Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli 

Zaman Yolculuğu Teknolojisine Doğru...

Time Travel Technology...

Çetin BAL:  Bu konuların araştırmasına girmiş arkadaşlar bilmeliler ki  çalışan bir Zaman Makinesi kavramını gündeme getirebilmek için günümüz bilim konsepti içinde bahsi geçen Warp Drive anlayışının Wormhole anlayışıyla tek bir kuramsal zemin altında birleştirilmesi gerekir.Ki böyle bir anlayışa geçmeden önce bilimin wormhole anlayışını tam olarak bilim konsepti içinde ifade edebilmesi gerekir.Böyle bir ifade ise genel göreceliksel alan kuramıyla Kuantum fiziğine ait alan kuramlarının birleştirilmesi ilkesine dayanır.Yani ''Kuantum kütleçekim teorisi?'' Peki  dünya akademisyenlerinin  öncelikli sorunu olan bu ''kuantum kütle çekimi kuramı'' nedir? Bunun en kısa ve basit ifadesi kuantumsal nitelikteki vakumsal enerji alanları düzeyinde enerjideki faz değişmeleri ile uzay/zaman metriğindeki bükülmeler arasında bir korelasyonu ifade eden bir denklem ortaya koyabilmek!!Sorun şu ki  bilim adamları henüz zaman, yerçekimi, boyut, kütle ve enerji arasında ortak bir parametrik değişkeninin enerjiye ait nasıl bir ölçümsel değere karşılık geleceğini bilemiyorlar.

Kimileri bu parametreyi bulmak için matematiksel orantı ve ilişkilendirimlerden yararlanarak sayısal bir değer yada ölçümsel bir nicelik bulmanın arayışı içindeler.Kimileride benim gibi aradaki düşünsel adımları bir anda atlayarak sezgileriyle bu noktaya ulaşmaya çalışmakta. Sezgilerimle geldiğim noktada bir parametrik değişken görüyorum ama bunun aradığım şey olduğunu ispat edebilmem için deneysel bir sistemi kurgulamam gerekir.Sonuçta tekrar başa dönecek olursak eğer warp drive fiziğini  ve wormhole fiziğini tek bir kuramsal çatı altında ele alacak olursak karşımıza bir Vakum Fiziği (Vacuum Physics) anlayışı ortaya çıkacaktır.Yani  sonuç olarak çalışan bir Zaman Makinesi vakumsal enerji alanları içinde iş görmek zorundadır. Bir açıdan bu aracın  bu vakumsal enerji alanlarını etkileyerek bu alanla etkileşerek bir zaman boyutundan diğerine kayarak-geçip gitmesini düşünmüş olmamız lazım. Zaman ve uzay boyutları dediğimiz şey Zaman Dalgası Kuramı'ma göre  dört boyutlu çerçeveye sahip elektromanyetik bir seraptan başka bir şey değildi..!! Ve kütle denen  şey bu alanın dahilinde olan şeydi.

Meseleyi kısaca toparlarsak Warp Drive ve Wormhole kuramlarının bir araya geldiği Vakumsal enerji alanları düzeyinde karşımıza Scalar elektromanyetik alanlar anlayışından Tesla dalgalarına (Tesla Wave) yada elektrogravitasyonel dalgalara dek uzanan vakumsal dalga yapılanması çıkmaktadır.Öyleyse bizim zaman boyutumuzdan geçmişteki ve gelecekti bir zaman boyutuna doğru bir pencere açmaktan yada bir koridor açmaktan söz edeceksek eğer  [yada sonuçta kendiside dalgalardan yapılma yoğun  bir enerji kürü olan ( madde yoğunlaşmış enerjidir-E = m.c2 ) maddesel zaman makinemizi zaman boyutları içinde kaydıracaksak]   alanların karşılıklı rezonansı ve etkilişimine dayalı  bir yöntemle vakumsal düzeyde  dalga etkileşimi modelleriyle çalışacak ve kendini hareket ettirecek bir Zaman  Makinesi anlayışını gündeme getirmiş olmamız lazım.

Sonuç olarak işte bu mantıklı bilimsel perspektiften baktığımızda sonuçta spekülatifte olsa gayri bilimsel iddia ve kurgularda olsa aşağıdaki bilimsel magazin niteliği taşıyan kaynaklar benim araştırma çizğimle uyumlu olması dolayısıyla bana doğruluğu olası bilgiler bütünü olarak göründükleri için burda yayınlamaya karar verdim.Umarım bu yazılar  sizlerede azda olsa konu hakkında bir fikir verebilir.

Bugün için bir UFO Teknolojisi olarak adlandırdığımız Alcubierrenin Çekimsel Dalga Motorları, (Gravity  Wave Amplifiers Motor), zamanda yolculuk teknolojilerine dair Kip Thorne 'un kuramsal wormhole fikirleri vakumsal enerji alanlarına dek uzanan bir çerçevede bizlere teleportasyonun, antigravitasyonel sistemlerin ve Free energy denen sıfır noktası enerjisinin  (serbest enerji / bedava enerji) kapılarını aralamaktadır.Ayrıca tam bu noktada bize paralel bir düzlemde bizimle birlikte titreşen başka boyutların varlığına dair de ciddi kuramsal düşünceler kendini göstermektedir.

Zamanda yolcuk dendiğinde spekülatif çerçevede hep söylenegelen klasik teknolojiler karşımıza çımaktadır.Bunlar Tesla bobini, Delta T anten sistemleri ( Delta T antenna ),  Skaler dalga vericileri (Scalar  Wave Transmitter),  Zero Time Reference Generator ( sıfır zaman Jeneratörü), Devirli manyetik etki alanları (Scalar EM Wave), Resonant Gravity Field Coil (Çekimsel rezonans alanı bobinleri), özel sarımlı bobin sistemleri (Caduceus Coil, Smith Coil, Tesla Coil), uçan elektrogravitik diskler, kristal prizma fiziği (Crystal prism Technic)...vb. gibi bir çok teknik düzeneklerden ve sistemlerden bahsedilmektedir. Şimdi burda dikkatimi çeken ve tüm bu sözde sistemleri olası kılan şey tüm bu teknik sistemlerin temel mantığının ZAMAN'ın bir DALGA YAPISI olduğu kuramına dayandırılmış olmasıdır.Tüm bu  bilimsellik havası verilen spekülatif teknik sistemler Zamanın Dalga Teorisi çerçevesinde anlam kazanmakta ve bir noktaya dek geçerlilik arzetmektedir.Fakat speküle edilen bu teknik donanımların hatta Philadelphia deneyi ve Montauk Projesi  teknolojisi bünyesinde ele alınan bu  teknolojik bakış açısının doğru yada yanlış olduğu ayrıca tartışılabilir bir konudur.

Burda ifade ettiğim ve sizlere sunduğum kaynakların daha bir çoğunu sıralayıp önünüze koyabilirim ama bunu yaparsam zaman yolculuğu konusu evdeki bir vidon turşunuza döner.Sonuçta espiritüel olarak sizi gülümsetmek adına diyebilirimki ne siz okuduğunuzdan bir şey anlarsınız ne de ben anlatmak istediğimi anlatmış olurum.Sonuçta  daha fazla irdelemelere girerek konuyu can sıkıcı ve anlaşılmaz bir hale getirmek istemem.Benim burda sizlere vermek istediğim şey kuramsal ve teknik olarak hangi çerçeveden ''time travel'' kavramına  bakmanız gerektiği konusunda bir kanaat vermektir.

 << Quantum fluctuations - Scalar field  -Time/Space metric -Gravitational waves  >> Genel bir çerçevede zaman yolculuğu bünyesinde  speküle edilen  tüm bu kavramlar zaten bilimsel düzeyde de incelenen ve araştırılan konulardır.Fakat akademik konsept çerçevesinde bu kavramlara yada olgulara ilişkin olarak 'zaman yolculuğu' gibi bir anlayışın gündeme gelmesi yada bu yönde teknik sistemlerin kurgulanması henüz söz konusu değildir.

                                                                                                Çetin BAL-30.06.2004/Denizli

 Yasal Uyarı: !!
Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir.
Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.
Copyright (c) Cetinbal

 

 
A Look at Scalar Technology and one of its Applications
Comments on the New Tesla Electromagnetics
Scalar Translators by Joseph Misiolek
Saucer's Secret: Antigravity

THE ENIGMA OF NIKOLA TESLA (Pdf dosyası)

How to control gravimetrik mass fluctuations for energy and propulsion technologies ( Pdf  dosyası )
Gravitons and a new theory of the nature of Gravity.
A second application of scalar technology: gravity
The Nature of Space, Time, and Matter
The Resonant Gravity Field Coil
The Montauk Project Technology
The Tesla/Philadelphia Experiment/Montauk/UFO Connection
Are gravitational waves the source of noise in electronic devices?
Tapping the Zero-Point Energy as an Energy Source
Building a Tachyon/Graviton starship engine
Through the Light Barrier
Gravity and Antimatter
Gravity Electronics Resonance
Invisibility Techniques
Flying Saucer magazine
Nazi Flying Saucers
A Briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons
Greys, Nazis, Underground Bases, and the New World Order
Pyramids and Tesla coils
Electromagnetic wave and gravitational field
Exploiting Zero-Point Energy
THE ENERGETIC VACUUM:Dr. Hal Puthoff's
Tapping Zero-Point Energy-by Moray B. King
Vacuum Physics  Technology
THE PHYSICS OF VIBRATION
Vacuum energy -H.E. Puthoff
Understanding Zero Point Energy
Etherial Electrogravitics-by Bill Hamilton
Antigravity-Electrogravitic Systems
What is "Scalar Electromagnetics"? - by Rick  Andersen
Scalar Electromagnetics and Weather Control-Tom Bearden
Manipulating gravity or spacetime?-by Rick  Andersen
THE RESONANT VELOCITY OF SPACE  - by Rick Andersen
The 7 Types of "Scalar Waves" - by Rick Andersen
Amplitude Modulation and Phase Conjugation  - by Rick Andersen
Scalar Electromagnetics?- Tom Bearden
Invisibility Technique -Philadelphia Exp
Bearden on Free Energy-By T. E. Bearden
Scalar Electromagnetics is Electrogravitation
Electromagnetics--EM/RF Time/Space Control
Time/Space control: The Scalar Waves Transmitter
A "White Noise" Generator using avalanche-mode biasing
A Look at Scalar Technology
More on Scalar Technology - Caduceus or "Tensor" Coil
Tom Bearden's Scalar Electromagnetics-by Ric Andersen
Notes on Interdimensional Physics
ZERO POINT ENERGY NOTES 
How to generate a Rotating Field-by Rick Andersen
UFO Propulsion-Scalar Potential
The Philadelphia Experiment Technology-Rick Andersen- 1
The Philadelphia Experiment Technology-Rick Andersen- 2
Montauk Projesi
Rainbow(Philadelphia Exp) Projesi
Philadelphia Experiment      
Magical Attraction of Tesla`s ideas-Tesla Wave
Philadelphia Experiment - The Physics of Time Travel
Utilizing Scalar Electromagnetics To Tap Vacuum Energy 
Tesla vs. Poynting Waves, a letter of discussion
Time Travel & the Caduceus Coil - 01/17/98
Caduceus Coil Wound Coil Expeirments
AL BIELEK'S SPEECH AT THE MUFON CONFERENCE, JANUARY 13, 1990
The Philadelphia Experiment  Exploring The Reality Of Project Rainbow
The Resonate Coil Project -Time/Space manipulation
Scalar wave-Thomas E. Bearden

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

The Time Machine Project © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa /index /Roket bilimi / E-Mail /CetinBAL/Quantum Teleportation-2   

Time Travel Technology /Ziyaretçi Defteri /UFO Technology/Duyuru

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy) /Astronomy