återkomma till den framöver.

Förläggaren och journalisten Saxon (1859-1935) reste genom det heliga landet strax efter första världskriget. Tyskland och dess allierade, det ottomanska kalifatet, hade besegrats och Palestina hade lagts under engelskt mandat.

Det är en annorlunda upplevelse att läsa en skildring av Palestina från tiden före staten Israels bildande 1948. Dessutom ger Saxon oss möjlighet att lyssna till arabiska röster. Detta var före ”Förintelsen” och judar och judendom hade ännu inte omgärdats med hysch-hysch och massor av märkliga tabun.

Han kallar sig ”Jorsalafarare” vilket påminner oss om att driftiga nordbor under vikingatiden faktiskt reste ända till Jerusalem. Jorsala var deras namn på staden. Läs mer

Farhad Abdi: Profetens avtal med Egyptens kristna

Profetens avtal med hans handavtryckNär nu relationerna mellan kristna och muslimer diskuteras i det nya Egypten kan det vara lämpligt med en historisk återblick.

Någon gång mellan år 623 och 628 e. Kr besökte en delegation kristna munkar profeten Muhammed i Medina i Arabien. De kom från Sankta Katarinas kloster på Sinaihalvön. Det är världens äldsta fortfarande bebodda kloster. [1] Munkarna bad profeten om ett avtal i vilket han skulle redovisa rättigheter och försäkra dem muslimernas beskydd.

Profetens Muhammed (må Gud välsigna honom och giva honom frid!), som vaken kunde läsa eller skriva, signerade brevet genom att trycka sin hand på dokumentet, ett avtryck som fortfarande är bevarat.[2]  I detta avtal, som besökare till klostret än idag kan beskåda, tillförsäkras kristna religionsfrihet, beskydd från angripare, rätten att utse egna domare, befrielse från militärtjänstgöring med mera.

Läs mer

Fatah och Hamas har enats

Representanter för Fatah och HamasRapporter från Kairo har idag (27/4) låtit oss veta att Fatah och Hamas lyckats nå en överenskommelse och försonats. De två fraktionerna har ända sedan Hamas bildades 1987 haft meningsskiljaktigheter. Problemen eskalerade och nådde kulmen 2006 efter att Hamas vunnit en jordskredsseger i valet och fick 76 av de 132 möjliga platserna i det palestinska parlamentet. Under året som följde försökte Fatah – efter påtryckningar från USA och Israel – med våld att driva bort Hamas från makten. [1] Kuppen misslyckades, vilket ledde till att palestinierna idag har två representanter: den folkvalda Hamasledda regeringen på Gazaremsan och den av Israel kontrollerade Fatahregimen på Västbanken.

Sedan dess har man varit bittra fiender trots flertalet försök till försoning. Fram tills nu, efter hemliga förhandlingar i Kairo. Den egyptiska underrättelsetjänstens nya chef, Murad Muwafi, meddelade idag att "förhandlingarna resulterat i en överenskommelse vilken omfattar samtliga punkter som diskuterats, inklusive upprättandet av en övergångsregering med det specifika uppdraget att fastställa ett datum för val." Hamas talesman Taher Nono bekräftar att man "kommit över alla meningsskiljaktigheter". Utöver detta, vilket förmodligen är något av det viktigaste i sammanhanget, ska paraplyorganisationen PLO struktureras om så att Hamas kan vara med. 

Om PLO skriver den palestinska statsvetaren Azzam Tamimi i boken Hamas: unwritten chapters (2007):

"It should be borne in mind that the PLO, which was created by the Arab League, has never been free from intervention and manipulation of various Arab governments, and above all that of Egypt." (s. 188)

Det är väldigt talande att Egypten lyckades föra samman Hamas och Fatah först efter Hosni Mubaraks fall. Under Mubaraks tid vid makten var det Omar Suleiman, f.d. chef för den egyptiska underrättelsetjänsten och ökänd för sitt samarbete med USA och Israel, som skötte förhandlingarna.[2]

Israel var snabbt med att visa sitt missnöje över den palestinska framgången. Premiärminister Benjamin Netanyahu meddelade ledaren för den Fatahledda regeringen Mahmoud Abbas att han måste ”välja mellan fred med Israel och fred med Hamas”. Vidare sade han: "Det kan inte vara fred med båda eftersom Hamas strävar efter att förgöra staten Israel."

Abbas kontrade genom att uppmana Netanyahu att inte beblanda sig i palestiniernas inre angelägenheter. Han meddelade även på ett sarkastiskt, men samtidigt allvarligt sätt att det är Netanyahu som måste "välja mellan fred och bosättningar".

Det kan inte vara lätt att vara Israel i dessa tider. Det nya antisionistiska Egypten har börjat lämna avtryck på regionen, förhoppningsvis är detta bara början.

Läs även

Ett antisionistiskt Egypten i vardande

Noter

Svensk imam och sufist i SVT ikväll

Muhammad MuslimAnna Lindman Barsk är aktuell med programserien ”Från Sverige till himlen” på SVT. Hon har tidigare bland annat lett ”Annas Eviga” och ”Existens” i samma kanal.

Ikväll träffar Anna före detta Åke Eneborg, som i dag heter Muhammad Muslim. Åke gick ifrån att vara vänsteraktivist till att bli sufier, det vill säga muslimsk mystiker. Anna tillbringar några dagar med Muhammad, får möta hans familj i Uppsala, vara med på bönestunder och sufiska ritualer samtidigt som hon försöker förstå vad som gör att en människa så drastiskt plötsligt förändrar sitt liv.

Muhammad Muslim är en av få traditionella sunnimuslimer och sufilärare i ett Sverige vars ”officiella islam” är svårt infekterad av wahhabismen, en fanatisk, formalistisk och våldsam sekt. Tyvärr har wahhabiterna lyckats skaffa sig inflytande i Sverige med hjälp av pengar från Saudiarabien. Läs mer

Möte med en sufist i Gaza

Sufisten Abu Fadl i GazaSufismen har blomstrat i Palestina under hela dess islamiska historia. I modern tid har den dock ifrågasatts av västerländska orientalister, sekularister, socialister och wahhabiter/salafiter. Men sufiordnarna är fortfarande aktiva i Palestina. Jag har bett en palestinsk vän till mig i Gaza ställa några frågor till sufisten Abu Fadl Ahmad Mansour Qirtam, direktör för det nationella centret för forskning och studier. Han lyfter fram en viktig punkt, nämligen att den som nedvärderar sufismen, nedvärderar Saladin och Izz ad-Din al-Qassam.

MO: Hur är förhållandet mellan Hamas och sufisterna?

Abu Fadl: Det finns ingen direkt koppling mellan sufisterna och Hamas, men det utesluter inte att det bland oss finns personer som sympatiserar med Hamas. Vi har studenter på vårt center som är medlemmar i Hamas. Det finns de som är mer positiva och de som är mindre positiva, men generellt kan man säga om Hamas så som man säger om alla andra, nämligen att kull man huwa sharif ya’tazz bi sufiyya (”varje ärbar man är stolt över sufisterna”). Läs mer

Fel bok, dummer!

Sions vises protokoll på arabiskaDet är från oss den alltomfattande terrorn utgår.

   Protokoll nr 9

Pastor Terry Jones beslutade efter påtryckningar från högre ort att ge upp sin planerade Koranbränning den 11 september 2010. Det skulle dröja till i mars i år innan Koranen verkligen förstördes av pastorn och hans vänner.

Pastorn har i intervjuer lagt skulden för attacken mot World Trade Center på Koranen och den islamiska trosläran. Som Jesu lärjunge borde han lära sig besinning i stället för att handla i affekt. Han bör fråga sig: Vad hände egentligen den 11 september? Stämmer den officiella berättelsen om 19 muslimska kapare?

Vid en fördomsfri närmare granskning av händelserna den 11 september uppdagas att det inte var de 19 kaparna som störtade tornen, utan att det var en så kallad "falskflaggad operation”, planerad och verkställd av element inom den amerikanska administrationen och sionistiska nätverk.

Den amerikanske journalisten Christopher Bollyn har i boken Solving 9-11 – The Deception That Changed The World (2010) utförligt kartlagt krafterna bakom operationen. Sionister, inte muslimer, bär med stor sannolikhet det yttersta ansvaret för denna stora tragedi. Finns det någon bok eller skrift som kan sägas ha väglett förövarna av detta brott så är det inte Koranen, snarare Sions vises protokoll. Läs mer

Soumaya Ghannoushi: Upproren krossar stereotyper om arabiska kvinnor

Soumaya GhannoushiDe arabiska revolutionerna skakar inte bara tyranniets strukturer i grunder – de trasar också sönder många myter om arabvärlden som har hopats i decennier. Längst upp på listan av dominerande myter finner vi den om arabiska kvinnor som inburade, tysta och osynliga. Men det är inte den typen av kvinnor vi har sett i Tunisien, Egypten eller ens i det ultrakonservativa Jemen under de senaste veckorna och månaderna.

Kvinnor tog inte bara aktiv del i proteströrelserna i dessa länder, de intog även ledarpositioner. De organiserade demonstrationer och strejker, mobiliserade sina landsmän och uttryckte vältaligt sina krav och strävanden för demokratisk förändring. Läs mer

Sveriges Unga Muslimers konferens 2011

Fria ordets unge medarbetare Uno Svensson deltog under påskhelgen i Sveriges Unga muslimers konferens i Stockholm. Här följer några av hans intryck:

Den 23 och 24 april höll Sveriges Unga Muslimer (SUM) sin årliga konferens i Stockholm. I år var temat ”Tillsammans för en ljusare framtid”. Konferensen hade flyttat till Kistamässan på grund av ett ökat deltagande. Varje år dyker allt fler och fler muslimska ungdomar upp och besöker konferensen. I år var vi cirka 1300 besökare och jag hoppas att vi inshallah blir ännu fler nästa år.

Tillsammans för en ljusare framtid kan sammanfattas i två ord – engagemang och agerande. Två ord som många av föreläsarna kom tillbaka till, för att visa på hur vitalt det är för muslimernas situation i Sverige. Mohammed Jihad sade i sin föreläsning att Gud inte dömer oss efter resultaten som vi har uppnått, utan efter arbetet som vi har lagt ner. Muhammed Dini berättade att även den minsta handling har betydelse hos Gud. Läs mer

Devolution istället för evolution – intervju med Michael Cremo

Michael CremoMichael A. Cremo har ett hedersdoktorat i naturvetenskap och teologi. Han arbete inriktar sig på vediska sätt att betrakta människans ursprung och äldsta tillvaro. Den förkortade populära utgåvan av Forbidden Archeology, benämnd The Hidden History of the Human Race, har översatts till tjugo språk. Cremos senaste bok är Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin’s Theory (Människans devolution: ett vediskt alternativ till Darwins teori). Cremo är särskilt intresserad av att undersöka arkeologins och antropologins historia från alternativa världsåskådningars ståndpunkt, i synnerhet världsåskådningar grundade på indiskt tänkande, som utgår ifrån medvetandet. Han har varit medlem av Internationella sällskapet för Krishnamedvetande sedan år 1974. Intervjun blev färdig den 3 december 2009.

MO: I din bok Forbidden Archeology, som utgavs år 1993, lägger du fram vetenskapliga bevis för att anatomiskt sett nutida människor funnits i miljontals år. Hur kom du fram till denna slutsats?

MC: Tidigt på 1970-talet började jag studera Indiens gamla skrifter på sanskrit. Bland dessa skrifter finns Puranaerna eller historieböckerna. Puranaerna berättar att människor funnits i miljoner år, ända sedan livet på jorden började. Jag ställde då upp en hypotes: Om det är sant att det funnits människor på jorden i många miljoner år, så borde det finnas bevis för detta i den arkeologiska litteraturen. Så då inledde jag min forskning. Läs mer

Palestinavänner blir alltid kallade antisemiter – intervju med Lasse Wilhelmson

Omar och Lasse W på en propalestinsk demonstrationLasse Wilhelmson hör till Sveriges mest frispråkiga och orädda sionismkritiker. Han har judisk släktbakgrund och har bott i Israel. Följande intervju publicerades första gången i den nedlagda nättidningen As-Sirat den 2/11 2010.

AS: Den första frågan har du fått många gånger förr, den rör sionismen. Skulle du kunna redogöra för vad den går ut på?

LW: Sionismen är idén om en judisk stat där berget Sion finns, det vill säga i Palestina. Det finns en gammal dröm bland judar om att återvända till Sion. Under påskhögtiden läser man högt ”i morgon Jerusalem” på var och varannan sida i böneboken Haggada, som handlar om judarnas uttåg ur Egypten till det heliga landet. Men modern forskning visar att allt detta bygger på myter. Judarna är varken ett folk eller en etnisk grupp och de flesta har ingen som helst gammal anknytning till Palestina, utan är för över tusen år sedan konverterade berber och khazarer. Läs mer

Sionister och wahhabiter utplånar muslimernas kulturarv

Bebyggd grav i MamillaDet sionistiska Simon Wiesenthalcentret i USA har sedan 2005 planerat att bygga ett ”Toleransens museum” på den gamla muslimska grav – platsen ”Mamilla” i Jerusalem. Museet ska fira ”toleransen”, men var är hänsynen för muslimernas tro, kultur och känslor?

Mamillas gravplats är belägen i västra Jerusalem, som erövrades av Israel 1948, och sägs innehålla lämningar efter mer än sjuttio tusen döda muslimer. Vissa av gravarna sägs vara mera än tusen år gamla eller äldre, flera dem tillhör sahaba, profeten Muhammeds lärjungar, och andra muslimska helgon, eller awliyya som de kallas på arabiska. Historiskt har fromma människor önskat bli begravda i Mamilla på grund av den baraka, välsignelse, som helgonen förmedlar. Men ingen har jordfästs där sedan sionistregimen ockuperade området. Läs mer

Palestina i fokus

Palestinsk flickaFria ordet är en nättidning som ingår i den världsvida Palestinarörelsen och ett av tidningens huvudmål är att informera om det palestinska folkets kamp för frihet. Denna kamp får, oavsett hur mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet, aldrig komma i skymundan. För att göra mig själv till en bättre Palestinavän och en effektivare Palestinaaktivist ska jag bege mig ut på en resa – en intellektuell resa. Jag ska läsa så många böcker jag bara kan och orkar om Palestina, helst på svenska. Palestinas kultur, geografi, historia och religion. Jag ska läsa både nya och gamla böcker och dela med mig av mina intryck och reflektioner till Fria ordets läsare. Det är annars lätt att Palestinafrågan reduceras till slagord. Vi måste skaffa oss ordentliga kunskaper om Palestina och palestinierna, våra vänner, på samma sätt som vi lär oss om Israel och sionisterna, våra fiender. Jag hoppas att ni kommer att göra mig sällskap på resan och att vi alla kommer att lära oss något vi kan ha användning för i den intellektuella jihad för Palestina som Fria ordet vill stå för. Den första boken jag ska läsa är Det nya Palestina: minnen och intryck från en färd genom Bibelns land, skriven av Johan Lindström Saxon, tryckt år 1921. Jag ser fram emot er kritik – både positiv och negativ.

Araber och arabism – intervju med Ahmed Rami

Ahmed RamiDenna intervju gjordes under 2010, det vill säga före upproren i arabvärlden. Ahmed Rami, som kallar sig själv islamist, är grundare av Radio Islam. I en uppmärksammad rättegång 1989 dömdes han till sex månaders fängelse för "hets mot folkgrupp". Han har skildrat sin levnadshistoria och sin politiska kamp i boken Ett liv för frihet (1989).

MO: Flera västerländska orientalister har karakteriserat den arabiska mentaliteten som torr och steril, som en ”ökenmentalitet”, till skillnad från indoeuropéerna som hyllas för sin andlighet och kreativitet. Är araberna andefattiga?

AR: Araberna är ingen biologisk ras. Jag är etnisk berber, men jag betraktar mig som en del av den arabiska kulturen. Jag har en arabisk identitet. Men först och främst är jag muslim och tillhör den islamiska umman, det vill säga den världsvida islamiska nationen. Koranen är skriven på arabiska och arabiska är alla muslimers gemensamma, sakrala språk. Läs mer

Nej till sionism och wahhabism

Nej till sionism och wahhabismSom Fria ordets läsare vet vid det här laget så står jag för en lika kompromisslös antisionism som antiwahhabism. Detta för att både sionismen och wahhabismen är ideologier som kränker människans förnuft, frihet och värdighet och som oundvikligen leder till våld och intolerans. Som radikal muslim är jag radikal motståndare till både sionismens statsterrorism och wahhabismens anarko-terrorism, sionismens destruktiva inflytande över kultur och medier i väst och wahhabismens hjärntvätt av muslimer genom "skolor", predikstolar och tevekanaler. Sionismen betraktar jag som den islamiska världens yttre fiende, wahhabismen som dess inre. Sionisterna ockuperar Jerusalem, wahhabiterna Mecka och Medina. Sionisterna försöker judaisera Palestina och utplåna dess historia. Wahhabiterna försöker wahhabisera inte bara Palestina, utan hela den islamiska världen. I Egypten har man förstått detta. Där har man demonstrerat både utanför Israels och Saudiarabiens ambassader. På banderollen som syns på bilden står det: ”Nej till amerikansk imperialism och dess wahhabitiska verktyg i Egypten och i regionen.” Muslimerna vaknar.

Källa: Angry Arab

Läs:

Farhad Abdi: ”Wahhabismen”

Lasse Wilhelmson: ”Vad är sionismen?”