Home

+ Ana Sayfa
+ İndex
+ Ziyaretçidefteri
+ E-Mail
+ Zaman yolculuğu hakkında ek bilgiler


 

+ Çetin BAL: Time Travel Theory
+ Muzaffer Kınalı: Zamanda yolculuk
+ Zaman Makinesi yapılabilir mi?
+ Uğur Özkanbaş: Philadelphia Experiment
+ UFO Technology
+ Zaman Deneyleri
+ Geçmişe Yolculuk
+ Rainbow Project
+ Zamanda Yolculuk-1
+ Gravitik Sevk


+  Paralel Evrenler
+ Zaman Nedir?
+ Astrofizik
+ Karadelik (Blackhole)
+ Warp Drive
+ UFO Dosyası
+ Zamanda Yolculuk-3
+ Kuantum Fiziği
+ Zamana Yolculuk
+ Yıldız Geçidi ( Stargate)
+ Zaman Makinası Nasıl Yapılır?
+ Montauk Projesi
+ Philadelphia Deneyi
+ Zaman Makinası
+  UFO Resimleri
+ Zamanda Yolculuk
+ Zaman Dalgası
+ Wormhole
+ UFO Motoru
+ Zamanda Yolculuk-2Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli 

Zamanda yolculuk,  Büyük baba parodoksu  ve Alternatif evrenler kuramı..

                               by Çetin BAL

 

Sevgili zaman yolculuğu araştırmacıları zaman makinesini yapıp binmeden önce şu  zaman yolculuğunun meşhur büyük baba parodoksuna da kendi zaman dalgaları kuramım çerçevesinde bir açıklama getirmek isterim.

Bilmelisiniz ki zamanda yolculuk kesinlikle  bir paradoks oluşturmaz.Eğer bir enerji kütlesi bir zaman diliminde kaybolup diğerinde ortaya çıkıyorsa  bu sadece enerji kütlesinin zamanda dilimleri arasında yer değiştirmesinden ibarettir.Aslında tüm zamanı bir uzay alanı gibi düşünmek lazım! enerji bu dört boyutlu uzay alanından asla yok olup gidemez, ama nasıl hareketle cisimler üç boyutlu uzayda yer değiştirince bu yok olmak değilse zaman dilimleri arasındada yer değiştiren enerji kütleleri yok olmuş olmaz! [Paralel Evrenler ]

Bu bağlamda tüm üç boyutlu uzay alanındaki kütle toplamı nasıl aynıysa ve sabitse dört boyutlu uzay/zaman hologramı içindede toplam enerji sabitttir. Herhangi bir  zaman diliminde kaybolan madde miktarı diğer zamana geçmekle dört boyutlu alan içindeki sabit enerji korunumu ilkesini zaten korumuş olur.Bu bağlamda her bir zaman dilimine ait enerji miktarı dengesi kendiliğinden korunmuş olur.Aslında ortada tek bir zaman dilimi vardır.O da algılanan şimdi dir.Diğer zamanlar onun halisinasyonik açılımlarıdır.[ Paralel Evrenler-2 ]Burda tek bir zaman dilimi vardır derken aslında bunu  tekbir uzaysal enerji kitlesi şeklinde düşünmek lazım.Yani tek bir uzaysal enerji kitlesinin sonsuz sayıda birbirine devreden zamansal  yansımaları söz konusudur.Aslında tek bir uzay boyutuna eşlik eden sonsuz sayıda zaman dalgası vardır.Uzay tekbir sabit enerji kütlesidir.Sonsuz zaman ise bu enerji kitlesinin sonsuz sayıdaki devirsel titreşimlerinden doğan yada kendini tekrarlayarak devam ede giden titreşim dalgalarından başka bir şey değildir.Zaman denen şey   üç boyutlu enerji matriksinin titreşimler şeklinde kendisini açarak dört boyutlu bir matrikse doğru evrimleşerek kendini tamamlamasıdır.

    Zaman, üç boyutlu enerjinin kendi boyutunu açarak kendisini titreşimler biçimde ''uzatıp-genişleterek'' enerjinin sürdürülen hareketi biçiminde kendisini bir  dört boyutlu yapıya dönüştürmesidir.

Her bir zaman dilimi bir diğerinin yansımasıdır.Dolayısıyla bir zaman diliminde kaybolan enerji kitlesi tüm diğer zamanlarda potansiyel bir delik açmış olur.Zaman aracı istediği zaman dilimi içinde belirdiğinde zaman aracının zaman dışına çıktığı anda oluşan bu 'eksik enerji kitlesi' otomatikmen kendiliğinden kendini dengelemiş olur.Bu durum sanki  varoluşsal gerçeklikte hiç zamanda yer değiştirmemişsiniz gibi sanki hep o zamandaymışcasına gibi bir yanılsama meydana getirir.Böylelikle gerçeklikte bir yanılsama meydana getirirsiniz ve gerçeklik(doğa) bu zamansal yerdeğiştirmeyi fark edemez ve parodoks doğmaz.Geçmişe gittiğinizde artık siz enerji kütlesi düzeyinde hep o zamanda varolmuşcasına o zamanın bir parçası olursunuz o zamansal gerçeğin bir parçası olursunuz.Ve kendi geçmişinizdeki evinize gidip kendinizi öldürsenizde siz başka birisi gibi o zamanda yaşamaya devam edersiniz.Sonuç olarak meseleyi uzay ve zaman hologramındaki bir enerji kütle korunumu açısından değerlendirmek gerekir yoksa doğa ve fizik yasaları sizi oluştaran atom ve moleküllerin şekilsel  kombinasyonlarıyla sizlerin sosyolojik kimliklerinizle ilgilenmez ? Zamanlar arasında enerji kütlesi korundukça isterse binlerce kez zamanda yerdeğiştirin- olayları bozun- bu sadece sizin için farklılık yaratır.Doğa için değil! ''Zaman Alanı'' bir kova suya benzer.Bu kovadaki suyu ne kadar çalkalarsan çalkala kovadaki su miktarı asla değişmez.

Sonuç olarak evrenin sabit bir kütlesi olduğuna göre sabit bir enerjisi de var demektir. Evreni oluşturan bütün herşeyin toplam enerjisi evrenin enerjisine eşdeğerdir ve bu da sabittir.

Bir Chat sohbetinde şöyle bir soru sorulmuştu: Pekala zamanda yolculuk yaparak geçmişteki bir t anına dönebilme ihtimalimizi konuşalım..t anında zaten benim bir ''kütlem = enerjim'' var.Birde gelecekten getirdiğim kütlem ve enerjim olmayacak mı? Bana ait 2 kütleden birinin enerjisi evrenin toplam enerjisi üzerinde t anında bir fazlalık oluşturmuyor mu? ve bu fazlalık kozmik bir karışıklığa ve dengelerin bozulmasına yol açmaz mı? Benim araştırmalarım bu noktada tıkandı eğer bu problemi aşabildiyseniz benide aydınlatın lutfen.

Çetin BAL:Şimdi bakın söylediğiniz şeyler çok doğru her AN' ın  her zaman  diliminin belli bir enerji sabitesi vardır.Bir zamandan diğerine geçerken siz  içerisine girilen zaman dilimine kendi kütlenizle birlikte fazladan bir kütle katacağınızı  düşünüyorsunuz bu  yanlış bir kanıdır.Çünkü  zaman  boyutunu  biribirine yansımalı bir dalgalar bütünü gibi görmek lazım.  Aslında bir çok uzaysal  enerji  kitlesi yoktur.Tüm farklı zaman  dilimleri tek bir uzaysal enerji kitlesinin farklı boyutsal fazları olarak vardır.Bu anlamda bir zaman diliminde yok  olan kütle diğer zaman dilimine geçerek kendi  sabitesini koruyor! yani  uzayda yada  zaman boyutları arasında bir çeşit kütle korunum  yasası vardır.

Uzay tek bir uzaydır.Ama farklı zaman fazları  olsada   bir zaman diliminde yok  olan kütle  diğer zaman diliminde belirerek  ''enerji-kütle''  zamansız  bir varoluş  içerisinde kendini  tamamlamış  oluyor.

Soru: O  zaman şu an ve gelecek yada geçmişin aynı anda yaşanmakta olduğu sonucu çıkmıyor mu? farklı boyutlarda ama aynı anda! O halde  zamanda yolculuk değil boyutlar arası yolculuk demek daha doğru değil mi?

Çetin BAL: Evet zaten kavramlar çok esnektir kavramlara  bağlanmak  yerine  meseleyi anlamak daha doğru olur.  Yani  haklısınız  öyle desek belki  daha doğru  olur.  Zaten bende öyle diyorum. Hatta Zaman Makinesi yerine Boyut Atlama Makinesi de diyebiliriz.Yani meseleyi anladıktan sonra kavramları istediğimiz gibi kurgulayabiliriz.Bu o kadar önemli değil.Yine bir başka ifadeyle Zaman Makinesine bir Kuantum Faz Değiştirme Makinesi' de diyebiliriz.  Sonsuz geçmiş ve geleceğe ait üst boyut ve alt boyutlara ait tüm farklı  titreşimlerin oluşturduğu sonsuz boyutlar aynı anda mevcut ve varlık titreşimini değiştirdiği taktirde farklı planlara dahil olabiliyor.( yani zamanda yolculuk).

Evrende bir kere oluşan hiç bir olay hiç bir titreşim formu asla kaybolmaz.Olan ve biten her hareket her eğilim evrenin sonsuz hafızası  içerisine  bir nakış gibi işlenir.Ve daima orda kalır.Bizler zamanda yolculuk  yapıp tüm zamanı değiştirsekte, tüm yaşanmış olayları bir video bandını siler gibi silsekte   zaman bandından sildiğimiz o olaylar ve anılar bütününün birer kopyası  evrenin daha üst realite boyutlarının zaman çekmecelerinde hala titreşir durur( aslında o kopya dediğimiz olaylar birebir gerçeğin yansımasıdırlar).Bu açıdan sildiğimizi düşündüğümüz tüm olaylar kendilerini daha farklı bir planda devam ettirirler.Ama zaman yolcusu bunu fark edemez.Yani zamanı değiştirip  zaman bandından  yaşanmış olayları silsekte o bandı başka olaylar diziniyle doldursakta daha sonradan bir zaman yolcusu kendi bilincini evrenin bilincine dahil ederek o silinen geçmişle tekrardan bağlantı kurabilir.Ve kendini o artık olmayan geçmişe nakledebilir.Ve zamanı değiştirmeye kalkan  diğer kendini öldürerek fiziksel gerçekliği yeni baştan değiştirebilir.Bilincin frekansları ve zamanın frekansları arasındaki o anlaşılmaz etkileşimi anlamak oldukça güçtür.

 Soru :Pekala o zaman diyelimki bir zaman makinası yapıldı boyutlar arası yolculuk esnasında hangi zaman dilimine atlanacağı nerden bilinecek yani nasıl bir frekansa ayarlandığında hangi zamanda olunacak? yada bu ilk atlama hangi ayarla gerçekleşecek? Elde herhangi bir veri yok!

Çetin BAL: Aslında zamanda  hareket üç  boyutlu  uzayda hareketten  çok da farklı bir hareket değildir. Temelde mesele üst boyut ve alt boyut ilişkisinde saklıdır. Bizim  uzay/zaman noktamızın  bir üst uzay/zaman noktasıyla kıyaslanması söz konusu.Bizim ŞİMDİ 'sel uzay /zaman  kesim noktamız GEÇMİŞ VE GELECEK olamak üzere iki zaman dalgasının bitiştiği bir noktadır.Bu  durumda  bir üst uzay  yani dördüncü boyut yönünden bu ŞİMDİ sel uzay /zaman noktamızı 90 derecelik açıyla kesen  bir ŞİMDİ'sel üst uzay/zaman noktası bizim ŞİMDİ'ki uzay/zaman kesim noktamızın geçmiş ve gelecek zamansal kesim noktalarınıda içerisine alır..

Evet bu  durumda kendi ŞİMDİ sel uzay/zaman kesim noktamızı  bir balon gibi genişletirsek bir üst  uzay/zaman alanı içerisine giren kendi geçmiş ve gelecek zaman/uzay noktalarımızı da birden karşımızda üst uzaysal bir koordinat  noktası olarak buluruz.Bir uçak yerden havalanmadan önce gideceği yerin iki boyutlu bir haritası vardır elinde.Hatta bu iki boyutlu düzlemde bir noktaya varmak için uçakta üç boyutlu rotasyon  ve yönelim ayarlaması yapılır.Aynen uçaklarda olduğu gibi zaman makinesi  frekans değiştirerek bir üst boyut uzayına yükselir.( uçağın havaya yükselmesi gibi).Daha sonra gideceği zaman/uzay noktasının bu dört boyutlu uzay içerisindeki iz düşümsel yansıma noktasını tespit eder.Zaman aracı 4.boyutlu uzay  içerisindeki o noktaya doğru 4 boyutlu bir rotasyon ve yönelim ayarlamasıyla hareket eder.''Zaman aracı'' daha sonra iki boyutlu iz düşümsel hedefinin tam üstüne gelen  ve inişe geçen bir uçak gibi alan frekanslarını düşürerek o zaman dilimi içerisinde materyalize olur.Yani belirir.

Sonuç olarak biz üst uzay/zaman sürekliliğine geçince  üst uzaysal geometrik bir açısal hareketle kendi UZAY NOKTAMIZIN geçmiş ve gelecek zaman fazlarına ait uzay noktaları  içerisine doğru haraket edebilme olanağını elde ederiz.

Zamanda yolculuğun  nasıl olduğunu anladınız mı?  Bu  sanki  uçakların  yerden havlanıp  havadayken daha uzaktaki bir noktaya doğru yönelip  inişe geçmesi gibi bir şey (kuş bakışı  yön belirleyip  o  rotada ilerleyip  tekrar belli bir açıda  inişe geçmek gibi bir şey bu!).

Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak büyük baba parodoksuna yada büyük anne parodoksuna  baktığımızda. Zamanın birbirine devrederek yansıyan dalgalanmalardan oluşmuş bir dalga katarı olduğunu düşündüğümüzde ''fazladan kütle  parodoksu ''  yada ''büyük baba parodoksu''   gibi benzer parodokslar anlamını yitirirler.Bu anlamda parodoksları çözmek için ortaya atılan alternatif evrenler kuramına da gerek kalmaz.Günümüzde Paralel evrenler, üst uzay boyutları ya da alternatif evrenler kavramları hep birbirleriyle karıştırılmaktadır.

İnsan bilincini ve evrensel bilinci değişen zaman kavramları içerisine dahil ettiğimizde bilimsel gerçekliğin sutunları buharlaşıp kaybolur.Tam bu noktada her şey mümkündür.Böyle bir bakış açısında zihin güçleriyle, zaman makinesi  ile değiştirdiğimiz  zaman bandınına ait silinmiş/ değiştirilmiş olaylar manzumesiylede fiziksel irtibat kurabiliriz.Fakat ben bu meselelerin üstünü kapatmaktan yanayım.İnsanlığın şu anki zeka düzeyi ve bilim düzeyi şu an için bunu anlamaya müsait değil.Bu durum siz insanların tabiriyle parapsikolojik bir olaya girer.Çünkü insanların anlayabileceği,  kavrayabileceği ve kabül edebileceği  bir dilde konuşmak gerekirse bilinen fiziksel realiteler bazında zaman yolculuğu sonucunda değiştirip sildiğimiz olaylara asla ulaşamayız!  Bir video bandının silinip üstüne yeni bir filim kaydedilmesi gibi artık o zaman bandı değişmiştir.Ve artık o eski olaylar hala alternatif bir evrende varlıklarını sürdürmüyorlardır.

Sanıldığı gibi sapan zaman şeritlerinden, farklı tarihsel çizğilerden bahsedemeyiz.Farklı olası tarih çizğileri sadece matematiksel bir olasılık olarak varolabilirler.Çünkü gerçeklik bir tanedir.Zaman yolcuları zamanı binlerce kez değiştirselerde zaman içerisindeki bizler bu değişimi algılayamayız.Zaman yolcularının kafalarının içinde  yaşanmış binlerce farklı tarihsel gerçeklik fiğürleri olsada sonuçta zaman yolcularınında içinde yaşadıkları zamansal gerçeklik, bizimle birlikte içerisinde yaşamak zorunda oldukları değiştirilmiş çarpıtılmış orijinal zamandır.Çok uzun zaman önce alternatif zaman çizğileri, zaman kırılmaları, bizim boyutumuza paralel bir çok dünya gerçeği yani aynı Çetin Bal' dan milyonlarcasını farklı olaylar dizini içinde  bir dördüncü boyutta bir arada düşünmek bana çok heyecan verirdi.Fakat hayalci olurken bile daima gerçek dünyaya açılan bir kurtdeliğini  arkamda bırakarak  hayallere daldığım için geri dönüşü olmayan hayallerin daima gerçek dışı olduğunu varsaymışımdır.Bu espiriyle dolu yaklaşımımda bir gerçek payı varsa o da   kurguların yaşadığımız dünyayla olan bağlantısının iyi sorgulanması gerektiğidir.Sonsuzluktaki bağlantıları zihninde iyi kurgulayan biri, zamandan zamana olan yerdeğiştirmelerin de ne gibi sonuçlarıda beraberinde getireceğini tahmin edebilir.Bir kere şunu kabül etmelisinizki bir dördüncü boyutta uzanan ve biribirine devreden tek bir zaman dalgaları katarı vardır.Yani ağacın dalları gibi sağa sola doğru ayrışarak dallanıp budaklanan Farklı Gelecek Zaman Kuşakları mevcut değildir.Zaman dalgaları temelde elektromanyetik yapılı dalgalardır.Bu açıdan geçmişe gidip tarihi değiştirmiş olmak tarihi değiştirmiş olduğumuz noktadan çıkan kopye zaman dalgaları oluşumuna neden olmaz.Yani zaman çiziğisi sonsuz sayıda yeni dallara ayrışmaz! Zaman, biribirine yansımalı tek bir dalgalar kalıbıdır.Bu yansımaların gerisine yada ilerisine gidip olayları değiştirsenizde bu zaman dalgalarının yansıma açılarını kırıp milyonlarca farklı yansımaya neden olmazsınız (paralel dünyalar).Dördüncü boyutta bir araya gelerek tek bir doğrusal açıda dizilen tek bir zaman dalgaları yansıması(zaman dalgaları katarı) vardır.Zaman dördüncü boyutta dalgalan elektromanyetik bir seraptır.Zamanın bu serabsal tabiatını sıradan bir zihnin kavraması oldukça  zordur.Farklı gelecek zaman kuşakları (dalgaları), ''geçmişte değiştirilen zaman'' ve ''oluşan farklı zaman şeritleri'' gibi zaman boyutu tasarımları zamanda yolculuk espirisini ortadan kaldıran düşüncelerdir.

 Dallara ayrılan zaman şeritleri kendi içinde mantık temeli olmayan spekülasyonlardır.İlk önceleri banada oldukça büyüleyici ve olası gibi gelmişti ama zaman konusundaki araştırmalarım derinleştikçe  zaman hakkında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım.Zamanda geri gidip zamanı değiştirmek ve yeni bir zaman şeridi yaratmadan önce bu mantıktan yola çıkarsak zaten  geçmişe yolculuk yaptığımız anda kendi orijinal geçmişimize yolculuk yapmış olmayız. Çünkü orda biz aynı kişiden iki kişi olarak var değildik ki!Bu açıdan  geçmişe doğru harekete geçen zaman makinesi otomatikman alternatif bir geçmiş zamana yolculuk etmiş olur.Ve o geçmiş zamanda belirdiğinde artık kendi şu anki halinin içinde  o olmadığı orijinal geçmişte değil yeni  bir zaman kırılmasıyla oluşmuş yeni bir zaman şeridinde varolmuş olur.Bu da kendi içinde kabül edilemez bir durumdur.Zaman kırılmalarını varsayarsak o taktirde zamanda yolculuğun bir espirisi kalmaz.Çünkü bir zaman makinesi yapıp içine bir robot koysak ve makineyi 2 hafta öncesine transfer olacak biçimde proğramlasak ve 2 hafta boyunca  geçmişteki o istediğimiz noktada beklemesini istesek ve  makinenin kaybolmasıyla birlikte makineyi göderdiğimiz yere doğru (makinenin 2 hafta boyunca bekleyeceği yere) gittiğimizde makineyi orda görmemiz lazım.Bu durumda makinenin içindeki saat bizim saatimizden 2 hafta sonrasını göstermesi lazım.Eğer farklı zaman şeritlerinin varolduğunu varsaysaydık otomatik olarak proğramlayıp geçmişe yolladığımız zaman makinesinin gözden kaybolup geçmişe gitmesiyle birlikte onu bir daha da görmememiz lazımdı.Çünkü başka paralel bir zaman şeridindeki bir noktada bizi sonsuza dek bekleyecek...!! bazıları hemen şöyle diyecektir: O paralel dünyadaki diğer Çetin Bal o noktaya gidip zaman makinesini 2 hafta sonra o noktada bulurken Şimdi 'ki zamandaki  yani zaman makinesini proğramlayıp geçmişteki o noktaya gönderen Çetin Bal ise zaman makinesinin geçmişte bekleyeceği o noktaya gidip o noktada zaman makinesini göremez! Bu olasılıksal durumların bölünmesi Schrödinger’in Kedisi parodoksunu ve yine bir başka açıdan alternatif zaman çizğileri kuramını akla getirmektedir.Sevgili okuyucular bana öyle geliyor ki parodoks doğada mevcut değil.Tam tersi parodoksun kendisi bizim düşünce biçimimizden kaynaklanmaktadır.Bu anlamda Schrödinger paradoksu  ve alternatif zaman çizgileri parodoksuda  bence tutarsız  düşüncelerdir.Çünkü diğer zamansal çizgideki Çetin Bal' da Şu anki Çetin Bal' da zaman makinesi proğramlayıp geçmişteki istenilen noktaya göndermiştir.Neden biri zaman makinesini tekrar görsünde diğeri görmesin? Bu saçma bir düşüncedir.Ben en deli kendimi sanırdım ama Schrödinger' in benden daha deli olduğunu söyleyebilirim.

Eğer zamanın bir noktasından sonsuz sayıda olası zaman çizğilerinin çıktığını söylersek bu  temeli olmayan yanlış bir düşünce olur.Zaman boyutları tek bir orijinal zaman şeridini ve tek bir zaman çizğisini ifade eder.Zamanda yolculuklar sonucunda zaman çizğilerinin kırılarak farklı alternatif gerçeklikler ve yeni zaman çizgileri  oluşumundan bahsedilemez.Tek bir zaman çizgisi tek bir video bandı şerididir.Zaman yolcularının tek yaptığı şey bu filim kareleri arasında yerdeğiştirip video bandındaki eski kayıtları yenileri ile değiştirmekten ibarettir.Dikkat ederseniz video bandına kayıtlı olaylar değiştirilsede video bandı yine aynı video bandıdır.Video bandı için olayların şekli şemali önemli değildir.

Zaman aynen bir video bandı gibidir.Geçmişe gidip olayları değiştirmek olayın değiştirildiği noktada farklı bir video bandı şeridinin oluşması anlamına gelmez.Zaman çizğisi ve zaman dalgalarından kurulu zaman frekans bandı  4.boyutta asılı duran sabit ve değişmeyen fiziksel bir dalgalar spektrumudur(zaman kuşağı).Bu bir birine yansımalı bir dalgalar bütünüdür.Bir zaman dalgasının kendisini asla değiştiremezsiniz. Fakat o zaman dalgasının içeriğini oluşturan madde ve enerji dağılımının konbinasyonunu değiştirebilirsiniz.Yani  ''enerjinin kendi içindeki dağılımını biçimlemek başka şey'' 4. boyutta yeni bir enerjitik zaman dalgası spektrumu yaratmak başka şeydir.Zaten enerjinin kütle korunumu yasası alternatif evrenlere eşlik eden farklı zaman dalgaları yaratımını mümkün kılmaz.Bu yüzden tek bir zaman dalgası katarı ve tek bir stabil zaman çizgisi vardır.Böylece zaman yolcusunun yaptığı şey bu biri birine yansıyarak devreden  zaman dalgaları arasında yer değiştirip sabit bir video bandındaki yaşanan olayları silip/ değiştirip yerlerine yenisini eklemek gibi bir şeydir.Sonuçta ortada tek bir video bandı var!! Alternatif evrenler yada  modern bilimin anladığı şekilde farklı olasılık evrenlerini(paralel dünyaları) varsayarsak o zaman ŞİMDİ'ki zamana ait üs üste dizili sonsuz sayıda farklı video bandını  bir arada düşünmemiz lazım.Fakat böyle bir evren modeli  sonsuzluğun ve varoluşun espirisine ters düşmektedir.Ve zaten böyle bir varoluş yapılanması doğanın kendi içinde gereksiz bir eğilime yönelmesi demektedir.Bundan dolayı alternatif gerçeklikler dünyası kabül edilemez bir düşüncedir.Ve gereksizdir.Geçmişe gider zamanı değiştirirsiniz ve  zaman yolcusundan başka hiç kimsede bunu fark edemez.Olay bu kadar basittir.Zaten zaman yolculuğunun espiriside burda saklı.Tek bir orijinal gerçekliğe hükmetmek!!Gerçeğin sanıldığı gibi olmadığını bilen sadece zaman yolcusudur.Zaman kafesi en büyük MATRİX 'tir.Bu MATRİX 'in parmaklıkları arasından kurtulabilen özgür kuşlar(zaman yolcuları) gerçekliği yeniden biçimleyip şekillendirebilecek gücede sahip olurlar.Başkalarına ait gerçekliğe hükmetmek!!

Tüm sır zamansızlık içinde akan zamana hükmetmektir.Zaman içinde yerdeğiştirebilmek için zamansızlığa geçebilmiş olmanız lazım.Eğer ZAMANSIZLIK- BİLİNÇ - ve ZAMAN kavramları üstünde derinleşirseniz Sonsuz Olası Potansiyel Dünyalar Gerçeği'nide daha iyi kavrayabilirsiniz.

Zaman yolcusunun hatırladığı eski tarihsel olaylar manzumesi artık sonsuz metrajlı zaman bandından silinmiştir.O zamanlara açılan tek kapı zaman yolcusunun kendi bilincidir.Ama tam bu nokta henüz bilimin anlayış ufkunun çok ötesinde bir hadisedir.O açıdan klasik kavrayış zemini içinde artık o olaylar yoktur.Yada o olaylar kendisini değiştirerek yeni olaylar olarak kendisini ifade ederler.

Aslında zamanda olayları değiştirmek o olayları yok etmek demek değildir yani mesele  olayı bir başka olay formuna dönüştürmekten ibarettir.Olay hala ordadır ama bir başka biçimde karşımızda durmaktadır.Biraz daha detaya inersek dördüncü boyutun içinde değişen olaylar dizgesi bir önceki silinmiş olaylar dizgesiyle daha üst realite boyutları açısından bakıldığında geçişsel bir bağlantıya sahiptir.Ama biz bu bağlantı ağını dördüncü boyut içinde bulup ''eski olası evrene'' yönelemeyiz.Bizler ileri teknik gözlem ve ölçümlerle tek bir zaman dalgası katarının ileri ve geri zaman dalgalanmaları tesirlerini ve yansımalarını ölçüpleyip algılayabiliriz.Sonuçta sanıldığı gibi dördüncü boyutta dallanıp budaklanan farklı zaman çizgileri örüntüsünden( çoklu dünyalar gerçeğinden) bahsedemeyiz.Olan sadece tek bir zaman çizğisi ve tek bir dünya gerçeğidir.

Düşünün ki ben gelecekten geldim yani 2080 yılından geldim. Benim geldiğim zamanda Amerikadaki ikiz kuleler hala ayakta duruyordu.Ama benim bu zamandaki bazı faliyetlerim farkında olmadan başka olayları tetikledi ve ikiz kuleler terörist bir saldırıyla yıkıldı!Şimdi ben ikiz kuleleri 2080 yılındaki halini hatırlıyorum ama şu anda ikiz kuleler yok!! Peki benim hatırladığım gelecek manzarası bir başka olasılık dünyası olarak hala paralel bir evrende  mevcutmudur? İşte bu sorunun yanıtına hayır mevcut değildir demek istiyorum.Şu anda ikiz kulelerin olmaması normal bir şey gibi  herkese geliyor ama ben biliyorum ki gerçek dünya böyle değildi.Gerçeklik zaman yolculuğundan doğan tesirler sonucunda değişti!Demek ki ortada tek bir video bandı vardır.Eski video kayıtları yenileri ile değiştirilmiş oldu.Ve bunun böyle olduğunu tek bilen kişide benim.İkiz kulelerin orada olmamasının zaman dalgaları yada video bandı açısından hiç bir önemi yoktur.

Olan şey her bir zaman dalgası içindeki sabit madde ve enerji kütlesinin korunumu yasası bozulmadan sadece madde ve enerjinin zaman dalgası içindeki dağılım konbinasyonunun değişmiş olmasıdır.İkiz kuleleri oluşturan aynı madde ve enerji kütlesi şu an başka bir yerde moloz yığını olarak durmaktadır.İşin espiri boyutunda emperyalizmin hala ayakta olduğunu söyleyebiliriz.Demek ki ikiz kulelerin yıkılması bir zihniyetin yıkılması için yeterli değil!! Diyebilirim ki gelecekte terörizm zihinler arasında yapılacak elektronik bir savaşa dönüşecek! Yeni imkanlar yeni kavramları gündeme getirebilir. Örneğin ''Zaman Terörizmi'' gibi! Zaman yolculuğu imkanını bir silah olarak kullanmak!Yada parapsikolojik  güçleri, zihin kontrol tekniklerini terörist saldırılarda kullanmak! müm kündür.''Kutsallık- iyilik- günah'' gibi insana ait bu kavramlar insanların ürettikleri değer yargılarıdır.Evrenin doğal yasası biraz acımasız gibi görünsede yasa gayet basittir.Güçlü olan kazanır! ve ''Ne ekersen onu biçersin!'' Fakat en büyük güç daima karşıtların birliğinde kendini ortaya koyan sıfır dengesinde açığa çıkar.Bu Tanrısal zekanın gücüdür.Sonsuz evrenler boyunca  hiç bir güç bu güce karşı koyamaz.Kötülük ve iyilik bu evrensel gücün içinde kendine yer bulur.

Sonuç olarak alternatif zaman çizgilerinden ve çoklu dünyaları içinde barındıran paralel dünyalar gerçeğinden bahsedemeyiz.Bu insanlarda heyecan uyandıran çok mistik ve  gizemli  bir evren tablosu gibi görünsede gerçekte tek bir doğrusal zaman şeridinin ortadan ikiye üçe ve daha çok parçaya ayrılarak milyonlarca farklı  zaman şeridi ve farklı gelecekler oluşturduğunu düşünemeyiz. Ortada olan tek gerçek bir video bandını andıran biribirine yansımalı dalgalar dizininden oluşmuş bir zaman frekans bandıdır.Aynı anda bir çok realitenin birlikte varoluşu yada  aynı anda bir arada varolan bir çok dünya gerçeğini düşünebiliriz.

Fakat iç içe geçmiş bir çok dünya gerçeği yada paralel evrenler gerçeği birbirinden  tamamıyla ayrı olan farklı zaman akım hızlarına sahip farklı boyutlar için yada şimdiki zamanın devreden titreşimleri biçiminde devam ede giden birbirini takip eden ''geçmiş ve gelecek  zaman fazıyla ayrılmış'' farklı zaman boyutları için kullanılan terimlerdir.Yada bu terimler bu şekilde anlaşılmalıdır diyebiliriz.Yine sonuç olarak alternatif evrenler yada alternatif dünyalar gerçeği  bizim gerçeğimizle kesişmeyen bir hayalden ibarettirler.Sonuç olarak sonsuz bir zaman çizgisi sonsuz metrajlı bir video band gibidir.Zaman yolculukları ve değiştirilen olaylar dizgesi beraberinde yeni zaman şeritleri ve onu içine alan farklı video bandlarının oluşumuna neden olmaz! Ortada tek bir video bandı vardır.Ve bu band içerisindeki  olaylar sonsuz sayıda tekrar tekrar silinerek bu zaman bandına yeni olaylar kaydedilebilir.Bir diğer açıdan silinen olaylar başka bir hayali zaman bandı üstünde hala varlıklarını sürdürüyor değillerdir.Yani tek bir zaman bandına eşlik eden tek bir olaylar mazumesi vardır.Eğer alternatif dünyalar gerçeğini kabül edersek sonsuzluğun yada sonsuz boyutların temel kütle ve enerji sabitesi ilkesini ihlal etmiş oluruz.Ortada tek bir kütlesel enerji formu ve bu kütlesel enerjiyle örülmüş tek bir geçmiş ve gelecek olaylar dizgesi vardır.Sanıldığı gibi bir AN'dan sonsuz açılarda uzanan ve dördüncü boyuta doğru saçılan sonsuz sayıda gelecek zaman çizigisi mevcut değildir.Gerçi bir açıdan baktığımızda sonsuz geçmiş ve gelecek zaman dalgalarıda tek bir uzaysal dalga kalıbının sonsuz sayıdaki titreşimsel yansımasından ibarettir.Fakat bu yansımaların birbiri ardına gelen ve birbirine devreden bir şeritsel düzeni vardır.Zaman dalgaları, birbirini takip eden tek bir doğrusal çizgiyi andırır.Yani tek bir filim karesinin bitim noktası yine ardında tek bir filim karesini saklar.Tek bir AN'sal filim karesi ardında sonsuz sayıda olası filim karelerine bağlanacak sonsuz sayıda ve açıda uzanıma sahip bir yapı değildir.Böyle bir çatallı zaman şeridi yapısına da gerek yoktur.Çünkü böyle bir zaman yapısının mantığı yoktur.

Aslında zaman şeridinin (bir zaman dalgasının) bir karesindeki resimle filim şeridi tek bir yapıdır.Yani bir AN'lık zamansal yansıyış üç boyutlu hologramik uzay alanının bir yansımasıdır.Bir nevi zaman ve uzay bir madalyonun iki yüzü gibidir.Fakat uzay içindeki yerdeğiştirimler gibi madde ve enerji  kuantları zaman içerisinde de yer değiştirebilir.Bu açıdan zamanda yolculuk, olmayan hayali bir şeyin içinde yolculuk etmek demek değildir.Sadede gelirsek geçen zaman boyunca zaman akımı sayesinde üç boyutlu uzayın bir noktasından diğerine doğru sürüklendiğimiz gibi bu zaman akım hızını(ışık hızını) aşarak daha üst uzay boyutlarındaki zaman akımlarını bir sapan gibi kullanarak kendimizi AN'sal noktalardan(birbirine devreden dalgalardan) meydana gelen zaman dilimleri arasında bir zaman/uzay noktasından diğer zaman/uzay noktasına doğru fırlatabiliriz.Bir bakıma zamanda harekette kesikli sıçramalar halinde mümkün olmaktadır.Bizi zamanda hareket ettiren enerji kürü kendi gücüne bağlı olarak uzak zaman aralıkları arasında sıçrama yapmamıza olanak tanır.Çok kısa zaman aralıkları boyunca geçmişe yada geleceğe doğru  yerdeğiştirmek istiyorsak bizim bir üst uzay/zamana  ait titreşimsel alan enerjisini kullanmamız yeterli olurken saniyeler dakikalar ve günler  gibi küresel araç teknolojisine göre çok büyük zaman  mesafeleri arasında yer değiştirmek için bizim boyutumuzu belirleyen titreşimsel enerjinin çok üstünde bir titreşimsel boyutun enerji kürüyle kaplanarak hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Sonuçta  ''Alternatif evrenler - Alternatif gerçeklikler- Paralel evrenler - paralel dünyalar-Çoklu dünyalar kuramı''  ve bu kuramlara kesiştirilen zamanda yolculuk kuramı için diyebilirimki: Tek bir zaman çizgisi vardır.Tek bir geçmiş ve tek bir gelecek vardır.Ve sadece bir Realite ve bir Dünya vardır.Ancak olası gelecek potansiyelleri ve senaryoları sadece matematiksel bir eğilim olarak vardırlar.

İnsan bilincini bir trene benzetirsek trenin üzerinde gittiği raylarıda dördüncü boyuta uzanan köprüler gibi düşünebiliriz.Dördüncü boyut içinde milyonlarca tren rayı( sonsuz sayıda olası  gelecek potansiyelleri) olduğunu varsaysakta gerçek olan tek ve gerçek realite trenin üzerinde bulunduğu raydır.İşin ilginç tarafı insan bilinci bağlantısız birbirine paralel farklı raylar arasında geçiş yapabilmesine rağmen bir zaman makinesi için daima geçmişe ve geleceğe doğru uzanan tek bir doğrusal bir ray vardır.

Espiri bazında bir gerçek söylemek gerekirse  uzun lafın kısası geçmişe gidip büyük babanızı rahat rahat öldürebilirsiniz.Bu sizin varoluşunuzu etkilemez.Fakat geleceği değiştirmiş olursunuz.Geleceğe geri gittiğinizde sizin evinizde tanımadığınız insanların oturduğunu görmek ve nufus kaydın da kaydınızın olmadığı görmek sizi şaşırtmasın.Hatta evliyseniz eşinizin bir başkasıyla evlenmiş olduğu tamamen değişmiş bir gelecek yaratmış olursunuz.Kimse artık sizi tanımaz.Artık siz kendi geçmişini silen bir zaman yolcususunuz.İsa peygamber annesinin Meryem olduğunu söylüyordu.Bu bir yerde anlaşılabilir.Ama benim garip zaman yolcumun sebeb sonuç ilişkilerinde yarattığı yeni biçimleme sonucunda artık sadece bir olasılık dalgasından ibaret bir annesinin olduğunu söylemek zorunda kalacaktır.Anne nerde? Anne artık olası bir madde ve enerji konbinasyonuna dayalı bir matematiksel evren anlayışı içerisinde enformasyonik bir bilgi olarak mevcut.Tabi gelde bunu nufus memuruna anlat bakalım anlatabilirsen...)) Nufus memuru biraz fizik okumuşsa belki meseleyi anlayabilir.

Yazıma son verirken ilerleyen zaman içerisinde zaman makinesinin motoru diyebileceğimiz manyetik helozon tüpler konusunda ve bu tüp' ün çalışma prensibleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler verilecektir.Ayrıca ''zaman dalgasının mühendisliği'' konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunacağım.Daha ileri aşamada Üst uzay/zaman boyutlarına geçişi sağlayan ve ''aracı sevk eden yerçekimsel dalga atması'' üreten helozon tüpün çalışma biçimini sizlere izah edeceğim.

                                                                                             Çetin BAL  - 06 /29/2003

Zaman yolculuğu ile ilgilenen ve bu konuda döküman sahibi araştırmacı arkadaşlarla görüşmek istiyorum.Ve Zaman yolculuğu konusuna ilgi duyanlarla ileriye dönük olarak ''Zaman Yolculuğunu Araştırma ve Uygulama Merkezi'' kurmayı düşünüyorum ilgilenen araştırmacılarla görüşelim. E-mail: cetinbal@hotmail.com Tel:0258 2129816 ÇETİN BAL/DENİZLİ

BEN ZAMANDA YOLCULUK KONUSUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜYORUM. ZAMAN YOLCULUGUNUN DENENEBİLİRLİĞİ VE YAPILABİLİRLİĞİ DÜŞÜNCESİ İÇERİSİNDE OLAN ARAŞTIRMACI ARKADAŞLARLA TANIŞMAK VE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM. AŞAĞIDA VERDİĞİM E-MAIL 'DEN, EV ADRESİMDEN VE   ICQ NUMARAMDAN(130446921) BANA ULAŞABİLİRSİNİZ. Cep Telefonu: 0536 6063183

 Zaman yolculuğu araştırmalarına katkı sağlamak isteyenler için: Destekleriniz için...

Skype Contacts: User name: cetinbalx

Ev Adresim :

İnançbey cad. Vali Konağı karşısı
Manolya Sit. C Blok K : 6/11 Denizli / Turkey
Ev Tel: 0 (258) 3613249

Diğer ev adresim:

1200 evler Mah. Çakmak üstü mevki sevgi yapı koop. B blok. Kat:3, Daire:10  Denizli / Hallaçlar

 

E-mail : cetinbal@hotmail.com

I invite all time  traveller for a meeting get and keep in contact with me! Date of Message: February 7, Monday, M.S.2005. - Cetin BAL- Password: ''Spherical Time Machine''.

  Macro Philosophy -Atlantis-

                                 Bir önceki sayfa

                 Ana Sayfa ·  İndex·  Ziyaretçi Defteri    E-Mail