Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 - Turkey / Denizli

 
 Yıldızların Evrimi - 2
20MGüneş Kütlesindeki Bir Yıldızın Evrimi
 

 

 
  
Yıldız Kümeleri ve Öbekleri
 

1010 yıldan daha uzun bir süre birlikte kalan yıldız grupları ya da 108 yıldan daha kısa bir süre birlikte kalan yıldız gruplarıdır.   

 
Populasyon I Yıldızları Populasyon II Yıldızları
Genç yıldızlar-disk yıldızları Yaşlı yıldızlardır
Galaktik diski oluştururlar Galaktik halo & çekirdeği (bulge) oluşturur
  Metal yoğunluğu düşüktür
Örnek:Galaktik yıldız kümeleri Örnek::Küresel kümeler
   
Gökadalar (Galaksiler)
 

Bir gökada, yıldızlar, bulutsular ve yıldızlararası malzemeden oluşan dev bir kütledir. En küçük gökada yaklaşık 100.000 yıldız içerirken, en büyüğünün içerdiği yıldız sayısı 3x1012 ye varmaktadır. Gökadalar biçimlerine göre 3 temel tipte sınıflanırlar:

 
Eliptik Galaksiler Sarmal Galaksiler Biçimsiz Galaksiler
(oval biçimde) (merkezdeki kütleden dışa uzanan sarmal biçiminde kolları vardır.) (Belli bir biçimi yoktur.)
  

Zaman zaman gökadaların biçimleri bir diğer gökada ile çarpışmaları sonucunda değişirler. Quasarların gökada çekirdekleri oldukları düşünülüyorsa da o kadar uzaktadırlar ki gerçek doğaları tam olarak anlaşılamamaktadır. Bunlar, bilinen Evren'in dış sınırlarında yer alan çok parlak cisimlerdir. Bilinen ne uzak "sıradan gökadalar" 10x109 IY uzaktalarken, bilinen en uzak quasarların Güneş Sistemi'ne uzaklığı 15x109 IY nı bulmaktadır. Seyfert gökadaları gibi aktif gökadalar ve radyo gökadalar yoğun bir ışıma yayıyorlar. Seyfert gökadalarında ışımanın kaynağı gökada çekirdeğidir. Radyo gökadalarda ışıma, gökadanın herhangi bir noktasındaki kütleden kaynaklanmaktadır. Aktif gökadalar ve quasarların ışımalarına karadeliklerin yol açtıkları düşünülmektedir.

 
Küresel Galaksi      
 
Başak (Virgo) kümesinde yer alır. Dürbünle bakıldığında çubuklu bir şekilde görülür. Büyük teleskoplardan alınan görüntülerde gökadanın oldukça geniş ama bir o kadar da sönük bir haleye sahip olduğu görülür.
Kırmızıya kayma gösterir ve bunun sonucunda bizden 1000 km/sn hızla uzaklaşmaktadır. Alışılagelmişin dışında çok belirgin bir şişkinliği vardır. Küresel kümeler bakımından oldukça zengin bir gökadadır. Uzaklığı 50.000.000 ı.y.'dır.
 
Sarmal (Spiral) Galaksi


       Toz şeridi

 

Kızgın, iyonlaşmış hidrojen kırmızı ışık yayıyor

Toz, genç yıldızlardan gelen mavi ışığı yansıtıyor


Yaşlı yıldızları içeren gökada çekirdeği

Görece genç yıldızları içeren bir kol

Sarmal kolda parıldayan bir bulutsu

  

NGC 2997'nin Optik Görüntüsü (Sarmal)

 
   
Bütün spiral gökada-larda olduğu gibi mer-kez daha çok sarı so-ğuk yıldızlardan, kollar mavi sıcak yıldızlardan oluşmakta. Sarı olan-lar yaşlı, mavi olanlar ise genç yıldızlar.
  Spiral gökadalardan biri olan Barred' in merkezi, yıldız sayısının fazlalığı nedeniyle parlak görünmektedir. Genç yıldızlar kollarda, yaşlılar ise daha çok merkezde toplanmıştır.
Sağda M83'teki kırmızı kısımlar yayılmış bulutsu, mavi ise genç yıldızların bulunduğu bölgelerdir.
 
  Av Köpekleri sarmal kolları kusursuz bir görüntü verir (Hubble uzay teles-kobu). Sadece M51'in merkez bölge-sini göstermektedir. M51, komşusu NGC 5195 ile etkile-şim sonucu M51 in bazı bölgelerinde yeni yıldızlar oluşmaktadır. Küçük bir galaksi topluluğunun en baskın üyesidir.  
 

 

Yıldızların Evrimi-3

  
Galaktik Kümeler
 
 
 • Galaksimizin diskinde yer alırlar.
 • Genç yıldızlardır (Populasyon I)
 • Her bir kümede ~50 ile 10.000 yıldız bulunur.
 • ~10 pc çapındadır
 • Yıldız yoğunluğu ~0.1-10 yıldız/pc3 arasındadır.
 • Düzensiz biçimlidir.
 • Galaksimizde ~1.000 tane var.
 • Örnek: Pleiades (Ülker), Hyades, Praesepe
Küresel Kümeler
 
 
 • Galaksimizin halosunda bulunur.
 • Yaşlı yıldızlardır (Populasyon II)
 • Her bir kümede ~104 ile 106 yıldız bulunur.
 • ~20-100 pc çapa iyedir.
 • Yıldız yoğunluğu ~0.5-103 yıldız/pc3 arasındadır.
 • Küresel bir şekle iyedir.
 • Galaksimizde ~150 tane var.
 • Örnek: M3, M13 (Hercules), M15
O-B Yıldız Öbekleri
 
 
 • Metal bolluğu yüksektir.
 • Yıldızlararası gaz ve toz bulunabilr.
 • Galaksimizin spiral kollarında bulunurlar.
 • Genç yıldızlardan oluşur (Populasyon I)
 • Her kümede ~100-1.000 arası yıldız bulunur.
 • ~100-200 pc çapında olup biçimi düzensizdir.
 • Yıldız yoğunluğu ~0.01 yıldız/pc3 kadardır.
 • Galaksimizde ~80 tane var.
 • Örnek: Orion O-B Öbeği
Yıldız Kümelerinin Evrim
 
 
 • Kümelerde bulunan yıldızlarının tümünün aynı zamanda oluştuğu düşünülür.
 • Büyük kütleli yıldızlar Anakolu daha önce terkederler.
 • Bir kümenin yaşını o kümede bulunan en büyük kütleli yıldızın yaşına bakarak söylemek olanaklıdır.
Yıldız Kümelerinin Evrimsel Modeli
 

Kümenin Doğumu

 
 

 

 
     

Yaş = 8x106 yıl

 
 

------------ 4

 

Yıldızların Evrimi- 5

 

     
Yıldızların Ölümü
 

Yıldızlar son evrelerinde, Tçekirdek ~108 K sıcaklığına ulaştığında He atomu yanmaya başlayarak -yıldızın kütlesi yeterince büyük ise- bu durumda nükleosentez olayı daha ağır elementlerin oluşmasını sağlar. H ve He dışında tm elementler yıldızlarda üretilirler. Yani vücudumuzu oluşturan maddeler yıldızlar tarafından oluşturulmuştur!

Nükleosentez,

Dev ve Süperdev yıldızların çekirdeklerinde ağır elementler H ve He'un çok yüksek sıcaklık ve yoğunluklarında oluşur.

 
 
4H1 => He4
He4 + He4 => Be8
Be8 + He4 => C12
C12 + He4 => O16
O16 + He4 => Ne20
Ne20 + He4 => Mg24
.....
Fe56'e kadar
 
     

25MGüneş Kütlesindeki Bir Yıldızın Füzyon zamanı: H -> 7x106 yıl, He -> 5x105 yıl, C -> 600 yıl, O -> 6 ay ve Si -> 1 gündür.

En kararlı element olan demir (26Fe56) parçalamak ya da birleştirmek için enerjiye gereksinim vardır. Demirden daha hafif elementler için füzyon (4H1=>He4+enerji), daha ağır elementler için fizyon (U235+n=>Ba141+Kr92+3n+enerji) enerji üretir. Evrimlermiş bir yıldızın çekirdeği bir element fabrikasıdır.

 
Gezegenimsi Nebula  => Kırmızı dev yıldızların dış katmanlarını atması
Nova (Güçlü patlama) => Bir çift yıldız sisteminin patlaması
Süpernova

=> Bir yıldızın dış katmanlarını fırlatması

 

Patlamaların Sonucu: Patlamalar yeni jenarasyon yıldızların oluşabilmesi için yıldızlararası ortama yıldız maddesini geri bırakır. Bir Süpernovada nötronlar çekirdeği bombardımana tutarak çok ağır elementlerin oluşumunu sağlarlar.

Beyaz Cüce

MÇekirdek < 1.4MGüneş için çekirdek kararlı durumdadır. Bir beyaz cüce oluşur. Dünya'nın boyutunda olup kütlesi Güneş'ten biraz büyüktür! Yıldız soğumayı sürdürürken yıldızın gittikçe küçüleceği beklense de bu böyle olmaz. Pauli Prensibine göre; iki e- aynı anda aynı yerde ve aynı enerjiye sahip olarak bulunamazlar...

Elektronun dejenerasyon basıncı MÇekirdek < 1.4MGüneş olduğunda çekimi dengelemakte, MÇekirdek > 1.4MGüneş olduğunda çökme e- çekirdeğe kadar girip bir Nötron Yıldızı oluşturana dek sürer gider. MÇekirdek >~ 4MGüneş olduğunda nükleer basınç bile bu çökmeyi durduramayıp çekimgücü bir Karadelik oluşturur.

Yıldızların Ölümü

 
Yıldız Kütlesi Çökmenin Biçimi Yarıçap (Km) Yoğunluk (g/cm3) Son Ürün
MYıldız < 1MGüneş Yavaş çekimsel büzülme --- --- Kahverengi ya da Beyaz Cüce
1MGüneş - ~5MGüneş arası Orta çekirdek büzülmesi 7.000 107 Beyaz Cüce
~5MGüneş - 15MGüneş arası Hızlı çekirdek büzülmesi 20 3x1014 Nötron Yıldızı
MYıldız > 15MGüneş Çok hızlı çekirdek büzülmesi 4 1016 Karadelik

 

Yıldızların Evrimi- 6

 

     
Süpernova
 

Hareket yönü doğrultusunda kısalma oluşur.

 • L0=durgun uzunluk,
 • L=gözlenen uzunluk

v=c => L=0 olur.

 
     

Özel Görelilik Kuramına göre; hız ışık hızına yaklaştıkça zamanın gecikme etmeni ile uzunluğun kısalma etmeni azalır buna bağlı olarak kütle artım faktörü artar.

Çiftlik Paradoksu: İkiz kardeşlerden birinin uzun süreliğine yüksek bir hızla yolculuğa çıktığını varsayalım. Bu kardeş gezegene geri döndüğünde kendini kardeşinden çok daha genç olduğunu görecektir! (İkizlerin ikisi de saatlerinin yavaşladığını düşüneceklerdir)

Bu duruma roketten bakalım: İkizlerden birinin bir roket ile Vega'ya (26 IY) doğru %99 hızla yolculuk yaptığını düşünelim:

 

Bu kişi görelilik yasalarına göre mesafenin kısaldığını görecektir ve geri dönme süresini 2 x ( 3.67 IY / 0,99 ) = 7,41 yıl olarak hesaplayacaktır.

Dünya'dan bakacak olursak; Dünya'da kalan ikiz, Vega yıldızına olan uzaklığın hala 26 IY olduğunu görecek ve bu gidiş gelişi: 2x26 IY/0,99=52,52 yıl olarak hesaplaycak ve yaşının 52,52 yıl olması durumunda kardeşinin yaşının sadece 7,41 yıl olduğu görülecektir!

 
Kütle, hız arttıkça artar.

m0 = durgun kütle, m=gözlenen kütle ise,

v = c (ışık hızı) olduğunda kütle sonsuz olur!

 

   
Enerji ve Kütle
E = mc2 (maddenin enerjiye dönüşümü- Einstein formülü)

 

Yıldızların Evrimi- 7

 
     

Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda şiddetli bir şekilde patlarlar!

 • Mcore > birkaç MGüneş için oluşur.
 • Kırmızı dev evresi sırasında çekirdekte demir üretimi gerçekleşir.
 • Demirin yakılamaması nedeniyle çekirdek kısmı çöker.
 • Bu durumda sıcaklık milyarlarca dereceye yükselir.
 • Eğer demir çekirdek çok yoğun bir   durum alırsa bu durumda elektronlar çok yüksek enerjilere ulaşarak atomik çekirdeğin içine girmeye çalışır.

p+ + e- ---> n + v

Proton ve elektronlar birlikte "Nötron Drip" adı verilen süreçle nötron ve nötrinoları oluştururlar. Böylece elektronlar kaybolur (elektron dejenerasyon basıncı artık bulunmaz). Çekirdek şiddetli bir biçimde çökerek (büzülerek) nötrinolar da kaçarak enerjiyi dışarıya taşırlar. Nötrinolar merkeze doğru ~0.1 - 0.2 c hızlarına ulaşarak düşerler. Bu çökme ~1 saniyeden biraz daha fazla zamanda gerçekleşir. Pauli İlkesi nötronlar için etkin olmaya başlar ve düşen madde o anda durur. Bunun sonucunda nötrinoların bir kısmı bilardo topu gibi dışarıya doğru dağılarak ve birlikteliğinde madde de taşıyarak muhteşem bir patlamayı gerçekleştirirler. Artık bir süpernova doğmuştur.

Bir an içinde çok büyük bir enerji salınmıştır. Yıldız, çok hızlı bir şekilde parlaklığını arttıracaktır (bir galaksi parlaklığının tümü kadar!)

Süpernovadan Geriye Kalan

Çekirdek son derece yoğun bir cisim durumuna gelir. Ayrıca:

 • Nötron Yıldızı : Mçekirdek < birkaç MGüneş
 • Karadelik      : Mçekirdek > birkaç MGüneş

Yıldızın geriye kalan kısmı uzaya atılarak bir Süpernova Artığı durumuna gelir.

Süpernova Türleri

 
  Tip I Tip II
Mutlak Parlaklığı -19 -17
Konum (Galaksi Türü) Eliptik, Sarmal Sarmal
Yıldız Populaasyon Türü II I
 
* Tip I: Bileşeninden Beya Cüce üzerine madde akıtarak bu bileşenin kütlesinin çok artmasına neden  olabilir => catastrophic collapse
 
Süpernova Işık Eğrileri
 

Beyaz Cüce Bileşeni Üzerine Madde Akması

 

Yıldızların Evrimi- 8

 

 

Mv = -19 parlaklığındaki bir süpernova için:

Bizden 0,25 pc (0,815 IY) uzaklıkta iken Güneş kadar parlak görünecek. Bizden 160 pc (521,6 IY) uzaklıkta iken Ay'ın dolunay evresindeki kadar parlak görülecektir.

Bir Süpernova Oluşum Oranı:

~1 SN / Galaksi / 50 yıl kadardır. Ancak, 390 yıldır Galaksimizde süper-nova olayı görülmemiştir.

Son Bin Yıl İçinde Görülebilen Süpernovalar:

 
Tarih Küme Görünür Parlaklık Uzaklık (Kpc) Gözlenebilen Yerler
1006 Lupus -5 (> Venüs) 3 Birçok yerden
1054 Taurus (Crab Nebula) -5 (> Venüs) 2 Çin ve Güneybatı Amerika
1572 Cassiopeia (Tycho SN) -4 (< Venüs) 5 Birçok yerden
1604 Ophiucus (Kepler SN) -2 (> Sirius) 6 Birçok yerden
1987 LMC +3 (Ort.Yıldız) 50 Güney Yarıküreden
 
SN1987A
 

İsmini de patladığı yıldan alan bu süpernova, Büyük Magellan Bulutu'nda (50 Kpc uzaklıkta) ~400 yıldır gözlenen en yakın süpernova (SN)'dır.  İlk anlarda salınan enerjinin %0,1 inin görünür bölgede yayınlanmıştır. Aynı anda 1046W enerjili nötrinolar salınmıştır ki gözleyebildiğimiz galaksilerdeki tüm yıldızların gücünden daha büyük olduğu ve ~1058 nötrinonun salındığı hesaplanmıştır. Yine ~5x1014 kadarı Dünya'nın her metrekaresinden geçmiştir. 13sn süresinde Japonlar 11, Amerikalılar 8 nötrino olayı gözleyebilmişlerdir.

Süpernova Önce Evresi:

 
Evre Merkezi Sıcakklık (K) Merkezi Yoğunluk (g/cm3) Kalma Süresi
H Füzyonu 40x106 5 9x106
He Füzyonu 170x106 900 106
C Füzyonu 700x106 2x105 106
Ne Füzyonu 1.5x109 107 1-2 yıl
O Füzyonu 2.1x109 107 1-2 yıl
Si Füzyonu 3.5x109 108 Günler
Core Fusion 200x109 2x1014 0.1-0.5 sn
 

Süpernova patlaması ile geriye artık madde (SNR=>Supernovae Remnants) atılır. Başlangıçta çok hızlı genişler ve çevresindeki maddeyi birlikte sürükler Sinkrotron ışınımı (yüksek enerjili elektronlar SNR'nin manyetik alanı nedeniyle sarmallar çizer. Bu sırada çok sayıda radyo frekanslarında foton yayarlar) nedeniyle radyo bölgede çok parlak duruma gelir.

 

Yıldızların Evrimi - 9

 

 
Nötron Yıldızları
 

Son derece yoğun nötron denizinden oluşan dev atomik çekirdektir. Çapı ~10 Km olan bu yıldızın kütlesi 1.4MGüneş ile ~3MGüneş arasında olup yoğunluğu ~3x1014 g/cm3'tür. Hızlı dönüşleri ve yoğun manyetik alanlarıyla dikkati çekerler.

Nötron yıldızları çok hızlı dönerler. (kütlexhızxyarıçap=sabit) Eğer Güneş'i 10 Km boyutunda sıkıştırıldığında dönme dönemi (25 gün) 1sn.'den daha kısa olacaktır!

 
Uzayın En İlginç Gök Cismi:
 
SS433 Modeli

Bu ilginç yıldız, bizden 13.000 IY uzakta ve gözle görünen en sönük yıldızlardan da en az 1.000 kat daha sönük bir yıldızdır. SS433; ikili bir yıldız sistemi olup kütle merkezi çevresinde 13 günlük bir dönemle dolanırlar. Nötron yıldızının yarıçapı (r) = 10 Km.'den daha fazla değildir. Yoldaş yıldızdan yoğunluğu ~1015 g/cm3 olan nötron yıldızı üzerine madde akmaktadır.
Temsili resim (Ayrıntı için Bkz.Bilim ve Teknik C.10/38)
 
Pulsarlar (Atarcalar)

Dönen nötron yıldızlarıdır. Dönme süresi ~0.001 sn ile 10 sn arasındadır. Manyetik alanları ise ~1012 Gauss kadardır.

İlk kez bu denli düzenli radyo sinyalini İngiltere'de Jordel Bank'da lisansüstü öğrencisi Joselyn Bell bulgulamıştır (1967).

 
Gökyüzünden yani Uzaydan kısa süreli Pulsların düzenli aralıklarla geldiği kaydedilmiştir.Bu nedenle Pulsarlar mükemmel bir saattirler
 
   
Çift yıldız pulsarlar, genel göreliliğin test edilmesinde kullanılırlar. Pulsarlar sinkrotron ışınımı nedeniyle sürekli olarak enerji yitirirler, dolayısıyla yavaşlama sözkonusudur.

 

Yıldızların Evrimi-10

 

     
Pulsar Tutulumu     Dönem: 0.0016sn. Yörünge dönemi:9.7sa. Tutulum:50'da bir MPulsar:~1.4MGüneş MBileşen:~0.023MGüneş
Pulsar diğer bileşeni buharlaştırıp yok olasına (1 milyar yıl) neden olacaktır.

Milisaniye Atarcaları (Atomaltı Dünyanın Sırları İçin Kozmik Laboratuvar)
 

 
Pulsarlarda Gezegen Sistemi
 
PSR 1257+12 pulsarının çevresinde küçük başka cisimler de (3 tane) dolandığı görülmüştür. Bizden ~300 pc (~980 IY) kadar uzaktadır.         
 

Gezegen

Kütle (MDünya) Yıldızdan Uzaklığı (AU) Yörünge Dönemi (gün)
A 0.014 0.19 25.34
B 3.4 0.36 66.54
C 2.8 0.47 98.22
 

Yine bizden 3.8 Kpc (12.400 IY) uzakta bulunan PSR 1620-26 pulsarının çevresinde dolanan en az bir tane gezegeni bulunduğu bulgulanmıştır.

 
PSR 1620+26

Gezegen

Kütle (MJüpiter)

Yıldızdan Uzaklığı (AU) Yörünge Dönemi (gün)
- < 10 ~20 ~100
 

Karadul tipi Pulsarlar bileşenini yutarlar. X-ışın çiftleri ise bileşeninden SN üzerine kütle düşmesi sonucu X-ışını yayılmaktadır.

 

 

GENEL GÖRELİLİK
 
 • Genel Görelilik, uzay ve zaman kavramıını değiştirmiştir (Çekim ile geometri birbirine bağlanmıştır).

 • Einstein artık çekimin bir kuvvet değil, uzay-zamanın bir eğriliği olarak düşünmektedir.

 • Uzay, büyük kütleli cisimlerin neden olduğu ve cisimlerin üzerine düştüğü bir yapıdır.

Uzay Zaman Eğriliği
 

Boş uzay "düz" bir uzay-zamandır.
Madde bulunan uzay "eğrisel" bir uzay-zamandır.

 

Yıldızların Evrimi -11

 

     
Işığın Kıvrılması
 

Büyük kütleli bir cismin yakınından geçen bir ışık o cismin çekimi nedeniyle yön
Genel Görelilikten Güneş'in, ışığı 1.74" kadar eğdiği ortaya çıkmıştır.
Güneş Tutulmaları sırasında ölçülen yıldızların bu değeri %1 doğrulukla gerçekleştiğini göstermiştir.


değiştirecektir.
   
 • Büyük kütleye iye cisimlerin yakınlığında Genel Görelilik sonucu ışığın eğrisel uzay-zaman nedeniyle daha uzun yolculuk yaptığı ortaya çıkmıştır.
 • Bu sonuç, Güneş'i geçerken Viking uzay aracının gönderdiği zamanlama sinyalleri ile kanıtlanmıştır.
Çift Yıldız Pulsarları
 

R.Hulse & J. Taylor (UMass) 1974 yılında bir çift yıldız pulsarı bulgulmışlardır. Bu çalışma, Arecibo Gözlemevi 'nde yapılmıştır. Yörünge dönemi » 8 saat olup yörünge hızı ise 0.1c ! kadardır. Bu pulsarlar Genel Göreliliğin testi için kullanılmıştır. Yörünge üzerindeki devinimin duyarlılığının belirlenmesi ve Çekimsel Işınım (yeni bir ışınım türü !) nedeni ile yörüngenin sönümlenmesi belirlenmiştir.

 
Çekimsel Kırmızıya Kayma
 

Büyük kütleli bir cismin yüzeyinden çıkan ışınım kırmızıya kaymış olacaktır. (Bir kırmızıya kayma daha büyük kütleli ve/ya da daha sıkışık cisimler için daha büyük olacaktır.)

Güneşimin için bu değer ~%1 kadardır.
Beyaz bir cüce içinbu değer ~1 kadardır.

Hidrojen maserleri  (biri uzayda biri yerde olmak üzere) sayesinde Çekimsel Kırmızıya Kayma %0.01 duyarlılıkla doğrulanmıştır.

 

Yıldızların Evrimi-12

 

(Karadelikler)

 
Kaçma Hızı
Kaçma hızı, bir bir cismin başka bir cisimden uzaklaşabilmesi için gereken hızdır.

Asteroid'lerde çekim düşük olduğundan bir topu fırlatarak ondan uzaklaştırılabilir ya da zıplayarak asteroidden kurtulabilme olasılığınız yüksektir. Bu nedenle düşük kaçma hızına iyedirler.

Kaçma hızı, kütlenin büyüklüğüne bağlıdır.
Kaçma Hızları:
Ø=1 Km. Asteroid 1.3 m/sn.
Ay 2.4 Km/sn.
Dünya 11.23 Km/sn
Güneş 618 Km/sn.
Beyaz Cüce 6.000 Km/sn.
   
 

KARADELİKLER - Evrenin Giz Dolu Gökcisimcikleri

 

Güneş'ten çok daha büyük kütleli ve kaçma hızı ışığın hızından daha büyük olan bu tür cisimlere KARADELİK adı verilmektedir. Bu terimi ilk kez Princeton fizikçilerinden John Wheeler tarafından 196'de yayımladığı "Evrenimiz, Bilinenler ve Bilinmeyenler" isimli makalede kullanılmıştır.

Kütleleri büyük olan yıldızlar, termonükleer evrimlerinin sonlarına doğru kırmızı ya da mavi süper devler durumuna gelirler. Nükleer yakıtları tükendiğinde, süpernovalar durumunda patlarlar. Patlamaların kalıntısı bir nötron yıldızı (pulsar) olabilir ya da süpernova çekirdeğinin kütlesi Güneş kütlesinin yaklaşık üç katına ulaşıyorsa, bir karadelik olabilir. Kütlesi küçük olan yıldızlar ise bir gezegen bulutsusu oluşturarak gömleklerinin bir bölümünü yitirir. Bunlar, Dünya'nın boyutlarına yakın boyutlarda beyaz cüceler olarak evrimlerini tamamlarlar.

 
Uzayda bir yere bıraktığımız bir kaya, çarptığı ana kadar ne kadar hız kazanır?

PE = GMm / R

M, R » Dünya'nın kütle ve yarıçapı
m » kayanın kütlesi
Kayanın potansiyel enerjisi » Potansiyel Enerji => Kinetik Enerji

KE = mv2 / 2

v » çarpma anında kayanın hızı
m = kayanın kütlesi
Kayanın çarptığı andaki kinetik enerjisi; Potansiyel Enerji (PE) nin çekim nedeniyle Kinetik Enerji (KE) ye dönüşmesinden kaynaklanır.
 

KEçarpma = PEbaşlangıç

mv2 / 2 = GMm / R  Ş  v = Ö2GM /R

Buna göre çarpma hızı:
  Myer = 6x1024 Kg.
  Ryer = 6.400 Km. = 6.4x106 m.
      G = 6.67x10-1 N-m2/Kg2 (m3/Kg/s2)
   
v = Ö2GM/R = Ö(2x6.67x10-1x6x1024)/(6.4x106) Ş v = 11.200 m/sn. bulunur.
 
Kaçma hızı
 
Bir cismin kaçma hızı ışık hızına eşit olduğunu varsayalım:

 

Yıldızların Evrimi-13

 

(Karadelikler)

 
Schwarzchild Yarıçapı

Bir cismin KARADELİK olabilmesi için gerekli olan yarıçaptır (Rs).

Rs = 3xMGüneş Rs Km  biriminde verilir.

{Karl Schwarzchild tarafında ortaya konmuştur.}

  

Karadeliklerin Boyutları

Cisim  
Kütle (MGüneş)
Rs
Yıldız 10 30 Km
Yıldız 3 9 Km
Güneş 1 3 Km
Dünya 3x10-6 3 mm
     

r = M / V = 3M / 4pRs3

 
Karadeliklerin Yoğunlukları
 
Bir karadeliğin ortalama yoğunluğu  Rs ¥ M Ş r Ş 1 / M2 dir. Ancak kütleli karadelikler daha az yoğunluğa iyedirler.
 
Bu karadeliğin yarıçapını 40 AU kabul edersek:
 

M = MGüneş için           : r = 2x1016 g/cm3

M = 10MGüneş için       : r = 2x1014 g/cm3
M = 2x109MGüneş için  : r = 5x10-3 g/cm3
 

Olay Ufku

 

Olay ufku, R uzaklığında bulunur.

Olay ufkunun içindeki herhangi bir şey görünmekten sonsuza kadar çıkarlar (hiçbir şey kaçamaz)

Bir dağın tepesinde bulunan saat, deniz düzeyindeki bir saatten daha yavaş işler. Uzaydan bakıldığında olay ufkuna yaklaşan bir saat yavaşlayacak ve olay ufkunda ise duracaktır !

  
 • Çekimsel kırmızıya kayma, cisim olay ufkuna yaklaştıkça büyüyecektir.
 • Olay ufkuna ulaşıldığında bu kırmızıya kayma sonsuz olacaktır !
 
Kişi(A), karadeliğe düşerken şunları görecektir:
 
 

Karadelik ·

 • B saati daha hızlı çalışmaktadır
 
 • B 'deki kişiden ve geriye kalan, evrenden gelen fotonların maviye kaydığını görecektir.

A Å saat

 • Görünür bölgedeki fotonlar X-ışın ve g-ışınlarına dönüşür.

 
 • Çekimsel güçler ve yüksek enerjili fotonların sağanağı nedeniyle karadelik üzerine düşen bir kişi için son derece kötüdür.

B Å saat

 

Yıldızların Evrimi-14

 

(Karadelikler)

 
Bu sırada B kişisi neler görecektir?
 
 • A' dan gelen fotonlar kırmızıya kaymıştır.
 • A saati yavaşlıyacaktır.
 • A kişisi uzayacak ve çekim gücü nedeniyle parçalanacaktır.

Bir cisim boyunca çekimsel güçlerin

Karadelik'ten olan

Çekim

farklılıklarından gelgitli güçler ortaya 

uzaklık (Km)

Kuvveti (g)

çıkarlar. Bir Karadelik yakınlığında

5.000 20

çekimsel güçlerin değişimi uzaklığa göre

1.000

20

çok hızlı olmaktadır.

100

20

(Nötron Yıldızlarında da benzer şekilde)

20

20

     

Gelgitler bir cismi çekerek yıldız yönünde cismin uzamasına neden olurlar.

 

Karadeliğin çekincesi; yalnız bir Karadeliğe çok yaklaştığımızda bir sorun ortaya çıkar. Güneşimiz yerine 1MGüneş kütlesinde bir Karadelik yerleştirseydik, bu durumda gezegenlerin yörüngelerinde bir değişiklik olmayacaktı. Ancak, ısınma sorunumuz ortaya çıkacaktı!...

 

Bir Karadelik'ten kurtulabilmek için ışık hızının üzerinde bir kaçma hızı olması gerekmektedir. Bir Karadelik çevresindeki uzay zamanı önemli ölçüde eğer; bu uzay-zaman, artık Evren'in başka noktalarındaki uzay-zaman değildir. Uzaklıklar birdenbire kısalmıştır, zamansa uzamıştır.

GRS 1915+105

Bu gökcismi Dünya'dan 40.750 IY uzaklıkta olup 1992'de Rus uydusu Granat üzerine yerleştirilmiş olan Fransız teleskopu Sigma tarafından bulunmuştur. F. Mirabel, S. Chaty & J. Marti'den oluşan Fransız ekibinin yaptıkları iki gözlemden birincisi; Karadeliğin uydusu olan yıldızdan kütleçekim kuvvetiyle kopardığı madde, önce Karadelik çevresinde bir akresyon ( bir yıldızın, çevresinden çektiği maddelerle kütlesini arttırışı ) diski durumunda birikmekte ve sonra "pıhtılar" durumunda gözden yitmektedir. İkinci gözlemse; bu diskteki maddeninancak bir bölümünün Karadelik içine çekilmesi, bir diğer bölümününse birbirine karşıt kutupplardan uzaya püskürtülmesiydi. Karadelik, neden maddenin tamamını yutmuyor? Maddenin yüzde kaçı karadeliğin yamyamlığından yakasını sıyırabiliyor? Bu gözlemlerden doğan bu yeni sorular, astrofizikçileri Evren üzerinde yeni çalışmalar yapmaya çağırmaktadır.

GRS 1915+105 karadeliğinde, olay ufku küresinin çapı 14 Km.'dir. Karadelik çevresinde dolanan yıldız sayesinde CEA (Fransa Saclay Atom Enerji Komiserliği) astrofizikçileri, olay ufkunun 20-80 Km. arasında neler geçtiğini gözlemleyebildiler. Ancak, bu karadeliği gözlemlemek çok zordur. Çünkü; Samanyolu ekvatorunun yalnızca 0.40 üzerindedir. Buradaki tozlar yüzünden parlaklığını en az 26,5 Kadir azaltır. Fransız astronomlar, söz konusu karadelik çevresinde dolanan yıldızı, tozlar tarafından daha az emilen enfraruj ışınları aracılığıyla görebilmişlerdir.

Bu yıldızdan birkaç soğurma (absorpsiyon) çizgisi elde edilebilmiştir:
GRS 1915+105 karadeliği, çevresindeki uydulanmış gazların ışımaları sayesinde gözlemlenebilmiştir. Bu gazların oluşturduğu akresyon diski karadeliğe boşalınca X-ışınlarının çıkışı birdenbire azalır (1). Disk yeniden doldukça X-ışınlarının çıkışı artar ve karadelikten kurtulmuş maddenin püskürmeye başlamasıyla yeniden bir maksimuma ulaşır (2). Birkaç dakika sonra bu büyük madde fışkırmaları enfraruj ışınları vermeye başlar (3). Fışkırmadan 20 dakika sonra da radyo dalgaları alınır (4).
 

 

Yıldızların Evrimi-15

 

(Karadelikler)

 

Astrofizikçiler bu çizgilere bakarak şu sonuca varmışlardır; Bu çok parlak ve kütlesi çok büyük bir yıldızdır: Bir mavi dev. Ayrıca, yaklaşık ayda bir kez, GRS 1915-105'den gelen enfraruj ışınlarında bir artma gözlenmiştir. Bu parlama, yıldızın karadeliğin daha yakınından geçmesine bağlanmıştır. O halde bu yıldız, herhalde güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlar gibi çok eliptik bir yörünge çizmektedir. Ancak bu henüz kesinleşmemiştir.

 

Yıldız karadeliğin yakınından geçerken görülmeye değer bir olay oluşur: Yıldızın dış katmanları, Karadelik tarafından öyle bir çekilir ki yıldızdan kopar; yıldızdan ayrılan gazlar Karadelik çevresine sarılıp bir "akresyon diski" oluşturur. S. Chaty şöyle demektedir: "Bu gazlardan oluşan diskin iç bölümü, olay ufkunun 80 Km. yukarısında dönüp durur ve o kadar ısınır ki, X-ışınları vermeye başlar."

 
Mavi dev bir karadelik:
Karadelik, uydusu olan yıldızın yakınından her geçişinde, ondan bir miktar gaz koparır. Bu gaz karadelik çevresine sarılarak bir akresyon diski oluşturur (1). Bu dönen diskin dış bölümleri sürekli olarak iç bölümlerini gazla besler (2). Belli aralarla akresyon diskinin iç bölümleri karadelikçe yutulur. (3) (kırmızı oklar); bunlar olay ufkunun altında kaybolur. Bununla birlikte, tam bilinemeyen miktarda madde karadeliğin çekici etkisinden kurtulur ve karadeliğin kutuplarına gelir (3) (sarı oklar). Birkaç dakika sonra bu madde iki kuvvetli plazma fışkırması şeklinde, ışık hızına yakın bir hızla uzaya püskürtülür (4). Bu plazma bulutları karadelikten uzaklaştıkça genişler. Bu bulutlar önce X-ışınları, sonra enfraruj ışınları ve en sonra radyo dalgaları saçar.


Olay ufkunun 14 Km. çapında olmasından, yıldızın kütlesinin Güneş'inkinin birkaç katı olduğu söylenebilir. Buna benzer bir ikili yıldız sistemi de 14.6 IY uzaklıktaki GROJ 1655-40'tır; bu teleskopla görülebilir; bir Amerikalı ekip tarafından kütlesinin Güneş'inkinin 7 katı olduğu hesaplanmıştır.

                                           

Karadelik Teorisine Destek

GRS 1991+105 gibi ikili yıldızların gözlemlenmesi astronomlara karadelikle ilgili çok şey öğretmiştir. Göğün daha görülebilir bölgelerinde bu gibi gözlemler yapılmalıdır Bu, karadeliği gölgeden çıkarmak için tek yoldur.

                                      Astronomi   Nebula Resimler     Astrophotography  Galaxy Resimler