Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli 

FİZİĞİN  GELİŞİM  KRONOLOJİSİ  
1926-1950  
YIL  KİŞİ OLAY
1926: Gilbert Lewis "Foton"  teriminin ilk kullanını
1926: Oskar Klein Kaluza-Klein teorisi
1926 Wolfgang Pauli Matrix methodla hidrojen atomu spektrumu
1926: Erwin Schroedinger Parçacık dalga denklemi
1926: Erwin Schroedinger Dalga denklemi kullanarak hidrojen spektrumunun elde edilmesi
1926 Eckart, Pauli, Schroedinger Dalga denklemi  ve matrix mekaniğinin birbirine denkliği
1926: Max Born Dalga fonksiyonunun olasılık gösterimi
1926: Albert Einstein  "Tanrı kumar oynamaz"
1926: Paul Dirac Boson ve fermionların ayrımı, dalga fonksiyonunun simetri ve asimetrisi
1926: Dirac, Jordan Qunatum Mekanik Canonical Transformation teorisi
1926: Klein, Fock ve Gordon Göreceli dalga fonksiyonu
1926: Ralph Fowler Beyaz cüce yıldızlarının exclusion prensibi açıklaması
1926 Born, Heisenberg, Jordan Quantize alanlar için model
1926: Wolfgang Pauli Momentum ve pozisyon aynı anda bilinemez
1926: Werner Heisenberg Belirsizlik ilkesi
1927: Davisson, Germer, Thomson Elektron kırınımının kristallerle  doğrulanması
1927: Jan Oort Galaktik döngü ve galaksimizin siperal şekli
1927 Niels Bohr Complementarity teorisi
1927: Paul Dirac Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır  enerji noktası
1927: Eugene Wigner Parity'nin korunumu
1927: Friedrich Hund Quantum tunneling
1927: Heitler ve London Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.
1927: Fritz London Elektromagnetik guage,  Schroedinger denkleminin bir safhasıdır
1927: Georges Lemaitre Genişleyen evren  modeli
1927: Niels Bohr Quantum mekaniğin Kopenhag gösterimi
1928: Condon, Gamow, Gurney Quantum tunnelling alpha saçılımı
1928: Paul Dirac Spin-half elekron göreceli denklemi
1928: Willem Keeson Sıvı helyum safha geçişi
1928: Jordan, Pauli Serbest alanların quantum alan teorisi
1928:   Rolf Wideroe Yüksek enerji hızlandırıcısının ilk taslağı
1928: Heisenberg, Weyl Quantum mekanik grup gösterim teorisi
1929:   Quartz crystal saati
1929: Ernest Lawrence Cyclotron
1929: Robert van de Graaff Van de Graaff  jeneratörü
1929 Heisenberg, Pauli Quantum alan teorisi ve divergence etkileşimi
1929 Paul Dirac Elektron denizi ve Hole teorisi
1929: Edwin Hubble Evrenin genişlediği sonucunu ortaya koyan Hubble sabitinin ölçümü
1929: Bothe, Kolhorster Kozmik ışınlar yüklü parçacıklardır
1930: Clyde Tombaugh Pluto
1930 Becker, Bothe Daha sonra neutron olarak tanımlanan yüksüz ışınlar gözlemlendi
1930: Paul Dirac Sistemli Canonical quantizasyonu
1930: Arthur Eddington Einstein'ın durağan evreni kararsız yapıda
1930: Hartree ve Fock Çok-parçacıklı Quantum mekanik
1931: Dirac, Oppenheimer Anti madde öngörümü
1931: Albert Einstein Kozmolojik sabitin dışlanması, salınan kozmoloji
1931: Georges Lemaitre Ilk zamanların atomu evrenin temel taşı
1931 Isidor Rabi Population inversion teorisi
1931: Wolfgang Pauli Kayıp enerji açıklaması olarak neutrino ve  zayıf nukleer bozunumda spin
1931: Eugene Wigner Quantum mekanikte simetri
1931: Paul Dirac Magnetik monopoller quantum yükünü açıklayabilir.
1932: Raman ve Bhagavantam Foton spininin 1 olduğunun ispatı
1932 Einstein, De Sitter Genişleyen düz Kozmoloji
1932: James Chadwick Neutron tanımlandı
1932: Knoll ve Ruska Elektron mikroskop
1932: Carl Anderson Kozmik ışınlardan gelen pozitron
1932 Cockroft ve Walton Doğrusal proton hızlandırıcısı (700 keV) ve kütle/ enerji denkliğinin ispatı
1932: Karl Jansky Ilk radio astronomi
1932: Dmitri Iwanenko Çekirdeğin bir parçası olarak neutron
1932: Richard Tolman Periyodik salınan evren termodinamiği
1932: Vladimir Fock Fock uzayı
1932 Urey, Brickwedde, Murphy, Washburn Deuterium
1932: Werner Heisenberg Çekirdek, proton ve neutronlardan oluşuyor
1932 Lev Davidovich Landau Neutron yıldızlarının varlığı öngörüldü
1933: Paul Ehrenfest Ikinci seviye safha geçişi
1933: Blackett ve Occhialini Elektron-positron yaratma ve annihilation
1933 Esterman, Frisch ve Stern Proton'un  magnetik moment'inin hesaplanması
1933: Baade ve Zwicky Beyaz cüce'nin çöküşü neutron yıldızından supernovaya  geçiş olabilir
1933: Fritz Zwicky Galaktik kümede kara madde
1933 Arthur Milne Büyük ölçekli homogeneity kozmolojik prensibi
1933: Harlow Shapley Galaxy yayılımının yapısı gözlemlendi
1934: Pavel Cherenkov Cherenkov radyasyonu
1934: Chadwick ve Goldhaber Neutron kütlesinin kesin ölçümü
1934: Chadwick ve Goldhaber Nukleer kuvvetin ölçümü
1934: Francis Perrin Neutrino kütlesiz
1934: Grote Reber Cygnus'dan gelen radyo kaynağı
1934: Joliot ve Curie-Joliot Yapay radyoaktivite
1934: Enrico Fermi Beta bozumunda ve zayıf etkileşimde Fermi teorisi
1934 Esterman ve Stern Neutron Magnetik momenti
1934: Fermi ve Hahn Fission gözlemlendi
1934: Paul Dirac Vacum polarizasyonu ve  QED'de divergence
1935: Yukawa, Stueckelberg Güçlü nukleer kuvvet teorisi ve pi-mesaon
1935: J. Robert Oppenheimer Spin istatistiği
1935: Einstein, Podolsky Quantum mekanik non-locality EPR Paradox
1935: Subrahmanyan Chandrasekhar Beyaz cüce çöküşü kütle limitinin hesaplanması
1935: Erwin Schroedinger Quantum cat paradox
1935: Robert Watson-Watt Radar
1936: Niels Bohr Bileşik çekirdek
1936: Anderson ve Neddermeyer Kozmik ışınlarda muon
1936: Leon Brillouin Wave guide teori
1936: Breit ve Coll Isotopik spin
1936: Alan Turing Hesaplanabilirlik
1937: Pyotr Kapitza Helium II super akışkanlığı
1937: Perrier ve Segre Element 37, technetium, yapay ilk element üretildi
1937: Majorana Elektron , pozitron simetri teorisi 
1937: Julian Schwinger Neutron spin'i 1/2
1937: Blau, Wambacher Parçacık dedektörü olarak fotoğrafik emülsiyon
1937: John Wheeler S-Matrix teorisi
1938: Oppenheimer ve Serber Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var
1938: Bethe, Critchfield, von Weizsacker Yıldızların güçkaynakları nukleer fusion CN-cycle
1938: Isador RaBloch ve Nordsieckbi Magnetik Rezonans
1938: Hahn, Strassman Fission neutron açığa çıkarıyor
1938: Oskar Klein Üst boyutsal Kaluza-Klein yeni alan denklemleri
1938: Fritz Zwicky Glaksi kümeleri
1938: Ernest Stueckelberg Baryon numarası korunumu
1938 Hendrick Kramers Kütle  renormalizasyonu
1938: Frisch ve Meitner Uranium fission teorisi
1939: Joliot ve Curie-Joliot, Szilard Nukleer zincir reaksiyon teorisi
1939: Oppenheimer ve Snyder Neutron yıldızı çöküşü kara delik oluşumuna neden oluyor
1939: Bohr, Wheeler, Khariton, Zel'dovich U235 fission teorisi ve zincir reaksiyonu
1939: Bloch ve Alvarez Neutron magnetik momentinin ölçümü
1939: Rossi, Van Norman, Hilbery Muon bozunumu
1939: Teller, Szilard, Einstein Roosevelt' e uyarı mektubu
1939: Peierls ve Frisch Kritik kütle ve  A-Bomb teorisi
1939: Marguerite Perey Element 87, francium
1940: MacMillan, Abelson Element 93, neptunium
1940 Corson, MacKenzie, Segre Element 85, astatine synthesised
1941 MacMillan, Kennedy, Seaborg, Wahl Element 94, plutonium
1941: Lev Davidovich Landau Superakışkanklar teorisi
1941: Rossi ve Hall Zaman genişlemesinin kanıtı için Muon bozunumunun kullanılması
1941:   Atom bombası yapımı için Manhatten Projesi kuruldu
1942: Enrico Fermi Ilk sürdürülebilir fission reaksiyonu
1942: Grote Reber Uzayın radio haritası
1943: Ernest Stueckelberg QED renormalisation 
1943: Sakata, Inoue Pion'un Muon'1 bozunum teorisi
1944: Lars Onsager Safha geçişi genel teorisi
1944: Seaborg, James, Morgan, Ghiorso, Thompson Elements 95; americium, 96; curium
1944: Leprince-Ringuet ve Lheritier Kozmik ışınlarda  K+  bulundu
1945 Robert Oppenheimer et al Atom bombası
1945:   Ilk elektronik bilgisayar  ENIAC
1946 James Hey Cygnus A radyo dalgası kaynağı keşfi 
1946 George Gamow Cold big bang modeli
1946 Bloch ve Purcell Nukleer magnetik rezonans
1947: Claude Shannon Bilgi teorisi
1947: Hartmut Kallman Scintillation sayacı
1947: Denis Gabor Holograms teorisi
1947: Powell, Occhialini Negatif pion bulundu
1947: Willis Lamb Hassas  Hidrojen spektrumu, Lamb shift
1947: Kusch ve Folley Farklı yapıdaki elektron magnetik momentinin ölçümü
1947: Hartland Snyder Quantize  uzay-zaman
1948 Tomonaga, Schwinger, Feynman QED renormalisation
1948: Alpher, Bethe ve Gamow Hot big bang nucleosynthesis
1948: Alpher ve Herman Kozmik arkaplan radyasyonu öngörümü
1948: Bondi, Gold, Hoyle Evren steady state teorisi
1948: Goldhaber ve Goldhaber Beta parçacıklarının elektron olduklarının deneysel keşfi
1948: Richard Feynman Quantum teorisine path integral yaklaşımı
1948: Bardeen, Brattain, Shockley Yarı-iletkenler ve Transistörler
1948: Snell ve Miller Neutron bozunumu
1948: Freeman Dyson Feynman ve Schwinger-Tomonaga QED nın denkliği
1948: Hendrik Casimir Casimir force teorisi
1949 Leighton, Anderson, Seriff Muon 1/2 spinli
1949: Seaborg, Ghiorso, Thompson Element 97, berkelium
1949: Fred Hoyle "Big bang " teriminin ilk defa kullanımı
1949: Haxel, Jensen, Mayer, Suess Nukleer shell modeli
1950:  Paul Dirac String teorisinin ilk öngörümü
1950: Seaborg, Ghiorso, Street, Thompson Element 98, californium
1950: Jan Oort Kuyruklu yıldızların başlangıçı için teori
1950: Bjorklund, Crandall,Moyer, York Neutral pion
1950: Albert Einstein Einstein'ın  birleşik teorisi başarısızlığa uğradı

              Ana Sayfa ·  İndex·  Ziyaretçi Defteri    E-Mail     Kuantum Teleportation

                             Time Travel Technology   UFO Technology   Roket bilimi