Skeppsmassakern och Turkiets nya roll

ErdoganIsraels brutala attack mot Frihetsflottan har chockat och upprört en hel värld. Men det som hände är snarare regel än undantag. Skeppsmassakern är bara den senaste i en lång rad massakrer som begåtts sedan det sionistiska projektets början. Våld, hat och förakt mot icke-judar, s.k. ”gojer”, är en oskiljaktig del av den sionistiska ideologin och kommer att fortsätta så länge Israel består.

I Israel rådde på sina håll rena karnevalsstämningen när tusentals judar firade massakern och upphetsat skanderade ”Död åt araberna!” Man uppmanar alltså öppet till folkmord på araber, enbart för att de är araber, ja alla araber utan urskiljning. Något sådant skulle man aldrig kunna höra på en islamisk demonstration där slagordet brukar vara ”Död åt Israel!” Med ”Israel” menar muslimerna den sionistiska regimen, inte alla dess medborgare. Ingen får skadas eller dödas för att han eller hon råkar vara född i en viss religion eller i en viss etnisk grupp. Det tillåter inte islam.

Läs mer