Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli 

Temel Parçacıklar ve Etkileşimlerinin Standart Modeli

Standart model, kuantum kuramının, şiddetli etkileşimler kuramıyla (kuantum kromodinamiği ya da QCD) zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin birleşik kuramını içeren kısmını tanımlamak için kullanılan terimdir. Kütleçekimi (gravitasyon), standart modelin bir parçası olmamasına karşın, temel etkileşimlerden biri olduğu için bu şemada yer almıştır.

 

FERMİYONLAR

 

Madde bileşenleri spin = 1/2, 3/2, 5/2…

 

Leptonlar spin = 1/2

 

Kuarklar spin = 1/2

Tad Kütle GeV/c2 Elektrik yükü Tad Yaklaşık Kütle GeV/c2 Elektrik yükü
Ve elektron nötrinosu < 2 x 10-8 0 u yukarı 4 x 10-3 2/3
e elektron 5.1 x 10-4 -1 d aşağı 7 x 10-3 -1/3
Vm muon nötrinosu < 3 x 10-4 0 c tılsımlı 1.5 2/3
m muon 0.106 -1 s garip 0.15 -1/3
Vt tau nötrinosu < 4 x 10-2 0 t üst > 89 2/3
t tau 1.784 -1 b alt 4.7 -1/3

 

Spin, parçacıkların iç açısal momentumudur. Spin, açısal momentumun kuantum birimi olan cinsinden ifade edilebilir.

Elektrik yükü, protonun yükü cinsinden ifade edilir.

SI birim sisteminde protonun elektrik yükü 1,6x10-19 coulomb’dur.

Parçacık fiziğinde kullanılan enerji birimi, bir elektronun 1 Voltluk potansiyel farkından geçtiğinde kazandığı enerji miktarı olan “elektron-volt” tur. (eV). Kütleler,

 cinsinden ifade edilebilir.

Proton’un kütlesi Kg.

-

BOZONLAR

  Kuvvet taşıyıcıları Spin=0,1,2,...
Birleşik Elektrozayıf spin=1 Kütle GeV/c2 Elektrik yükü Şiddetli ya da renk spin=1 Kütle GeV/c2 Elektrik yükü
g foton 0 0 g gluon 0 0
W- 80.6 -1  
W+ 80.6 +1
Z0 91.16 0

Renk Yükü

Her kuark, “renk yükü” olarak da adlandırılan üç cins “şiddetli yük” ten birimi taşır. Bu yüklerin görünür ışıktaki bildiğimiz renklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Gluonlar için 8 olası renk yükü vardır. Aynı elektriksel olarak yüklü parçacıkların foton alış-verişi yoluyla etkileşmeleri gibi, şiddetli etkileşimlerde renk yüklü parçacıklar gluon alış-verişinde bulunurlar. Leptonlar, fotonlar, W ve Z bozonları renk yüküne iye değildirler. Dolayısıyla aralarında şiddetli etkileşimler olmaz. Kuarklar ve gluonlar birbirlerinden ayrılamazlar, bunlar renk-yüksüz hadronlar içine hapsolmuşlardır. Bu sürekli hapis, renk yüklü parçacıklar arasındaki ardarda gluon alış-verişinden kaynaklanır.

Renk Hapsi

Renk yüklü parçacıkları (kuarklar ve gluonlar) birbirlerinden ayırmaya çalıştığımızda, aralarındaki renk kuvveti sabit bir değere yaklaşır ve renk-kuvvet alanında depolanan enerji artar. Bu enerji, sonunda fazladan kuark-antikuark çiftlerine dönüşür (aşağıdaki şekillere bakınız). Sonunda ortaya çıkan bu parçacıklar (mezonlar ve baryonlar), hadron olarak adlandırılan renk-yüksüz parçacıklardır.

İkincil Şiddetli Etkileşimler

Renk-yüksüz proton ve nötronların çekirdeği oluşturmak için şiddetli bağlanmaları, onların renk-yüklü bileşenleri arasındaki ikincil şiddetli etkileşimi sonucudur. Bu etkileşim türü, elektriksel olarak yüksüz atomların molekülleri oluşturmak üzere bağ yapmasını sağlayan ikincil elektriksel etkileşimlere benzer. Bu, hadronlarr arasındaki mezon alış-verişi olarak görülebilir.

Fermiyonik Hadronlardan Bazıları
Baryonlar qqq ve Antibaryonlar
Sembol Ad İçerdiği Kuarklar Elektrik yükü Kütle GeV/c2 Spin
proton uud 1 0,938 1/2
anti-proton -1 0,938 1/2
nötron udd 0 0,938 1/2
lambda uds 0 1,116 1/2
omega sss -1 1,672  

                                                

Etkileşim

Gravitasyonel

Zayıf

Elektromanyetik

Ş i d d

  e t l i
Özellik (Elektrozayıf) Temel İkincil

Etki:

Kütle-Enerji

Tad Elektrik Yükü Renk yükü İkincil Şiddetli Etkileşimler notuna bakınız

Etkilenen parçacıklar

Hepsi

Kuarklar, Leptonlar

Elektriksel olarak yüklü Kuarklar, Gluonlar Hadronlar

Taşıyıcı parçacıklar:

Graviton (henüz gözlenmedi) W+ W- Z0 g Gluonlar Mezonlar

Şiddet:   aralarında 10-18 m mesafe bulunan iki u kuark için

aralarında 3x10-17 m mesafe bulunan iki u kuark için (elektromanyetik kuvvetin şiddetine oranla)

Çekirdekte bulunan iki proton için

10-41

 

 

10-41

 

10-36

0,8

 

 

10-4

 

10-7

1

 

 

1

 

1

25

 

 

60

 

Hadronlara uygulanamaz

 

Kuarklara uygulanamaz

 

 

 

20

 

 
Bozonik Hadronlardan Bazıları
Mezonlar

Sembol

Ad

İçerdiği Kuarklar

Elektrik Yükü

Kütle GeV/c2

Spin

p+

pion

+1

0,140

0

K-

kaon

-1

0,494

0

r+

ro

+1

0,770

1

D+

D+

+1

1,869

0

hc

eta-c

0

2,980

0

 

Madde ve Antimadde

Her parçacık türü için ona karşılık gelen bir de karşıt (anti) parçacık vardır. Anti-parçacık, karşılık geldiği parçacığın sembolünün üzerine çekilen bir çizgi ile gösterilir. Madde ve anti-madde özdeş kütle ve spine fakat karşıt yüklere iyedirler. Bazı elektriksel olarak yüksüz parçacıklar (örneğin Z0, g ve hc= , fakat değil) kendi kendilerinin anti-parçacıklarıdır.

                                               

                              

                                      

                            

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

The Time Machine Project © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa /index /Roket bilimi / E-Mail /CetinBAL/Quantum Teleportation-2   

Time Travel Technology /Ziyaretçi Defteri /UFO Technology/Duyuru

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy) /Astronomy