::  Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli :: 

 

Warp Drive’lar Üzerinden Zaman Yolculuğu   Warp Drive’ın İlkeleri

Alcubierre’nin son yıllardaki yaptığı araştırmalarına göre ışık hızından daha hızlı warp yolculukları bilim kurgu aldatmacasından başka bir şey değildir. Bu yolculuğun gerçekleşmesi aslında mümkün olmakla beraber bugünkü teknolojinin çok çok ötesinde bir teknolojiye ihtiyacı vardır. Bunun yanında bu yolculuk gerçekleşirse bu, zaman makinesi gibi bir aygıt sayesinde olur.  

     Warp yolculuğu eşyaların ışıktan daha hızlı bir şekilde aynı yönde uzak galaksilere gitmesine olanak sağlar. Uzay zamanında hareket eden bir gemi yerine, warp drive uzay balonu (geminin içinde olduğu) yaratıyor ve gemi ile istikamet arasındaki uzayı büzerek veya küçülterek (mesafeyi kısaltıyor yani) bu balonu uzay zamanında itiyor (sürüklüyor). Ardından gemi ve çıkış noktası arasındaki uzayı eski haline genişletiyor. Gemi, başlangıç noktasından hedefe doğru hareket ederken dışarıdan gözükebiliyor.

Zaman Makinası Olarak Kullanmak

     Everett isimli biri uzayda yolculuğun bu şekline göre daha farklı bir görüş ortaya atıyor. Warp yolculuğunun uzaydaki özelliklerine göre, balonun içindeki uzay zamanı eksenleri, balonun dışındaki uzay eksenleriyle tutarlı bir şekilde değişiyor.  Kesin olarak warp balonunun içindeki zamanı gösteren eksenler, yolculuk istikametine doğru eğimlidir. ( Benzer bir durum da kara deliklerin event horizon’larında da görülmüştü. Buradan kaçmak imkansızdı çünkü zaman eksenleri eğildiği için yönleri kara deliklere doğru oluşur.) Bu, balonun veya kara deliğin içine bir koridor açar ve balonun dışındaki harekete (devinim) eşdeğer bir görüntü çizer.

     Bu durum zaman yolculuğu sorusunun en önemli kavramını oluşturmaktadır. Warp balonunun içindeki zaman ekseni, balonun dışındaki belli bir yöne doğru eğim gösterdiğinde, balonun içinde kalan havanın (ya da boşluğun) yönü, balonun dışındaki zamanın yönüyle eşdeğer olabilmesi mümkün müdür? Cevap, evet gibi gözüküyor. Eğer öyleyse herhangi birinin hareketini zaman içinde değiştirebiliriz ve bu anı dışarıdan birisi de görebilir. Bu da balonun içindeki havanın balonun dışındaki zamana uyum sağlayacak şekilde yönünün hızını değiştirerek yapabiliriz.

     Bu çalışmanın nasıl işlediğini göstermek için sadece iki boyutu hesaba katmamız gerekir. Birincisi uzay boyutu ki bunlar sağ ve soldur. Diğeri ise zaman boyutudur, bu da ileri ve geridir. Şimdi bir gemi olduğunu düşünün ve bu geminin uzayda warp drive’ı kullanarak sağa doğru yol aldığını düşünelim. Böylece balonun içindeki zaman ekseni dışarıdaki eksenle yer değiştiriyor. (bu durum, sonsuz hızdaki balonun dışarıdan görünmesi ve hiçbir zaman boyutunda olamaması anlamına geliyor – ki bunun imkansız olduğuna inanıyorum. Buna karşın elimde bunun imkansız olduğuna dair bir kanıt da yok. Yine de basit bir örnek oluşturduğunu söyleyebilirim.) Yeni eksenlerde balonun içinde zamanda ileriye doğru yol almak, balonun dışındaki uzayda sola gitmekle eşdeğer bir durum oluşturuyor. Sola gitmek de zaman da geriye gitmeye eşdeğer oluyor. Sağa gitmek de balonun içindeki ortamın ileriye doğru yol almasına eşdeğerde oluyor. Bu nedenle balon sağa veya sola yol almak üzere hazırlandığında bu, zamanda ileri veya geriye gideceği anlamına geliyor. Ancak, balonun içindeki yolculuk ve bü yüzden de balonun dışındaki zaman yolculuğu ışığın hızına ve balonun içindeki göreli hıza bağlıdır. Zaman genişlemesi zaman yolcularının zamanda giderken dışarıdan görülebilmesi için gereken öznel zamanı durdurabiliyor veya azaltabiliyor.

Warp Drive’la yapılan Zaman Yolculuğunun Avantajları ve Dezavantajları

     Zaman yolculuğunda Warp Drive metodunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, özellikle wormhole metodundan üstün olarak wormhole’ların sunduğundan daha fazla imkanlar sunması. Wormhole’lar uzay zamanında birbiriyle bağlantılı iki yerden yolculuğa olanak verirken, warp drive’lar uzay zamanında her yere gitmeye imkan veriyor; hem geçmişe hem de geleceğe... ( hatta  zaman makinesinin icadından önceki bir tarihe bile gidebilirsiniz.)

     Diğer bir avantaj ise şudur: Warp yolculuğunun ışıktan hızlı bir şekilde yıldızlararası yolculuğa imkan vermesiyle birlikte ardından zaman yolculuğu da gerçekleşecek demektir. Fakat, bu durumda hem negatif hem de pozitif sonuçlar ortaya çıkıyor. Zaman yolculuğunun geçmişi değiştirmek için kullanması durumunda yolculukta kullanılan uzay gemilerinin (warp-propelled ship) doğru kullanılmaması çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. (bunun için tek ihtiyaç, bir çılgının herhangi bir yüzyıla gitmesi ve....) Bunula beraber, zaman yolculuğunu engelleyen herhangi bir durum warp yolculuğunun da sonucunu etkiler. Fakat warp yolculuğu,  zamanda Stephen Hawking’in Chronology Protection-conjecture’undaki boşluk (vacuum) dalgalanmaları ışını olarak yol almaz.

     Bu avantajların yanında bazı problemler de yok değildir. bir defa yaratıldığında, warp balonu içeriden kontrol edilemez. Bu şu anlama geliyor; balon ya dışarıdan kontrol edilebilir olmalıdır ya da balonun yaratılış aşamasında nereye yolculuk edeceği önceden belirlenmelidir. Her iki yöntem de tehlikelidir. Balon bir defa şekillendiğinde yolculuk sırasında olabilecek acil durumlara tepki verme ihtimali ortadan kalkar. (yolculuk hazırlığı büyük bir ihtimalle wormhole şebekesi gibi oluyor. Balonun içinde kapsül halindeki gemi itiliyor ve varış noktasında da balondan çıkartılıyor, wormhole’lun ağzında götürülürkenki dezavantajlar da olmuyor. Warp balonunun kontrol aparatı prefabrik materyallerden kendi yerinde yapılmış olabilir.)

     Warp balonunun yapılışında bir başka problem daha vardır. Yolculuk yönünde uzay sıkıştırılırken uzay gemisi de özde, kendisi ve varış noktası arasında sıkışabilir. Yıldızlararası toz fırtınası mesafeyi sıkıştırarak kısaltırken solar sitemin zarar görmesi  tehlikeleri de vardır. Tersi işlemde uzay, geminin arkasında genişleyebilir. Sonuçta gemi, A ve B noktaları arasındaki yolculuğunda çok dikkatli olmalıdır. Gemi uzay zamanında bu iki nokta arasında fazla zarar görmez.        

     İki nokta, hem FTL yolculuğu hem de zaman yolculuğu için aynı derecede kullanılmak üzere belirlenmiştir. Fakat zaman yolculuğuyla ilgili olarak olumsuz bir durum söz konusudur: warp balonu zaman eksenine göre oluşturulduğunda balonun içindeki zaman hala balonun dışındaki zamanı gösterir. Zaman geldiğinde (balonun içinden görüldüğü üzere) zaman yolcusu, istediği bir zamana doğru balonun dışındaki uzayda hareket eder. Balon (ve içindeki gemi) dışarıdaki uzayda sabit bir şekilde yol alır. Bunun sonucunda yolculuğu yapan kişi gerçek konumundan ışık yılı uzaklıkta yolculuk ederken olması gereken yerden ışık yılı uzaklıkta gerçek zamanda kendisinden bir sürü kendisiyle karşılaşır. Bu durumdan kaçınmak için yolculuğun ilk bölümünde, yani istenile yere varıldığında ya balon değiştirilir ya da mevcut balonun yönü dönüş yönüne çevrilir. Bu durumda balonun içindeki geminin de yönünün çevrilmesi gerekir. Bu durum, zaman yolcusu için uzayda ışık hızına yakın bir hızda yol alıp sonra geri dönmek gibi benzer bir durumdur...

     Son problem ise warp drive’ların negatif enerjiye ihtiyaç duymalarıyla ilgilidir. Bir gemiyi içine alacak kadar büyük bir balonu yapmak için büyük bir negatif enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji, bilinen tüm evrenin kütlesini ve enerjisini birkaç defa etkisiz hale getirecek kadar büyük olmalıdır. Bununla beraber enerji 10 ila 32 metre arasındaki bir alan büyüklüğünde sınırlandırılmalıdır. Sadece birkaç çeşit büyüklük Planck uzunluğundan daha büyük olabilir. (mesafenin en küçük birimi olarak uzay, niceliklendirilmiştir.)

     Negatif enerji ihtiyacını azaltacak bir çalışma vardır. Balonun yapılmasından itibaren, balonun dışındaki alanı yıkıyor ve yaratıyor. Balonun içindeki alanı (uzayı veya havayı) da yamultması mümkündür pekala!  Balonun dışındaki enerjiden daha büyük gözüken içerdeki enerjiyle yaratılan balonun, daha az negatif enerjiye ihtiyacı olur. Bu durum bilim adamı Van Den Broeck’e sadece gemiyi ve ihtiyaç duyulan havayı (veya alanı) içine alacak kadar büyükken bile, Planck uzunluğundan daha büyük olan bir gemi yapma fikri verdi. Böylece negatif enerji ihtiyacında yeterince tasarruf sağlanmış olacaktı. Hala çok küçük bir alanla sınırlı olmasına rağmen bu alanda çok fazla negatif enerji hacmi vardır.

     Fakat bu yaklaşım beraberinde bazı sınırlamalar da getiriyor. Birincisi, warp balonu, elektromanyetik radyasyonun bilinen tüm formlarının dalga uzunluğundan daha küçük olacak. Bu durumda gemi balonun dışından görülemiyor. (Kontrol edilemeyecek olmasına rağmen bunun için ellerinden de bir şey gelmeyecek aslında. Bu da asıl amacı önemsiz kılacaktır.) İkincisi ve daha önemlisi, bu teknik, balonun zaten küçük olan kuantum yerçekimi kanununa bağlılığının derecesini daha da azaltıyor. Bu kanunlar, warp drive’ın yapılmasını imkansız hale getiren warp balonunun küçük boyutlarda oluşmasını engeller. Daha da kötüsü warp drive formu uzay zamanı balonu olarak ince bir boğazdan evrene bağlanır. (warp balonu dışarıdan boyun gibi gözüküyor.) warp balonu, boyna benzemesi bakımından sıkıştırılmış wormhol’a benzemektedir ki gemi bu balonun içine, tekrar normal evrene nasıl döndürüleceği bilinmeden konulur.

                                                                                                               Chris Weekes

                                                                                                                1 Ocak 2001

Çeviri: Çetin BAL & Onur Altekin-09-11-2004

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

The Time Machine Project © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa /index /Roket bilimi / E-Mail /CetinBAL/Quantum Teleportation-2   

Time Travel Technology /Ziyaretçi Defteri /UFO Technology/Duyuru

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy) /Astronomy