Tidningarnas telegrambyrå – i Israels tjänst?

Tidningarnas telegrambyråMedier samlar in material för sina nyheter – i synnerhet utrikesnyheter – genom att ta hjälp av diverse nyhetsbyråer. I Sverige är det Tidningarnas telegrambyrå (TT) som har monopol på denna marknad. TT är utformad efter en så kallad kooperativ ägarsstruktur där familjeföretaget Bonnier äger en i förhållande till övriga ägare ojämförbar andel – ca 30% av bolaget.[1][2][3]

Mot bakgrund av denna realitet är det inte svårt att se problematiken i hur dagens nyhetsrapportering fungerar. Riskerna för ensidiga och direkt felaktiga nyhetsartiklar ökar betydligt när en liten grupp kontrollerar nyhetsflödet. Observera att telegrammen från TT används som underlag av samtliga massmedier för utrikes nyhetsrapportering. Således får läsarna en nästan identisk – och förment neutral – verklighetsbeskrivning i samtliga tidningar. Den enda plats där man kan finna skillnader i rapporteringen är i tidningarnas debattartiklar och i de fall journalisterna blandar ihop sina egna åsikter med fakta. Innebörden av detta är att all faktaredovisning i tidningarna blir tillrättalagd och vinklad, vilket gör det mycket svårt för läsarna att bilda en egen uppfattning grundad på fakta.

TV4-chefen Jan Scherman förklarade i en artikel på Aftonbladet den 13 november 2010 att anställda inte undgår påtryckningar från bolagets ägare. I detta fall tyckte ägarna inte om Schermans val av programledare eftersom dessa bland annat var ”för mycket pro-Palestina”. Scherman skriver: ”Jag kan öppet säga att det inte blev bättre den dag de fina kapitalisterna Proventus, med Daniel Sachs och Robert Weil i spetsen, blev delägare i TV4. De var mer sofistikerade i sina påverkansförsök, men tappade masken i alla fall vid ett tillfälle, då de uttryckligen och i mejl till mig protesterade mot valet av Jan Guillou och Göran Rosenberg som programledare för TV4:s partiledarutfrågningar i samband med riksdagsvalet 2006. De var för mycket vänster, för mycket pro-Palestina och, hör och häpna, för gamla.”[4]

Hur det står till med Bonniers inflytande i TT:s rapportering lämnar jag till andra att undersöka. Något som däremot är bekräftat och som kan ge en indikation om hur det ligger till, är att Bonnier gett sig på journalistiken i andra sammanhang. Aftonbladet granskade relationen mellan Bonnier och dess medier i en artikel publicerad den 9 november 2010. Vad Aftonbladet kom fram till är att VD:n för Bonnier-dynastin, Jonas Bonnier, ”leder in sitt företag i en rad verksamheter där själva journalistiken säljs ut”.[5]

Det centrala i denna artikel är att undersöka hur TT:s rapportering ser ut och på vilket sätt denna inte är objektiv. Den tes jag förfäktar är att nyhetsbyrån ger eller har åtminstone vid ett antal tillfällen givit en skev och vinklad bild av Palestinakonflikten till Israels fördel. För att underbygga detta påstående skall jag anföra två exempel där TT ger uttryck för denna bristfällighet.

Exempel ett: östra Jerusalem är ”omtvistat”

TT har genom åren kallat östra Jerusalem och områden i staden ”omtvistat territorium”.[6][7][8] Detta är en extrem förvanskning av sanningen. Om det nu är som TT hävdar är den fråga man måste ställa sig: omtvistat av vem? Ingen tredjepart av FN:s medlemsstater – inklusive EU och Sverige – ifrågasätter att Jerusalems östra del tillhör den palestinska befolkningen.[9] Att Israel gör anspråk på territoriet ger inte TT rätt att framställa förhållandet på ett sätt som antyder att äganderättsfrågan är oklar.

För att ge ett exempel: om undertecknad gör anspråk på en bil tillhörande person X, så ger det inte person Y rätt att definiera frågan som en ”tvist” enbart därför att vederbörande med våld lyckats bryta sig in i bilen och sitter i förarstolen. Ett sådant scenario definieras rimligtvis som vad det egentligen är: stöld.

I detta fall bör TT – om nyhetsbyrån vill vara objektiv – hänvisa till östra Jerusalem och dess tillhörande områden som ”ockuperat territorium”.

Judiska bosättare i al-Khalil (Hebron)Exempel två: de israeliska bosättningarnas illegitima status

I samband med att den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICJ) år 2004 avgav sitt utlåtande om legaliteten av den mur som byggs av Israel på Västbanken, var den tvungen att utreda vilket territorium som tillhör palestinierna respektive israelerna. Man konstaterade enhälligt att den mark som Israel tagit kontroll över i samband med 1967 års krig måste lämnas tillbaka till dess ägare, vilket inkluderar Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem. På dessa premisser kom ICJ fram till att muren och de israeliska bosättningarna står i tydlig strid med internationell rätt och därför måste avvecklas.[10][11]

De israeliska bosättningarnas illegitima status är mot bakgrund av det ovan anförda näppeligen en omtvistad fråga. Trots detta är TT ytterst ovillig att nämna detta faktum i sin rapportering. I en omfattande artikel med rubriken ”Byggstoppet för bosättningarna borta”, publicerad den 27 september 2010, skriver TT om de israeliska bosättningarna utan att med ett endaste ord lyfta fram deras folkrättsliga status.[12] Bakgrundsinformation om vad den judiska högtiden sukkot innebär tycktes väsentlig att lämna i sammanhanget. Att bosättningarna strider mot internationell rätt ansågs däremot vara överflödig information.

När man sätter de båda exemplen i relation till varandra inser man att ett tydligt hyckleri utspelar sig i TT:s rapportering, vilket väcker frågan: varför går TT Israels ärenden?

[1] http://www.aftonbladet.se/kultur/article8088872.ab
[2] http://www.aftonbladet.se/mediafile?id=1327150
[3] http://tt-gruppen.com/finansiell-info/
[4] http://www.aftonbladet.se/kultur/article8115918.ab
[5] http://www.aftonbladet.se/kultur/article8092477.ab
[6] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-bosattningar-i-jerusalem_1360549.svd
[7] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ovanliga-turer-i-ovala-rummet_4470239.svd
[8] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/trotsig-netanyahu-i-usa-tal_4459999.svd
[9] http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19640
[10] ICJ – 9 juli 2004
[11] Haaretz – 13 mars 2010
[12] http://svt.se/2.22584/1.2163805/byggstoppet_for_bosattningar_borta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>