Islamism eller pseudoislamisk terrorism?

TerroristenSäpo har nyligen presenterat sin rapport om ”våldsbejakande islamism” i Sverige. Vad man menar med ”islamister” är de sekteristiska fanatiker som stöder terror mot muslimer i Somalia, Irak, Nordafrika, Pakistan och andra ställen.

Vad dessa våldsamma och intoleranta sekter sysslar med är långt ifrån islamistiskt i någon rimlig mening. När de talar om ”jihad” menar de i själva verket att spränga kvinnor och barn på marknader i Bagdad för att de tillhör en annan riktning inom islam. De kan också göra som självmordsbombaren som massakrerade gudstjänstbesökare i en sufihelgedom i Lahore, Pakistan.

Säpo har rätt i att dessa psykopater är ett hot mot både västerländska och islamiska samhällen. Vad jag invänder mot är bruket av termen ”islamism”. För det första betecknar de inte sig själva som islamister, snarare ”salafister”. Men även denna term är felaktig eftersom den antyder att de skulle följa de första generationernas muslimer. På så sätt vill de lägga beslag på ”renlärighet”, trots att i stort sett hela världens muslimer fördömer och avskyr dem, islamisterna inbegripna.

Läs mer

Studiegruppen Aguéli firar Uppsalaromantikens tvåhundraårsjubileum

Paula HenrikssonHösten 1810 utgavs det första numret av den litterära tidskriften Phosphoros och därmed hade startskottet för den svenska romantiken avlossats i Uppsala. Tisdagen den 14 december 2010 föreläste fil. dr. Paula Henriksson om jubileet och presenterade även Svenska vitterhetssamfundets fina faksimilutgåva av Phosphoros. Paula berättade om den svenska romantiken och de Uppsalaförfattare som bar upp den: Per Daniel Amadeus Atterbom, Vilhelm Fredrik Palmblad, Per Elgström, Julia Nyberg (Euphrosyne) – och Stagnelius, särlingen.

Phospohoros betyder ljusbringaren, morgonstjärnan, och skulle bana väg för en ny tid och ett nytt tänkande och väckte stort uppseende när den kom. ”Fransk smak” nedvärderades till förmån för tyska förebilder. ”Tyskeri”, grymtade motståndarna. Det brandgula omslaget symboliserade den nya tidens gryning, men också glöden i romantikernas lidelse och poetiska kraft. Aurora, ”morgonrodnaden”, var följaktligen namnet på romantikernas förbund i Uppsala, som stiftades 1807. 

Läs mer