Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli 

KOZMOLOJİ SÖZLÜĞÜ

BEYAZ CÜCE : Elektronlar arasındaki dışlama etkisinin itimiyle ayakta duran kararlı soğuk yıldız.

BÜYÜK BİRLEŞİM : Elektromanyetik, güçlü ve zayıf kuvvetleri birleştiren kuram.

BÜYÜK ÇATIRTI : Evrenin sonundaki tekillik.

BÜYÜK PATLAMA : Evrenin başlangıcındaki tekillik.

CHANDRASEKHAR SINIRI : Kararlı bir soğuk yıldızın en üst kütlesi. Bu sınırın üstünde kütleye sahip bir yıldızın ölümü bir kara delikle sonuçlanacaktır.

ÇEKİRDEK : Atomun yalnızca, güçlü kuvvetin bir arada tuttuğu proton ve nötronlardan oluşan özek bölgesi.

ÇIPLAK TEKİLLİK : Bir kara delik tarafından çevrelenmeyen uzay-zaman tekilliği.

DOPPLER KAYMASI: Doppler etkisini basit olarak şu şekilde açıklayabiliriz : Bir ışık yada herhangi bir elektromanyetik ışınım kaynağı bir gözlemciye göre hareket halinde ise ardışık dalga tepeleri arasındaki uzaklık (ya da ışığın dalga boyu), ışık kaynağı gözlemciye göre sabit durmakta iken ölçülen dalgaboyundan farklı olur. Yaklaşma hareketi sırasında dalga boyu küçülür ve bu kez ışık maviye kaymıştır deriz. Uzaklaşma hareketinde ise dalga boyu büyür ve biz bu kez kırmızıya kaymadan söz ederiz.

ELEKTRON : Atomun çekirdeği etrafında dönen negatif elektrik yüklü parçacıklar.

ERKEN KARA DELİKLER : Evrenin ilk evrelerinde yaratılmış kara delikler.

FAZ : Bir dalga için, belli bir anda, çevrimindeki konumu; dalganın çukurda, tepede yada arada bir yerde bulunmasının ölçüsü.

FOTON : Bir tür ışık taneciği.

FRIEDMANN-LEMAITRE DENKLEMİ : Evrenin sonsuza kadar genişleyeceğini mi? Yoksa belli bir noktadan itibaren çökmeye mi başlayacağını ortaya koyan bir denklemdir.

GRAVİTON : Bir tür çekim parçacığı.

JEODEZİK : İki nokta arasındaki en kısa yada en uzun yol.

KARA DELİK : Kütlesel çekim çok kuvvetli olduğundan, ışığın dahi kaçamayacağı uzay-zaman bölgesi.

KARANLIK MADDE : Galaksi kümelerindeki ışık vermeyen madde türüne verilen addır.

KARA CİSİM IŞINIMI : Kara cisim ışınımı, mutlak düzgün sıcaklıktaki çevresinden soyutlanmış bir bölgede var olan ışınıma verilen addır. Özellikleri, bölgenin başka hiçbir özelliğine değil, yalnızca sıcaklığına bağlıdır.

KARŞI PARÇACIK : Her madde parçacığına karşılık bir karşı parçacık bulunur. Parçacık karşı parçacığıyla çarpışınca birbirlerini yok ederler. Bu çarpışmadan geriye yalnızca enerji kalır.

KIRMIZIYA KAYMA : Bizden uzaklaşan bir yıldızın ışığının, doppler etkisi nedeniyle kırmızılaşması durumu.

KUASAR : Kara deliklerin topladıkları enerjiyi evrene bıraktıkları kapılar oldukları ileri sürülen büyük ışık ve enerji kaynakları.

MALMQUIST TERCİHİ : Uzaktaki ve yakındaki standart ışık kaynaklarının özdeş olduklarından hiçbir şekilde emin olamayız. Standart ışık kaynaklarının özellikleri yapısal olarak bir dağılım gösterir ve doğal olarak daha parlak ve daha uzak standart ışık kaynaklarının kapsanması yönünde bir eğilim olduğundan gözlem yapanın metrik ölçüsünde bir tercihin belirginleşmesine yol açar, buna malmquist tercihi denir. Uzaklık ölçmede kullanılan tüm yöntemlerin uygulanmalarındaki kendilerine özgü sorunlar nedeniyle şimdiye kadar Hubble sabitinin kesin değerinin bulunması mümkün olmadı.

MİNİ KARA DELİKLER : Günümüz evrenindeki kara delikler, kütleleri Güneşin kütlesinden 50 kat büyük yıldızların ölümü sonucunda, Güneşin kütlesinin 10 üzeri 6 – 10 üzeri 9 katı madde içeren daha büyük kütleli kara deliklerse galaksilerin merkezinde oluşurlar. Bu olağan üstü büyük kütleli kara deliklerin kuasarların gücünü sağlayan enerji kaynakları oldukları tahmin ediliyor. Kütleleri güneşinkinden çok daha küçük olan kara deliklere ise mini kara delikler adı verilir.

NÖTRİNO : Çok hafif, belki de kütlesiz temel madde parçacığı. Yalnızca zayıf kuvvet ve kütlesel çekim kuvvetinden etkilenir.

NÖTRON YILDIZI : Nötronlar arasındaki dışlama etkisinin itimiyle ayakta duran soğuk yıldız.

NÖTRON : Protona benzeyen yüksüz ve çoğu atomların çekirdeğindeki parçacıkların yarısını oluşturan parçacık.

OLAY UFKU : Bir kara deliğin sınırı.

PARİTE : Maddenin soldan sağa yada sağdan sola dönme miktarının ölçüsüdür.

PLANCK’IN TANECİK İLKESİ : Işık enerjisi frekansı ile orantılı tanecikler halinde yayınlanabilir yada soğurulabilir düşüncesi.

POZİTRON : Elektronun pozitif yüklü karşı parçacığı.

PROTON : Pozitif yüklü ve çoğu atomların çekirdeğindeki parçacıkların yarısını oluşturan parçacık.

PULSAR : Elektromanyetik ışıma yoluyla enerji yayan nötron yıldızlarıdır.

SÜPERKÜME : Çeşitli galaksi kümelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve boyutları 20 megapersekten büyük olabilen kümelerdir.

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

The Time Machine Project © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa /index /Roket bilimi / E-Mail /CetinBAL/Quantum Teleportation-2   

Time Travel Technology /Ziyaretçi Defteri /UFO Technology/Duyuru

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy) /Astronomy